Gå videre til hovedindholdet

Fusion af bibliotek, museum, arkiv og bryggeri #DenNyMaltFabrik i Ebeltoft

I dag er jeg i Ebeltoft og se på grundstenen til det der bliver til Den Ny Maltfabrik.

Et oplevelseshus med bibliotek, museum og arkiv i en samlet enhed, og så kommer der mikrobryggeri i gården, men desværre må vi vente til 2019 med at smage.

Man kan se meget mere om det spændende projekt på projektets hjemmeside 

Det bliver et team med Praksis Arkitekter i spidsen, der skal tegne kulturmiljøet i og omkring Ebeltofts gamle Maltfabrik. "Opgaven med at skabe et kreativt mødested, hvor industribygningerne både skal renoveres og udvikles, er et af de mest markante transformationsprojekter i Danmark i nyere tid", som det hedder i deres egen beskrivelse
Ud over at opleve projektet skal vi også drøfte mulighederne for at placere Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Ebeltoft engang i fremtiden.


Malten kommer til at rumme:

· Bibliotek, museum og arkiv - et nytænkede oplevelsesrum som for første gang i danmarkshistorien kombinerer museum, bibliotek og arkiv i en samlet helhed.


· Offentlige værkstedsfaciliteter og showroom for kunstnere og kunsthåndværkere.


· En stor klynge af kreative erhvervsdrivende og iværksættere, designere, arkitekter, filmskabere etc.


· Et spillested og en scene for arrangementer indenfor musik, foredrag, børnekultur, teater, møder og fester.


· Et ungekulturmiljø - et sted for de unge, drevet af de unge. Det hedder Rampen og findes allerede nu.


· Lydens rum - et øvelokale og lydstudie.


· Fleksible udstillingsfaciliteter for kunst, kultur og historieformidling.


· Et 'artists in residence' - et internationalt gæsterkunstneropholdssted med atelierpladser for kunstnere og designere.


· Et mad- og kaffe hus - fabrikkens hjerte, som kan formidle Ebeltofts lokale madhåndværk og og hvor alle kan opholde sig formelt og uformelt, spise, mødes, dele viden, arbejde og drikke kaffe.


· Et mikrobryggeri og malteri - byen skal dufte af Malt igen, for Ebeltoft Gårdbryggeri flytter sin produktion ind i fabrikken og opfører en tilhørende 'brew pub'.


· Levende uderum med legepladser, grønne områder og rum til ophold og events, der forbinder byen med kysten.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet