Gå videre til hovedindholdet

Søg og du skal finde - måske

Den 11. jun 2009 kan man i Kristeligt Dagblad læse:

Bogmarkedet består ikke længere kun af boghandleren på gågaden, men er i stigende grad flyttet til internettet. Det gør litteraturen let tilgængelig for de kvikke og til et lukket land for it-analfabeter

”Almindelige boghandlere på internettet, forlagenes egne hjemmesider, e-bøger, lyd-bøger og sms-romaner. Bogelskere har i dag næsten uanede muligheder for at fordybe sig i litteraturens mangfoldige univers hjemmefra via internettet. Ja, faktisk er der i dag bøger, som kun kan fås, hvis man har adgang til en computer. Seneste skud på stammen er, at forfatterforeningerne i Norge, Sverige og Danmark enten har eller er på vej med en hjemmeside, hvor læserne kan købe udgåede bøger direkte fra forfatterne.” Af Johanne Duus Hornemann Benjamin Krasnik

”Bøger af danske forfattere kan snart købes direkte fra forfatterne selv via internettet. Efter norsk forbillede vil Dansk Forfatterforening lancere salg af forfatteres udgåede bøger.
Bøger har nemlig fået en kort levetid på bogmarkedet. Efter perioden på boghandlernes hylder sendes restlageret tilbage til forlaget, som destruerer bøgerne, med mindre forfatteren selv køber, hvad der er tilbage, for at kunne dele ud til familie og venner.Flere forfattere sælger allerede deres udgåede bøger via egne hjemmesider eller det sociale netværk på internettet, Facebook. Med initiativet vil Dansk Forfatterforening sikre et mere organiseret og synligt salgsvindue.I Norge sælges bøgerne via hjemmesiden www.bokbuffeen.no. Projektet gik i luften den 3. juni og har omkring 350 titler til salg af cirka 80 forfattere.”
Se hele artiklen: Forfattere vil sælge deres egne bøger

Det er jo fedt, at der bliver skabt yderligere tilgængelighed, specielt i en tid, hvor der lukkes lokale boghandlere og biblioteksfilialer , men som KD skriver så er det for de kvikke og et lukket land for it-analfabeter.

Og det aktualiserer jo unægtelig, hvad jeg skrev på min blog i går om at landets biblioteker i gang med en samlet indsats for, at biblioteket:
  • Placeres som den institution, der lokalt sikrer at alle borgere kan få det nødvendige kompetenceløft, for at kunne udnytte de digitale muligheder
  • sikre borgerne mulighed for at tilegne sig grundlæggende IT kompetencer

    Det kan du læse mere om her

Det er bare så vigtigt at vi sikre at alle også har kompetencer og muligheder for at få adgang.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet