Gå videre til hovedindholdet

Kreative og engagerede folk har travlt med at tænke masser af tanker om fremtidens bibliotek

En af de store sjællandske lokaleaviser mener at bibliotekerne kommer højt på dagsordnen til kommunevalget. Det er Dagbladet, der i sin Ringsted udgave den 11. April skriver:
”Kreative og engagerede folk her og i udlandet har altså travlt med at tænke masser af tanker om fremtidens bibliotek. Spørgsmålet er, hvad de lokale politikere synes om det hele. Og hvad er det helt præcist, de forestiller sig med en eventuel privatisering? Mon ikke vi for alvor kan blive klogere på det, efterhånden som kommunalvalget nærmer sig?”

De stiller spørgsmålet med baggrund i den privatiseringsdebat der er vedr. biblioteket i Ringsted, men også i forhold til selve begrebet ”bibliotek” og hvilke associationer det rejser. Det er noget af det man har arbejdet med i London, hvor fire biblioteker har skiftet navn til "Idea Store" (idébutik). Borgerne i området forbinder nemlig ikke ordet bibliotek med noget positivt, men med noget støvet, akademisk noget, der kun er for studerende eller folk med en høj uddannelse. "Idea Store" signalerer til gengæld noget åbent og kreativt og er for alle - og så drives de som butikker, der skal sælge en vare. Bøgerne præsenteres indbydende, der er et caféområde med god kaffe og personalet cirkulerer hele tiden og hjælper "kunderne". Biblioteket er også hjemsted for en masse kurser i alt fra sprog og økonomi til mekanik og krystalhealing, og brugerne bliver inviteret til at overnatte på biblioteket og bydes på rundstykker og frisktrykte aviser om morgenen.

Spørgsmålet er så om det ændre image at skifte navn eller om images i virkeligheden skabes af indholdet. Jeg tror godt man kan holde fast i en fælles betegnelse som bibliotek, og stadig udvikle det ud fra, at det ikke længere kun er en bogsamling.

Dagbladets artikel tager da også udgangspunkt i mit oplæg til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde om hvordan vi får sat de der biblioteket på dagsordnen til kommunevalget.

I deres udlægning lyder det sådan:
”Da Danmarks Biblioteksforening for nylig holdt årsmøde, handlede hans tale nemlig primært om, hvordan bibliotekerne kan komme på dagsordenen op til kommunalvalget i november. Det har han flere gode idéer til. For eksempel nævnte han, at Danmarks Biblioteksforening opfordrer bibliotekschefer til allerede før sommerferien at planlægge det første vælgermøde på biblioteket , ligesom der kan laves en "politisk markedsdag". Her kan man skabe et politisk hjørne med valgmateriale og mulighed for at møde en politiker, ligesom "dagens politiker" kan præsenteres på bibliotekets hjemmeside.

Men ikke nok med det. Bibliotekerne skal også på forsiden af aviserne, og det kan de måske komme ved at lave en meningsmåling, hvor man for eksempel spørger folk, om de ved, hvem der betaler for biblioteket , om de bruger bibliotekets mange tilbud på internettet og om biblioteket har de rette åbningstider . Biblioteksforeningen kan også undersøge, hvordan det går med de kommunale budgetter . For som Michel Steen-Hansen påpegede, skal de kommunale budgetter jo vedtages, omtrent mens valgkampen raser. Og bliver bibliotekernes budget beskåret, er det en oplagt sag at få frem, mener han.

Michel Steen-Hansen spurgte også forsamlingen på årsmødet, om det mon er muligt at rejse en sag, som vil ryge direkte på de lokale kulturudvalgs dagsordner. Det kunne for eksempel handle om muligheden for at lave selvbetjente biblioteker - eventuelt bare på en del af dagen, hvor der ellers ville være lukket . Eller ved at spørge, om bibliotekerne mon kan stå for undervisning og borgerservice. Foreningen har også formuleret et par e-mails med "ammunition til valgkampen", hvor politikerne kan blive klædt på med oplysninger om, at biblioteker styrker integrationen og skaber et godt uddannelsesmiljø.”

Og jo jeg tror altså på at vi kan sætte bibliotekerne højt på dagsordnen, når der skal prioriteres ude i kommunerne og ikke kun ud fra lokale privatiseringsdebatter, men fordi bibliotekerne har en væsentlig samfundsnytte og er med til at skabe merværdi, simpelthen fordi viden skaber vækst, så lad os dele den og til det er bibliotekerne altså rigtig gode.

Se hele Dagbladets artikel her: http://artikler-og-dokumenter.googlegroups.com/web/Dagbladet_11-04-09_-_h%C3%B8rt_i_byen.pdf?gsc=VVn_XgsAAABALlt27d0sWUM0pRsq3Jjk

Kommentarer

 1. Hej Michell!
  Jeg synes, idéen om et vælgermøde på biblioteket er lige i vinkel. Jeg er sikker på, at det vil tiltrække mange vælgere og sætte fokus på bibliotekerne.
  Nu håber jeg bare, at de flinke biblioteksledere både ser og følger op på opfordringen.
  Jeg følger din blog dagligt - er der andre derude, der også gør det???
  Venlig hilsen
  biblioteksstuderende, Vibeke Börninck

  SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet