torsdag den 11. april 2013

Et designantropologisk studie i brugerbehov og udviklingsspor for fremtidens biblioteker


Der sker mange spændende ting i regi af Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Og der kommer flere parter med, som bidrager med nye vinkler, kompetencer og ressourcer.

Senest har Tænketanken indgået samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX ) og Københavns Universitet/antropologi om et pilotprojekt, der kan udtrykkes i den enkle og mundrette titel:

"et designantropologisk studie i brugerbehov og udviklingsspor for fremtidens biblioteker."


Det indebærer at 50 studerende sendes ud på tre biblioteker på Sjælland. De studerende (antropologer og interaktionsdesignere) foretager feltstudier og udvikler koncepter for fremtidens biblioteker. Findings og resultater præsenteres på en workshop i maj. Tænketanken forventer at gennemfører projekt i fuld skala efter pilotprojektet i samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Københavns Universitet.


Men det kan du selv følge via nyhedsbrevet - tilmed 

Projekt skal skydes i gang fredag den 12 april og vil derefter rulle nogle måneder.

Jeg har fået lov at være med til at lave intro til projektet for alle de involverede, hvor jeg skal fortælle om rammerne for tænketanken og de udfordringer som bibliotekerne står over for set ud fra borgernes kulturvaner, forventninger og behov.

Du kan se mine PowerPoints her:


Du kan læse lidt mere om projektets rammer og følge det på hjemmesiden

Det designantropologisk pilotprojekt kan du se lidt mere om herunder:


MÅL
Bibliotekets brugere er et pilotprojektet der har det formål at undersøge muligheden og potentialet ved at gennemføre et designantropologisk studie i fuld skala.

Pilotprojektet vil aktivere en kreds af fagligt stærke aktører og skabe en fælles forståelse af feltets udfordringer og dynamik.

Pilotprojektet trækker primært på eksisterende ressourcer og kan gennemføres for et meget beskedent budget.


METODE
Kvalitative, designantropologiske metoder har de seneste år fået stadig større udbredelse som innovationsværktøj.

Den designantropologiske metode går et spadestik dybere end brugerdreven innovation, fordi den antropologiske faglighed er rettet mod hele mennesker.

Brugerdreven innovation fokuserer på brugere i realistiske brugssituationer og søger at optimere eksisterende processer og produkter, mens antropologer betragter mennesker og deres samlede interaktion med livsverden, materiel kultur og medmennesker. Når disse iagttagelser fødes ind til designere, der omsætter input til form, ser man ofte at der opstår innovation i helt andre felter end de vante brugssituationer.

PROCES
Pilotprojektet gennemføres i april og maj og er centreret omkring to workshops og et intensivt forløb for to grupper studerende fra Københavns Universitet, institut for antropologi og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, afdeling for interaktiv design. I alt deltager ca. 50 studerende og tre forskere og undervisere. De to workshops afholdes som åbne seminarer med deltagelse af tænketanken, nøglemedarbejdere fra de involverede biblioteker og andre interessenter. I forbindelse med projektet vil der blive udarbejdet et pressemateriale.

Der er Kick – off workshop d. 12. april på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Workshoppen introducerer temaet og fordeler de studerende i 6-8 grupper.

Frem til den anden workshop vil der blive gennemført feltstudier ved bibliotekerne i Roskilde, Ballerup, Næstved og Helsingør. Disse biblioteker er valgt fordi de repræsenterer fire forskellige profiler og tre forskellige sæt af udfordringer.

De studerende vil arbejde i blandede hold med antropologer og interaktionsdesignere, og vil udvikle fungerende koncepter baseret på feltarbejde i og omkring de deltagende biblioteker.

Kick – off workshoppen følges op af en åben workshop den 17. maj, hvor de studerendes fund og resultater præsenteres med efterfølgende reception. Projektet evalueres efter workshoppen og Tænketanken forventer at gennemfører et projekt i fuld skala og landsdækkende efter pilotprojektet. Følg projektet her og få resultater via nyhedsbrevet.
1 kommentar:

  1. Lige en enkelt kommentar fra en af de deltagende biblioteker, der er fire biblioteker med i projektet. :-)

    /Troels Lundin (Ballerup bibliotek)

    SvarSlet