onsdag den 13. marts 2013

Hvordan samarbejder folkebiblioteker og skolebiblioteker optimalt? #DB13

Sådan spørg vi på  Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde i disse dage. Samarbejdet mellem disse to biblioteksformer har altid ligget os på sinde og vi får tit forespørgsler på, hvorfor der ikke er mere samarbejde eller hvorfor der i det hele taget er forskel. I DB har det derfor også stor politisk fokus, hvordan man skaber optimale rammer for et sådant samarbejde.

Vi tager på dagens debat udgangspunkt i det konkrete samarbejde - hvor vi har henlagt debatten til Ørestad bibliotek, som er et folkebibliotek, der også fungerer som skolens bibliotek.

Se selv debatten:


Bibliotektet i Ørestad City
Det 1300 m2 store Ørestad Bibliotek er både folke- og skolebibliotek og ligger i stueetagen og på første sal af Ørestad Skole i den nye bydel i København.


 
Ørestad Bibliotek er langt mere end blot traditionelt bogudlån og skal fungere som en kulturdynamo for området, hvor topmoderne faciliteter tilfører områdets beboere og skoleelever nye muligheder. Visionen er, at biblioteket bliver et samlingspunkt i Ørestad, der er med til at skabe identitet og bringe kulturelle tilbud til den nye by.

Biblioteket blev officielt indviet den 7. juni 2012 og er tegnet af KHR Arkitekter. Læs mere her


Den særene kombination får vi præsenteret af Jakob Heide, chef for hovedbiblioteket og biblioteksfaglig chef i Københavns kommune og Morten Findstrøm, Bibliotekar Ørestad bibliotek

Et panel kommer derefter med hver deres vision for området på 5 min.
-hvordan udvikles samarbejdet mellem folkeskole og folkebibliotek?
-hvordan man får det optimale ud af at bruge ressourcerne (rum, personaler og materialer) på tværs?
-hvordan skabes en tværsektoriel tænkning blandt ansatte, politikere og brugerne?

Der er lagt op til politisk paneldebat
Indledende hilsen v/Christine Antorini (A), Børne og undervisningsminister
H.C. Jensen (B), fmd. Kultur- og fritidsudvalget, Kolding
Susanne Møller (C), medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Anders Balle, formand for Skolelederforeningen
Jytte Bræmer, næstfmd. Bibliotekschefforeningen og bibliotekschef i Fredericia

Som moderator har vi bedt en af de ivrige fortalere for integration mellem de to biblioteksformer Henrik Vestergaard (V), byrådsmedlem i Aarhus og medlem af DBs forretningsudvalg.

Følg debatten på vores twitter livestream  #DB13

Ingen kommentarer:

Send en kommentar