Gå videre til hovedindholdet

Samarbejde og nedskæring!

Jeg har lige været en smut i Nakskov til møde med Kommunernes Skolebiblioteksforening.

I den forbindelse var vi på det lokale bibliotek, hvor vi bl.a. hørte om det inspirerende samarbejde mellem gymnasiet og folkebiblioteker. Hvor folkebiblioteker tager sig af biblioteksbetjeningen af de lokale ungdomsuddannelser, og det er en bibliotekar på folkebiblioteket der vejleder de studerende og lærere i de tværfaglige projektarbejde. Det er en gammel ordning, som desværre er blevet beskåret i de seneste år.

Så meget desto mere trist er det at læse i Lolland-Falsters Folketidende i dag, at:

”Et flertal i kommunens erhvervs-og kulturudvalg er indstillet på at skære en million af bibliotekets konto for i år.

Biblioteket på vej mod beskæring
LollandBibliotekerne kan blive stillet overfor et krav om at aflevere en million af de 19, der er afsat til bibliotekets drift i år.
Det er et flertal i erhvervsog kulturudvalget i Lolland Kommune, der i jagten på kommunale besparelser har ladet flaskens hals først og fremmest pege på biblioteksvæsenet .
- Biblioteket kan drives på forsvarlig vis alligevel, mener formanden for udvalget, Hans Ole Sørensen, og peger på, at der i forvejen er ubesatte stillinger for omkring 600.000 kroner.
-Det er selvfølgelig ikke sjovt, men der skal spares, siger Hans Ole Sørensen.
-Selvfølgelig vil det forringe serviceydelsen, siger udvalgsmedlem Thomas Østergaard, SF. Han gik imod besparelsen, fordi han finder det urimeligt at borgerne skal bøde for det, han betegner som direktionens fejlkalkulation i forbindelse med budgetlægningen: -Jeg mener, vi skal have åbnet hele budget 09, så vi har lejlighed til at se på det en gang til.
-Vi er selvfølgelig nød til at beskrive konsekvenserne af det. Jeg har svært ved at se, hvordan vi skal klare det uden at det betyder serviceforringelser, siger biblioteksleder Mette Tangaa Jensen, Lollandbibliotekerne .
Et politisk flertal har tidligere afvist at nedlægge biblioteksfilialer .
-Det har ikke vist sig politisk muligt i denne byrådsperiode, konstaterer Hans Ole Sørensen.
Foruden biblioteksvæsenet , vil udvalgsflertallet også spare 300.000 kroner på musikskoleområdet.”

Jeg har forståelse for at det er hårde økonomiske tider i Lolland Kommune, men jeg synes det er trist, at man finder det nødvendigt igen, at skære på biblioteksområdet, da der faktisk er et vækstspotentiale i at invitere i det, da det er med til at styrke den samlede uddannelsesindsats.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte