onsdag den 1. april 2009

MILLIARDBESPARELSE på kulturområdet

I dag skriver Børsen:
”Trods finanskrisens pres på kulturinstitutionerne skal de stadig spare 926 mio. kr. de næste 4 år. En besparelse, der kommer på toppen af en allerede gennemført milliardbesparelse fra 2002-2008.” Og kulturminister Carina Christensen (K) siger, at kKulturen skal ikke forvente en hjælpende hånd fra kulturminister Carina Christensen (K) til at komme igennem finanskrisen. Kulturen skal ikke forvente en hjælpende hånd fra kulturminister Carina Christensen (K) til at komme igennem finanskrisen.ulturen ikke skal forvente en hjælpende hånd fra til at komme igennem finanskrisen. GRØNBECH Kulturen skal ikke forvente en hjælpende hånd fra kulturminister Carina Christensen (K) til at komme igennem finanskrisen. Kulturen skal ikke forvente en hjælpende hånd fra kulturminister Carina Christensen (K) til at komme igennem finanskrisen.

En sådan artikel kalder på, at vi tydeliggør at kultur og biblioteker skaber værdi og vækst i samfundet og at de danner grundlag for udviklingen af videnssamfundet. Og det er specielt vigtigt, at få fortalt, i en lavkonjunktur som vi tilsyneladende er på vej ned i.

Ofte er det sådan, at der hvor man først skærer, når der skal laves økonomiske prioriteringer er på kulturen. Det kan jeg godt forstå, når man fattes midler ude i kommunerne, men for os, der ved hvad et rigt kulturliv betyder for at skabe merværdi i samfundet er det jo en trist udvikling og lidt lige som at tisse i bukserne når det er koldt, det varmer kun kortvarigt, og bliver meget koldt på lang sigt.

Det er så en ringe trøst, at der også kan være en tendens til, at man i økonomiske krisetider, politisk, ofte får øje for at samfundet bliver fattigt, hvis man ikke støtter kulturen. Det kommer nemlig ofte først et stykke inde i krisen, når man kan se at folk ikke længere er så villige til selv at betale og at de private sponsorer falder fra.

I den situation sker der ofte det, at politikerne finde mening i, at det er nødvendigt med offentlig støtte til kultur- og vidensinstitutioner, og at de kan se at det kan betale sig at øge bevillingerne til bibliotekerne, fordi de har så godt fat i langt størstedelen af befolkningen. Både i forhold til den kulturelle oplevelse og det at omskabe informationer til viden.

Derfor er det vigtigt at få fortalt, at besparelser på kultur forstærker en økonomiske krise.

1 kommentar:

  1. Der er så andre det også bekymre sig om de store besparelser på kulturområdet.

    F.eks. socialdemokraten Mogens Jensen der kaldt kulturminister Carina Christensen i samråd om regeringens sparekrav til kulturinstitutionerne. Formålet var at få klarhed over, om kulturministeren vil lempe på hendes sparekrav til landets kulturinstitutioner på 926 mio. kr. over de næste fire år. En besparelse, der kommer oveni en allerede gennemført milliardbesparelse i perioden 2002-2008.


    http://socialdemokraterne.dk/default.aspx?site=MogensJensen&func=weblog.entryview&eid=261818

    SvarSlet