torsdag den 14. marts 2013

Medialiseringen af kultur #DB13 - Kulturen udfordres af digitaliseringen, hvordan påvirker det samfundet og borgernes kulturvaner?


I dag skal vi medialisere eller vi lægger op til debat om det. Stig Hjarvard, professor ved Københavns Universitet kommer med oplæg om Medialiseringen af kultur på Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde, som afholdes i disse dage i Bella Centeret.

Han tager udgangspunkt i at kulturen udfordres af digitaliseringen og at det påvirker samfundet og borgernes kulturvaner.Se han indlæg her:

Udgangspunktet for han oplæg er hans igangværende forskningsprojekt The Mediatization of Culture: The Challenge of New MediaMedialisering defineres af Stig Hjarvard som "den proces, hvor samfundet i stigende grad underlægges eller bliver afhængigt af medierne og deres logik. Denne proces er kendetegnet ved en dobbelthed af, at medierne integreres i andre samfundsinstitutioners virke, samtidig med at medierne selvstændiggør sig som en institution i samfundet. Som konsekvens må den sociale interaktion både inden for enkelte institutioner, mellem institutioner og i samfundet som helhed foregå gennem medierne." Ifølge Wikipedia


En mere dybdegående, men stadig letlæst definition af medialisering og hvordan begrebet adskiller sig fra mediering kan findes i hans  artikel "Medialisering er ikke mediering" på Kommunikationsforum.dk

Følg debatten på vores twitter livestream  #DB13 

Eller se optagelsen efterfølgende på fra db.dk 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar