Gå videre til hovedindholdet

Har børns adgang til bøger i fritiden betydning? - se svaret her

To undersøgelser fra henholdsvis 2016 (PIRLS 2016) og 2017 (Tænketankens Fremtidens Bibliotekers "Børns læsning 2017") viste, at børns læselyst generelt var under pres. De læste mindre i fritiden, end de gjorde i 2010, og de brugte mere tid på streaming-tjenester, spil og sociale medier.

På baggrund af disse undersøgelser iværksatte Danmarks Biblioteksforening arbejdet med at opbygge en Læsekoalition som kom med udspil til en "National Læsestrategi" med en masse forslag til initiativer for at fremme børns læselyst.

Kulturministeriet har også iværksatte flere initiativer og lancerede programmet ”Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud”, for at give børn flere gode læseoplevelser i indskolingens fritidstilbud.

35 biblioteker modtog i alt 6,9 millioner kroner i tilskud til projekter, der skal give børn bedre mulighed for at møde litteratur i deres hverdag i skolernes fritidsordninger. Alle projekterne deltog i et nationalt udviklingsforløb koordineret af centralbibliotekerne.

Afslutning af programmet
Programmet er blevet evalueret af lektor Gitte Balling, Københavns Universitet.

Evalueringsrapporten viser, at formidling, inddragelse og en særlig indsats nytter. En gennemgående tendens i evalueringen er, at børnenes interesse i bøger og læsning øges, ikke mindst når læsningen og aktiviteterne tager afsæt i børnenes interesser.

Evalueringen viser også, at den mest grundlæggende form for formidling, nemlig nem adgang til bøger, er afgørende. Etableringen af bogsamlinger og læsehjørner i alle SFO’er har haft en stor indflydelse på børnenes øgede interesse for bøger og læsning.

Konklusionen er derfor, at børn gerne vil læse, men at de skal hjælpes lidt på vej. I forhold til det tværfaglige samarbejde mellem fritidspædagoger og biblioteksmedarbejdere viser evalueringen, at det er både motiverende og lærerigt for alle parter, som det fremgår af omtalen fra Slots- og Kulturstyrelsen

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe

Open libraries - without staff ............. all the time

Do you know this when you visit the library? The experience is no longer as common in Denmark North Beach: San Francisco Public Library   yesterday at 9:55 am When I as a Dane participant in such a big event like IFLA or the ALA Annual Meeting is one of the questions we often get; is it true that in Denmark the libraries are open without staff?  The answer I give is; no, we do not have libraries without staff, but we have libraries that are open even when the staff is not there. More than half of all public libraries in Denmark are now "open libraries" In Denmark, all the libraries is free to use, In the way, that all the basis services are free of charge for the public. In Denmark almost all the Libraries are funded by tax. The libraries are obligated to make all kinds of materials available, both physical and digital. Not just books.  See  New e-book deals between all danish publishers and the public libraries in Denmark We have 98 municipalities a