onsdag den 22. februar 2012

Straf ikke import af viden!


Regeringens momsplaner for tidsskrifter har skabt ballade, fordi Post Danmark for at administrere de nye regler vil lægge et gebyr på 160 kroner per blad fra udlandet. Det gebyr vil ifølge selskabet få forbrugerne til selv at opsige deres abonnementer.

I går kunne man så i TV se, at der måske er hjælp at hente fra den amerikanske præsident Obama, fordi han vil tage det op på sit møde med den danske Statsminister i den kommende uge. Om det så holder må tiden vise, men det viser under alle omstændigheder, at sagen fylder en del, fordi den kan betyde at vi begrænser import af viden, da vil koste 160 kr. pr. tidsskrift vi får tilsendt fra lande uden for EU.
Der har løbende været en del indlæg i medierne bl.a. i dagbladet Politiken den 14. januar hvoraf det fremgår, at skatteministeren ønsker at afskaffe en undtagelse i momsfritagelsesreglerne. Fjernes undtagelsen, vil det få store økonomiske konsekvenser for alle de borgere, som i dag abonnerer på tidsskrifter som trykkes i lande udenfor EU. Debatten i de landsdækkende medier har været begrænset, men har sine steder været voldsom bl.a. i Ingeniøren, hvor man kunne læse: 

Skandale: Over 1000% afgift på tidsskrifter fra USA


Danmarks Biblioteksforening og BCFs formænd har også blandet sig i den debat og bl.a. skevet til Politiken:
"Med forslaget fra skatteministeriet ønsker regeringen ”at der altid skal betales moms ved indførsel til private af magasiner og tidsskrifter fra lande udenfor EU med henblik på at undgå konkurrenceforvridning til fordel for virksomheder beliggende udenfor EU”.

Undtagelsen ønskes ophævet for at tvinge de danske udgivere til at trykke deres magasiner og tidsskrifter i Danmark – eller i det mindste i et EU-land – således, at der måske kan reddes arbejdspladser i danske trykkerier.

Danmarks Biblioteksforening og de øvrige organisationer i Biblioteksparaplyen følger sagen på tæt hold, da vi mener, at den kan få vidtrækkende konsekvenser for borgernes mulighed for at tilegne sig viden og information fra lande udenfor EU.

Vi har som sådan forståelse for ønsket om at trække trykkeopgaven på danske tidsskrifter og magasiner, trykt uden for EU, til Danmark eller EU, men som vi læser forslaget, vil det også ramme andre udenlandske tidsskrifter og magasiner.
For at kunne håndhæve den foreslåede ændring, vil PostDanmark nemlig skulle kontrollere al post fra ikke EU-lande for at kunne identificere magasiner, der indsendes blandet sammen med den øvrige post fra udlandet, og denne opgave er så omfattende, at PostDanmark ser sig nødsaget til at pålægge et såkaldt importgebyr på 160 kr. for hvert magasin der indføres. Et gebyr, som abonnenten kommer til at betale.

Hvordan det endelige lovforslag kommer til at se ud, er. endnu usikkert, sagen er under drøftelse fremgår det.

Men kulturpolitisk set og set i sammenhæng med principperne om ytringsfrihed i almindelighed, finder Danmarks Biblioteksforening og Biblioteksparaplyen det uholdbart, hvis private i Danmark ikke længere kan orientere sig i væsentlige udenlandske tidsskrifter og magasiner af bred interesse som følge af den importafgift, som PostDanmark vil skulle pålægge udenlandske tidsskrifter.

Vi skal derfor opfordre til at der i givet fald findes en løsning, der ikke fører til en så voldsom prisstigning for borgerne som skitseret af PostDanmark."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar