fredag den 17. april 2009

Samarbejde og nedskæring!

Jeg har lige været en smut i Nakskov til møde med Kommunernes Skolebiblioteksforening.

I den forbindelse var vi på det lokale bibliotek, hvor vi bl.a. hørte om det inspirerende samarbejde mellem gymnasiet og folkebiblioteker. Hvor folkebiblioteker tager sig af biblioteksbetjeningen af de lokale ungdomsuddannelser, og det er en bibliotekar på folkebiblioteket der vejleder de studerende og lærere i de tværfaglige projektarbejde. Det er en gammel ordning, som desværre er blevet beskåret i de seneste år.

Så meget desto mere trist er det at læse i Lolland-Falsters Folketidende i dag, at:

”Et flertal i kommunens erhvervs-og kulturudvalg er indstillet på at skære en million af bibliotekets konto for i år.

Biblioteket på vej mod beskæring
LollandBibliotekerne kan blive stillet overfor et krav om at aflevere en million af de 19, der er afsat til bibliotekets drift i år.
Det er et flertal i erhvervsog kulturudvalget i Lolland Kommune, der i jagten på kommunale besparelser har ladet flaskens hals først og fremmest pege på biblioteksvæsenet .
- Biblioteket kan drives på forsvarlig vis alligevel, mener formanden for udvalget, Hans Ole Sørensen, og peger på, at der i forvejen er ubesatte stillinger for omkring 600.000 kroner.
-Det er selvfølgelig ikke sjovt, men der skal spares, siger Hans Ole Sørensen.
-Selvfølgelig vil det forringe serviceydelsen, siger udvalgsmedlem Thomas Østergaard, SF. Han gik imod besparelsen, fordi han finder det urimeligt at borgerne skal bøde for det, han betegner som direktionens fejlkalkulation i forbindelse med budgetlægningen: -Jeg mener, vi skal have åbnet hele budget 09, så vi har lejlighed til at se på det en gang til.
-Vi er selvfølgelig nød til at beskrive konsekvenserne af det. Jeg har svært ved at se, hvordan vi skal klare det uden at det betyder serviceforringelser, siger biblioteksleder Mette Tangaa Jensen, Lollandbibliotekerne .
Et politisk flertal har tidligere afvist at nedlægge biblioteksfilialer .
-Det har ikke vist sig politisk muligt i denne byrådsperiode, konstaterer Hans Ole Sørensen.
Foruden biblioteksvæsenet , vil udvalgsflertallet også spare 300.000 kroner på musikskoleområdet.”

Jeg har forståelse for at det er hårde økonomiske tider i Lolland Kommune, men jeg synes det er trist, at man finder det nødvendigt igen, at skære på biblioteksområdet, da der faktisk er et vækstspotentiale i at invitere i det, da det er med til at styrke den samlede uddannelsesindsats.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar