Gå videre til hovedindholdet

Dybe links er lovlige afgør EU domstol - deep linking is legal European Court

Deep Linking Expected To Change the Face of the Mobile App Industry Deep Links Expected To Change the Face of the Mobile App IndustryLinks til ophavsretligt beskyttet materiale er ikke i strid med ophavsmandens eneret. Det har EU-domstolen netop slået fast med C-466/12 (Svensson) står der at læse i UBVA netop udsendte nyhedsbrev.
European Court of Justice has ruled that clickable hyperlinks to a protected work on another website does not infringe EU copyright law 
Det er en dom som har haft fokus på om man linke til ophavsretligt beskyttet materiale på Internettet uden tilladelse fra ophavsmanden?


Netop det spørgsmål har gennem tiden været genstand for heftig debat i de ophavsretlige kredse. Bl.a. har der været stor uenighed om, hvorvidt deeplinking (dvs. link til andet end en hjemmesides forside) er offentlig fremførelse omfattet af ophavsmandens eneret.

Domstolen nåede frem til, at linking til lovligt materiale ikke er offentlig fremførelse, medmindre man linker til stof, der er lagt på nettet uden samtykke fra rettighedshaverne, eller der er sket omgåelse af en kopibeskyttelse.

Dansk Journalistforbund uddyber dommen på deres hjemmeside

"Hele problemstillingen omkring de såkaldte dybe links (et link på en hjemmeside, der går dybere end sidens forside), der bruges af stort set alle indholdslevandører på nettet, har gennem årene været et prækært spørgsmål i ophavsretlig sammenhæng. For hvis man linker dybt på fx mediers hjemmesider, mister mediet så indtægtsmuligheder?

Men nu er den praksis som millioner af mennesker dagligt foretager sig, altså kendt lovlig. Dybdelinker du til andres materiale på en systematisk, kommerciel eller illoyal måde, kan det dog stadig være nødvendigt at indhente samtykke.

Dommen afklarer dermed en hidtil usikker retstilstand om lovligheden af deeplinking.

Du må stadig ikke…

På nuværende tidspunkt kan det udledes af EU-dommen, at det alene forhold, at man benytter deeplinking, ikke medfører, at en handling kræver samtykke fra rettighedshaverne.

Dommen ændrer således ikke på, at du ikke må:
  • dybdelinke til materiale som i første omgang er lagt på nettet uden rettighedshaverens samtykke (’ulovligt materiale’) 
  • dybdelinke til hjemmesider, hvor man omgår f.eks. betalingsmure eller på anden måde omgår lukkede hjemmesider uden tilladelse 
  • dybdelinke på en systematisk måde og udnytte dette kommercielt 
  • dybdelinke på en måde eller en sammenhæng, som er krænkende for ophavsmanden"

Se hele artiklen her eller du kan læse hele dommen her.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Plads til kulturen på Folkemødet - Kulturens Plads på Folkemødet

Det er så fedt igen at kunne komme på Folkemøde og være en del af den demokratiske samtale, der opstår når mange mødes på kryds og tværs. I år vil jeg nok mest være på Kulturens Plads som vi har skabt i Dansk Kulturliv. Vi åbner torsdag den 16. juni kl. 11.30 så kig forbi til en snak og vue på pladsen og det omfattende program.  Her vil folketingets kulturordfører også komme forbi og holde Kulturens Tale lige efter deres partiledere har holdt tale på hovedscenen. TV2 kom forbi for at høre mere om #KulturensPlads og det krævede store armbevægelser - du kan se indslaget på TV2 Men der er mange flere spændende events, jeg ser frem til og hvor jeg med kulturbrillerne på er med i debatten eller deltager på anden vis. F.eks. TORSDAG Kl. 13:15 - 14:00 Sustainable Education – to secure Sustainable Development. På A6 - Den Internationale Scene 17.30-18.15 Data i kulturlivet – galt eller genialt? På K21 – Kulturens Plads og så når jeg nok forbi Bobler i Civilsamfundet som foregår i Domen på