torsdag den 9. februar 2012

En stærk interesseorganisation

Hvordan skal vi udvikle vores fælles forening?
I Danmarks Biblioteksforening forsøger vi konstant at holde fokus på hvordan vi udvikler en stærkere interesse organisation. Det handler om fortællingen om bibliotekerne og hvorfor de er så nødvedige for videnssamfundets udvikling.For selve organisationen drejer det sig også om at have så mange medlemmer som muligt, hvor vores fokus er på kommunerne. Heldigvis er langt de fleste kommuner medlemmer. 


Når man så er inde i selve kernen af foreningen handler det også om hvordan de enkelte medlemmer får indflydelse og benefit af deres medlemsskab.


Her er organisationsudvikling og struktur utrolig vigtig, selvom de fleste får ticks når man taler om struktur og vedtægter.


Vi er igang med debatten om hvordan vi udvikler os sammen med alle vore medlemmer. 
Vi har lavet en debatblog som vi håber I vil brugeVi tager også ud og debatterer vores struktur. I dag skal jeg lave oplæg for region hovedstaden. Du kan se oplægget nederst i denne blog. 
Organisationsudvikling
 • Temadebat om indhold og struktur i organisationen
 • Udvikle scenarier for fremtidens organisation
 • Igangsætte debat med regionalforeninger
 • Konkret afholdes møde med regionale formænd, næstformænd og FU

På denne baggrund blev der 15. april afholdt møde med repræsentanter fra alle regioner for at diskutere Danmarks Biblioteksforenings struktur, herunder særligt regionernes fremtidige rolle.

Nu starter vi debat om foreningens udvikling, om strukturen i organisationen, så vi både får strømlinet beslutningsstrukturen og blive mere slagkraftige, samtidig med at vi stadig har en bred politisk og faglig repræsentation.

Forudsætninger
 • En politisk og geografisk repræsentativ landsorganisation
  - Regioner (og tidl. Amtsforeninger) bliver brugt som rekrutterings-grundlag for repræsentantskabet, suppleret op med tillægsmandater
 • Sikre en demokratisk (politisk) repræsentation fra medlemskommuner
 • Sikre en demokratisk  (faglig) repræsentation
 • Skabe politisk og fagligt ejerskab
 • Skabe aktivitet regionalt på tværs af kommuner
Der er masser af muligheder og det skal vi helst have så mange til at tage del i som muligt. I aften debatterer vi i Hovedstaden 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar