tirsdag den 9. maj 2017

Det digitale vækstpanels anbefalinger, implikerer bibliotekernes digitale funktion

Når man ser på dagens anbefalingerne fra Det digitale vækstpanel som regeringen har nedsat med Danfoss direktør Niels B. Christiansen i spidsen er der særlig en anbefaling for fremtidig vækst der springer i øjnene:
  • Alle borgere skal hjælpes gennem forandringerne og have del i gevinsterne ved digitaliseringen. Det kræver styrkede digitale kompetencer via uddannelse og omskoling.
Her spiller bibliotekerne en vigtig rolle, da de om nogen er den institution der står for at skabe dette nye mindset hos borgerne. Både det at bibliotekerne er den institution som flest borgerne, på tværs af alder og uddannelse kommer på, men også fordi det er bibliotekerne som i langt de fleste kommuner hjælper danskerne med de digitale selvbetjenings løsninger.

Folkebibliotekerne ændre på danskernes digitale adfærd
Men vigtigst er at bibliotekerne har på kort tid har været med til at ændre på danskernes digitale adfærd, som den hidtil største undersøgelse af danskernes digitale biblioteksbrug fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker for nylig viste.

I dag siger Niels B. Christiansens i Berlingske at fordi vi er et af de mest digitaliserede samfund i verden; har et højt uddannelsesniveau; historisk har vi demonstreret, at vi kan omstille os; åbner det udviklingen muligheder for, at vi kan bruge teknologien til at blive mere konkurrencedygtige og kreere nye produkter og serviceydelser, der hurtigere end tidligere kan markedsføres og sælges i verden.

I samme artikel løfter erhvervsmanden og vækstpanelet dog en advarende pegefinger. Sammen med EU er Danmark begyndt at tabe momentum. Ikke mindst i Asien har flere lande sat gang i ambitiøse planer for at stå stærkt i den digitale fremtid. Og Niels B. Christiansen peger i den forbindelse på, at udviklingen går så hurtigt, at det er afgørende, at man er hurtig til at omstille sig. Ellers taber man hastigt terræn i kampen om de nye job.

For sagen er, at digitalisering og automatisering i stor skala også vil forandre, overtage og udslette mange af de job, vi kender i dag. Udfordringen handler derfor om at kunne handle i tide for at kunne udvikle højproduktive og vellønnede job i takt med, at andre job forsvinder.

Og det er på den baggrund de anbefaler , at "alle borgere skal hjælpes gennem forandringerne og have del i gevinsterne ved digitaliseringen. Det kræver styrkede digitale kompetencer via uddannelse og omskoling" hvor bibliotekerne kan spille en væsentlig rolle, hvis vi som samfund formår at udnytte potentialet. 

Men læs selv hele artiklen i Berlingske

Ingen kommentarer:

Send en kommentar