Gå videre til hovedindholdet

Åbne biblioteker (med delvis selvbetjening) er en klar succes


Randers bibliotek har netop offentliggjort en brugerundersøgelse af åbne biblioteker, som viser en klar succes.

Randers Bibliotek har foretaget en stor undersøgelse af, hvordan borgerne bruger de åbne biblioteker, og hvilken tilfredshed der er med dem. Undersøgelsen afslører, at de åbne biblioteker er en meget stor succes.
I pressemeddelelse skriver de bl.a. at på Langå Bibliotek svarer 73% at de er blevet lånere efter den nye mulighed, og 66% svarer, at de bruger biblioteket hyppigere end tidligere. Besøgs- og udlånsstatistik fra Randers Bibliotek bekræfter, at de tre åbne biblioteker har fået nye lånere, der kommer oftere.


Læs pressemeddelelsen - klik her!


Tilfredsheden med de åbne bibliotekers muligheder og indretning er i top. 98% af brugerne svarer at de meget tilfredse med indretning og overskueligheden på bibliotekerne, og at de er både tilfredse og fortrolige med de tekniske låne- og afleveringsmuligheder.

Undersøgelsen viser at borgerne gerne vil have endnu mere fleksibilitet i form af endnu længere åbningstid. De vil også have flere muligheder for at blive inspireret og få gode råd og vejledning, selv når de kommer i perioder uden personale. 

Brugerundersøgelsen er indtil videre en af de største, der er lavet af åbne biblioteker. Undersøgelsen er del af en evaluering af åbne biblioteker, som er færdig til august. Til den tid undersøges også, hvor brugerne geografisk kommer fra. I Randers tyder det på, at de åbne biblioteker har haft betydning for, at brugerne nu kommer fra en langt større område af Randers Kommune end tidligere.


Brugerundersøgelsens resultater kan downloades på: randersbib.dk/brugerundersoegelse-2012

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe