mandag den 8. juni 2009

Kan open access dræbe videnskabelige tidsskrifter?

Den 29. maj 2009 skriver djøfbladet om muligheden for at få adgang til videnskabelige artikler via bibliotekerne.

Biblioteker og borgere er glade for den service, der gør det muligt at bestille gratis download af videnskabelige artikler. Men små videnskabelige forlag er bekymrede over en udvikling, der undergraver deres økonomi. Forargelsen opstår, fordi biblioteker.dk i januar 2009 sendte en pressemeddelelse ud om, at man via en aftale med Copydan kan tilbyde alle borgere en gratis scannet pdf-fil af videnskabelige artikler, som ikke i forvejen ligger i digital version.

Handler det om fir og lige adgang til informationerne? Eller er det til skade for de videnskabelige tidsskrifter?

I ovennævnte artikel citeres Jakob Heide Petersen, der er kontorchef i Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Han ”gør opmærksom på, at det reelt er umuligt at lave individuelle aftaler med alle tidsskrifter og forfattere. Derfor forhandler Copydan på vegne af forlagene. Han er desuden uenig i, at licensaftalen er ødelæggende for tidsskrifterne. Det er ikke denne aftale, der underminerer trykte tidsskrifter, det er en generel samfundsudvikling, siger han og påpeger, at det for Styrelsen for Bibliotek og Mediers side handler om, at flest mulige forskningsresultater skal blive tilgængelige. At nogle videnskabelige tidsskrifter kan komme i økonomiske vanskeligheder, ser han som et tegn på, at forretningsmodeller baseret på print har vanskelige vilkår i en verden, hvor forskningsresultater i langt højere grad distribueres digitalt. Vi er i en overgangsfase og bliver nødt til at se på, hvad der gør mest nytte samfundsmæssigt. Jeg er sikker på, at de videnskabelige tidsskrifter, der føler sig overset lige nu, kan finde en rolle ved at lave digitale løsninger, som kan fungere på kommercielle vilkår, siger Jakob Heide Petersen.”

En spændende debat, der ikke findes noget enkelt svar på.

Information har tidligere haft debatten oppe, hvilket man bla. Kan se reaktioner på her: http://forskningsfrihed.blogspot.com/2007/02/forskning-til-folket.html

Ingen kommentarer:

Send en kommentar