onsdag den 19. februar 2014

Dybe links er lovlige afgør EU domstol - deep linking is legal European Court

Deep Linking Expected To Change the Face of the Mobile App Industry Deep Links Expected To Change the Face of the Mobile App IndustryLinks til ophavsretligt beskyttet materiale er ikke i strid med ophavsmandens eneret. Det har EU-domstolen netop slået fast med C-466/12 (Svensson) står der at læse i UBVA netop udsendte nyhedsbrev.
European Court of Justice has ruled that clickable hyperlinks to a protected work on another website does not infringe EU copyright law 
Det er en dom som har haft fokus på om man linke til ophavsretligt beskyttet materiale på Internettet uden tilladelse fra ophavsmanden?


Netop det spørgsmål har gennem tiden været genstand for heftig debat i de ophavsretlige kredse. Bl.a. har der været stor uenighed om, hvorvidt deeplinking (dvs. link til andet end en hjemmesides forside) er offentlig fremførelse omfattet af ophavsmandens eneret.

Domstolen nåede frem til, at linking til lovligt materiale ikke er offentlig fremførelse, medmindre man linker til stof, der er lagt på nettet uden samtykke fra rettighedshaverne, eller der er sket omgåelse af en kopibeskyttelse.

Dansk Journalistforbund uddyber dommen på deres hjemmeside

"Hele problemstillingen omkring de såkaldte dybe links (et link på en hjemmeside, der går dybere end sidens forside), der bruges af stort set alle indholdslevandører på nettet, har gennem årene været et prækært spørgsmål i ophavsretlig sammenhæng. For hvis man linker dybt på fx mediers hjemmesider, mister mediet så indtægtsmuligheder?

Men nu er den praksis som millioner af mennesker dagligt foretager sig, altså kendt lovlig. Dybdelinker du til andres materiale på en systematisk, kommerciel eller illoyal måde, kan det dog stadig være nødvendigt at indhente samtykke.

Dommen afklarer dermed en hidtil usikker retstilstand om lovligheden af deeplinking.

Du må stadig ikke…

På nuværende tidspunkt kan det udledes af EU-dommen, at det alene forhold, at man benytter deeplinking, ikke medfører, at en handling kræver samtykke fra rettighedshaverne.

Dommen ændrer således ikke på, at du ikke må:
  • dybdelinke til materiale som i første omgang er lagt på nettet uden rettighedshaverens samtykke (’ulovligt materiale’) 
  • dybdelinke til hjemmesider, hvor man omgår f.eks. betalingsmure eller på anden måde omgår lukkede hjemmesider uden tilladelse 
  • dybdelinke på en systematisk måde og udnytte dette kommercielt 
  • dybdelinke på en måde eller en sammenhæng, som er krænkende for ophavsmanden"

Se hele artiklen her eller du kan læse hele dommen her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar