Gå videre til hovedindholdet

Direkte dialog med politikerne i Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål

I dag skal jeg til dialogmøde. Det er der måske ikke så meget nyt i, for dem holdes der masser af. Men det der alligevel gør dette lidt særligt er at det er Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål, hvor de indbyder til offentligt dialogmøde på Christiansborg. På dialogmødet får man muligheden for at komme og bidrage med sit syn på, hvad netværket fremadrettet skal tage op af emner og aktiviteter.

Altså politikere som her i virkeligheden gør alt det, som politikerne ofte beskyldes for IKKE at gøre. At søge den direkte dialog med folket. Så jeg synes det er et rigtig godt nyt initiativ, og er lidt spændt på hvor mange der dukker op. På Facebookgruppen er der i hvert fald kun én tilmeldt, så enten bliver jeg ret alene eller også bruger folk mere tid på de sites hvor man kan skælde ud over den manglende dialog, men på at tilmelde sig den virkelige. Dog skal siges jeg er landet i en stuvende fuld sal.


Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål blev etableret I marts 2017 på Christiansborg. Netværket er uformelt, og samtlige partier er repræsenteret med minimum ét folketingsmedlem. Formålet med netværket er at fremme FN’s verdensmål og skabe et forum for videndeling og debat om Danmarks arbejde med og implementering af FN’s verdensmål såvel nationalt som internationalt.

Netværket ønsker med dialogmødet at søge inspiration og input fra aktører i det danske samfund, som har konkret erfaring med at arbejde med FN’s verdensmål. Som deltager får du muligheden for at erfaringsudveksle omkring dit arbejde med FN’s verdensmål og komme med konkrete input til 2030-netværkets arbejde. I bibliotekerne har vi beskæftiget os en del med hvordan vi kan spille en rolle som bindeled til de mange som ønsker at arbejde med målene, og det gøret på et hav af forskellige måder lokalt. 

Eller når Danmarks Biblioteksforening skaber en kampagne om www.spotfakenews.dk så er det også en del af en global kampagne som bibliotekerne skaber over hele verden for demokratiets skyld.

FN verdensmål og hvorfor adgangen til information og evnen til at bruge den pludselig med?
På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2017 kom Mogens Lykketoft med oplæg om netop det emne.

Læs også UNESCO og FN´s udviklingsmål - Om Verden i Danmark og Danmark i Verden

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte