tirsdag den 14. april 2009

Folkebibliotekernes overlevelseskamp

”Den teknologiske udvikling på internettet lover måske nok bogens bortgang, men ikke litteraturens. På samme måde lover udviklingen måske nok folkebibliotekernes forsvinden, men idéen bag folkebiblioteket kan leve videre. Skal det projekt lykkes, er det nødvendigt med penge til de nytænkende bibliotekarer, der allerede arbejder i landets kommuner.”

Sådan lød det i Berlingske Tidende, der 10. april 2009 en kronik Af Ulrick Moos

Han skriver bla.: ”Industrisamfundets folkebiblioteker befinder sig i et overlevelseskapløb med tiden. De kommunale folkebiblioteker er fra gammel tid baseret på fysiske bogsamlinger i lokalområdet med gratis adgang for rig og fattig. Men i disse år ser vi, at udlånene falder, at biblioteksafdelinger nedlægges i stort tal – 131 afdelinger alene i 2007 - og at kommunernes biblioteksbudgetter løbende nedskæres. Fortsætter denne udvikling, er folkebibliotekerne en saga blot om 15 år.

Bibliotekssektoren selv er opmærksom på problemet og forsøger at udvikle strategier for folkebibliotekernes overlevelse i det 21. århundredes vidensamfund og digitaliserede medieverden.

Fremtidsvisionen er at udvikle biblioteket til andet og mere end en lånecentral. Målet er et dynamisk multimediehus og fristed for alle, præget af interaktion mellem brugere og mellem kulturelle aktører. Ude i de enkelte kommuner bobler ideerne ………….

Logikken er ….., at i en virtuel bogverden – ’bibliotek overalt’ - er den kommunale mellemkomst, herunder biblioteksbygninger, uden mening. ………………………..

Forstærk de mange lokale ideer og initiativer på folkebiblioteksområdet med en forsøgspulje, der kan søges af kommunerne. Der sidder mange begavede og kreative bibliotekarer rundt om i landet, som – givet de fornødne betingelser – kan være med til at vise vejen frem for hele sektoren og holde bibliotekerne på forkant af udviklingen.
Et eller andet sted må det da lykkes at ramme et vinderkoncept. Slip derfor kræfterne fri! ”

Han keder udviklingerne sammen med at Kulturministeren netop har nedsat et udvalg, der skal se på folkebibliotekernes fremtidige rolle og fremkomme med mere konkrete (»udgiftsneutrale«) forslag i 2010.

Det udvalg starter sit arbejde i dag og det bliver meget spændende hvordan vi får udviklet fremtiden folkebibliotek og hvordan udvalgets arbejde vil bidrage til det.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar