Gå videre til hovedindholdet

KULTUR OG BIBLIOTEKER SOM PUBLIC SERVICE

Samfundet og demokratiet udfordres aktuelt på mange niveauer - ikke alene af pandemien - men især også af øget polarisering og fake news. Det er også helt centrale emner i regeringens mediepolitiske udspil og de medieforhandlinger der skydes i gang i dag.

Oplyste medborgere har altid været en forudsætning for det danske demokrati. Public servicemedier og institutioner som bibliotekerne skal fortsat aktivt understøtte og være garant for valid oplysning til borgerne.

Hvordan sikrer vi det?

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde har vi stiller spørgsmålet til Lea Korsgaard, stifter af Zetland og bestyrelsesformand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - og senere på konferencen stiller Lisbeth Knudsen fra Mandag Morgen det samme spørgsmål til kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen

Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 21. og 22. april i Aalborg. Tilmelding er åben på - se program og tjek ind her 

Det taler jo i den grad også ind i det mediepolitiske udspil som regeringen udsender i dag under overskriften; 

DEN DEMOKRATISKE SAMTALE SKAL STYRKES, UDSPIL TIL NY MEDIEAFTALE


Hovedoverskrifterne er

·         Demokratisk  kontrol  med  tech-giganterne

·         Streamingtjenester skal yde et kulturbidrag

·         Et stærkt digitalt DR med fokus på hele Danmark

·         Ny public service-pulje og mere   public  service-indhold  til  unge

·         Styrkelse af lokal og regional journalistik

·         Mediestøtten skal tilpasses medieudviklingen 

·         Medieansvar tilpasset en digital  tid

Læs fakta om regeringens medieudspil.


Læs regeringens udspil til ny medieaftale "Den demokratiske samtale skal styrkes". 

Biblioteket – folkeoplysende public service-samarbejde
I Danmarks Biblioteksforening er netop det også et fokus punkt i vores Strategi, hvor vi skriver at biblioteket har til formål at styrke dannelse og aktivt medborgerskab ved at fremme og give adgang til læring, viden, oplysning, kulturel aktivitet samt at skabe debat og dialog.

Samfundet og demokratiet udfordres aktuelt på mange niveauer - ikke alene af pandemien – men især også af øget polarisering og fake news. Det folkeoplysende public service-princip som grundlag for folkestyret er vigtigere end nogensinde. Oplyste medborgere har altid været en forudsætning for det danske demokrati. Bibliotekerne skal fortsat aktivt understøtte og være garant for valid oplysning til borgerne.

I Danmarks Biblioteksforening lægger vi vægt på

       At sikre alle borgere adgang til nødvendig viden, fysisk og digitalt

       At arbejde for sammenhængende tilbud af licensbelagt materiale til borgerne gennem en national digital overbygning og samarbejder med andre public service-institutioner

       At sætte dagsorden for udvikling af en national strategi for digital dannelse

       At arbejde for at de lovgivningsmæssige rammer forpligter folkebibliotekerne i forhold til læring, digital dannelse og etablering af et demokratisk samlingspunkt i kommunerne.

Det er jeg helt sikker på man også i de fremtidige medie forhandlinger kommer til at inddrage mere aktivt.
Læs også 

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet