mandag den 29. maj 2017

Direkte dialog med politikerne i Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål

I dag skal jeg til dialogmøde. Det er der måske ikke så meget nyt i, for dem holdes der masser af. Men det der alligevel gør dette lidt særligt er at det er Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål, hvor de indbyder til offentligt dialogmøde på Christiansborg. På dialogmødet får man muligheden for at komme og bidrage med sit syn på, hvad netværket fremadrettet skal tage op af emner og aktiviteter.

Altså politikere som her i virkeligheden gør alt det, som politikerne ofte beskyldes for IKKE at gøre. At søge den direkte dialog med folket. Så jeg synes det er et rigtig godt nyt initiativ, og er lidt spændt på hvor mange der dukker op. På Facebookgruppen er der i hvert fald kun én tilmeldt, så enten bliver jeg ret alene eller også bruger folk mere tid på de sites hvor man kan skælde ud over den manglende dialog, men på at tilmelde sig den virkelige. Dog skal siges jeg er landet i en stuvende fuld sal.


Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål blev etableret I marts 2017 på Christiansborg. Netværket er uformelt, og samtlige partier er repræsenteret med minimum ét folketingsmedlem. Formålet med netværket er at fremme FN’s verdensmål og skabe et forum for videndeling og debat om Danmarks arbejde med og implementering af FN’s verdensmål såvel nationalt som internationalt.

Netværket ønsker med dialogmødet at søge inspiration og input fra aktører i det danske samfund, som har konkret erfaring med at arbejde med FN’s verdensmål. Som deltager får du muligheden for at erfaringsudveksle omkring dit arbejde med FN’s verdensmål og komme med konkrete input til 2030-netværkets arbejde. I bibliotekerne har vi beskæftiget os en del med hvordan vi kan spille en rolle som bindeled til de mange som ønsker at arbejde med målene, og det gøret på et hav af forskellige måder lokalt. 

Eller når Danmarks Biblioteksforening skaber en kampagne om www.spotfakenews.dk så er det også en del af en global kampagne som bibliotekerne skaber over hele verden for demokratiets skyld.

FN verdensmål og hvorfor adgangen til information og evnen til at bruge den pludselig med?
På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2017 kom Mogens Lykketoft med oplæg om netop det emne.

Læs også UNESCO og FN´s udviklingsmål - Om Verden i Danmark og Danmark i Verden

Ingen kommentarer:

Send en kommentar