Gå videre til hovedindholdet

Samarbejde og nedskæring!

Jeg har lige været en smut i Nakskov til møde med Kommunernes Skolebiblioteksforening.

I den forbindelse var vi på det lokale bibliotek, hvor vi bl.a. hørte om det inspirerende samarbejde mellem gymnasiet og folkebiblioteker. Hvor folkebiblioteker tager sig af biblioteksbetjeningen af de lokale ungdomsuddannelser, og det er en bibliotekar på folkebiblioteket der vejleder de studerende og lærere i de tværfaglige projektarbejde. Det er en gammel ordning, som desværre er blevet beskåret i de seneste år.

Så meget desto mere trist er det at læse i Lolland-Falsters Folketidende i dag, at:

”Et flertal i kommunens erhvervs-og kulturudvalg er indstillet på at skære en million af bibliotekets konto for i år.

Biblioteket på vej mod beskæring
LollandBibliotekerne kan blive stillet overfor et krav om at aflevere en million af de 19, der er afsat til bibliotekets drift i år.
Det er et flertal i erhvervsog kulturudvalget i Lolland Kommune, der i jagten på kommunale besparelser har ladet flaskens hals først og fremmest pege på biblioteksvæsenet .
- Biblioteket kan drives på forsvarlig vis alligevel, mener formanden for udvalget, Hans Ole Sørensen, og peger på, at der i forvejen er ubesatte stillinger for omkring 600.000 kroner.
-Det er selvfølgelig ikke sjovt, men der skal spares, siger Hans Ole Sørensen.
-Selvfølgelig vil det forringe serviceydelsen, siger udvalgsmedlem Thomas Østergaard, SF. Han gik imod besparelsen, fordi han finder det urimeligt at borgerne skal bøde for det, han betegner som direktionens fejlkalkulation i forbindelse med budgetlægningen: -Jeg mener, vi skal have åbnet hele budget 09, så vi har lejlighed til at se på det en gang til.
-Vi er selvfølgelig nød til at beskrive konsekvenserne af det. Jeg har svært ved at se, hvordan vi skal klare det uden at det betyder serviceforringelser, siger biblioteksleder Mette Tangaa Jensen, Lollandbibliotekerne .
Et politisk flertal har tidligere afvist at nedlægge biblioteksfilialer .
-Det har ikke vist sig politisk muligt i denne byrådsperiode, konstaterer Hans Ole Sørensen.
Foruden biblioteksvæsenet , vil udvalgsflertallet også spare 300.000 kroner på musikskoleområdet.”

Jeg har forståelse for at det er hårde økonomiske tider i Lolland Kommune, men jeg synes det er trist, at man finder det nødvendigt igen, at skære på biblioteksområdet, da der faktisk er et vækstspotentiale i at invitere i det, da det er med til at styrke den samlede uddannelsesindsats.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet