Gå videre til hovedindholdet

Har børns adgang til bøger i fritiden betydning? - se svaret her

To undersøgelser fra henholdsvis 2016 (PIRLS 2016) og 2017 (Tænketankens Fremtidens Bibliotekers "Børns læsning 2017") viste, at børns læselyst generelt var under pres. De læste mindre i fritiden, end de gjorde i 2010, og de brugte mere tid på streaming-tjenester, spil og sociale medier.

På baggrund af disse undersøgelser iværksatte Danmarks Biblioteksforening arbejdet med at opbygge en Læsekoalition som kom med udspil til en "National Læsestrategi" med en masse forslag til initiativer for at fremme børns læselyst.

Kulturministeriet har også iværksatte flere initiativer og lancerede programmet ”Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud”, for at give børn flere gode læseoplevelser i indskolingens fritidstilbud.

35 biblioteker modtog i alt 6,9 millioner kroner i tilskud til projekter, der skal give børn bedre mulighed for at møde litteratur i deres hverdag i skolernes fritidsordninger. Alle projekterne deltog i et nationalt udviklingsforløb koordineret af centralbibliotekerne.

Afslutning af programmet
Programmet er blevet evalueret af lektor Gitte Balling, Københavns Universitet.

Evalueringsrapporten viser, at formidling, inddragelse og en særlig indsats nytter. En gennemgående tendens i evalueringen er, at børnenes interesse i bøger og læsning øges, ikke mindst når læsningen og aktiviteterne tager afsæt i børnenes interesser.

Evalueringen viser også, at den mest grundlæggende form for formidling, nemlig nem adgang til bøger, er afgørende. Etableringen af bogsamlinger og læsehjørner i alle SFO’er har haft en stor indflydelse på børnenes øgede interesse for bøger og læsning.

Konklusionen er derfor, at børn gerne vil læse, men at de skal hjælpes lidt på vej. I forhold til det tværfaglige samarbejde mellem fritidspædagoger og biblioteksmedarbejdere viser evalueringen, at det er både motiverende og lærerigt for alle parter, som det fremgår af omtalen fra Slots- og Kulturstyrelsen

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet