onsdag den 5. februar 2014

Blir’ man rundtosset af at jorden drejer rundt?

Jeg skal i dag indlede en større konference (en konference som vi også afholdt i november, men da der var reservationskø på 120 har vi valgt at kopiere det) i det nordjyske og har valgt titlen "Blir’ man rundtosset af at jorden drejer rundt?" til mit oplæg.

Som jeg plejer delte jeg mit oplæg om. Orgnen, inden jeg skulle holde det. Det betød at der via Facebook var end er sendte mig en opfordring til at bruge underlægningsmusik. Så det undrende publikum blev udsat for "Raske Penge & Klumben" nummer Rundt, som har omkvædet "Verden drejer rundt, og den drejer ikke kun om mig"


Den indre betydning af det udsagn er, at den globale udvikling hele tiden gør, at vi oplever forandringer i vores liv, såvel privat som på vores arbejde. Alene den teknologiske udvikling påvirker os i en grad som er svært at kapere og bare opfatte. Hvad gør nye kommunikationsformer ved os som individer og ikke mindst i relationerne mellem os som mennesker.

Om vi vil det eller ej, så lever vi en en verden hvor det går stærkt, og da det ikke har nogen effekt at sige "stop verden, jeg vil af" så må vi forholde os til omskifteligheden og finde ud af hvordan vi forholder os til den både privat, på vores arbejde og som samfundsborger.

Derfor har jeg lavet et oplæg med udgangspunkt i IFLA Trend Report, der handler om de helt store globale MEGATRENDS. Ikke om bibliotekernes udvikling eller det enkelte menneskes forandring, men om den teknologiske udvikling og hvad det betyder for hele den samfundsudvikling vi skal agere i. Jeg tror, ​​det er vigtigt for vores handlemuligheder i det moderne samfund, at vi forholder os til den teknologiske udvikling i en meget større sammenhæng end blot i forhold til de informations- og biblioteksfaglige tendenser, som vi har en tendes til i MIN verden.
Hent den danske version af IFLA Trend Report
Jeg er spændt på hvordan deltagerne modtager mine budskaber, om ikke andet er jeg selv blevet påvirket en del af, at forberede oplægget og på hvordan jeg ser på konsekvenserne af den teknologiske udvikling, både for demokratiet og individet.

Du kan se PP fra mit oplæg her: 
Setup'et for dagen er:


Hvor er bibliotekerne om 5-10 år - og hvor er du?


Det handler om forandring og faglig identitet – hvad er vi udfordret af og hvordan håndterer vi det.
Bibliotekerne er i disse år i gang med store forandringer på mange fronter. 
Vi skal hver især og sammen bidrage til de løsninger, der skal til.
Det handler meget om vores mindset og måden, vi vælger at se tingene på.
Deltag i en temadagdag, der sætter fokus på, hvad bibliotekerne skal ”leve af” fremover -  og hvordan vi finder vores nye roller i en verden, der ikke ligner den i går.

Vilkårene ændres - forandringerne bliver ved med at komme. 
Derfor søger vi ikke en ny faglig sandhed for bibliotekernes personale, men derimod en slags dynamisk forståelse af os selv og en faglig platform, hvorfra afsættet til forandringer kan tages.


Temdagen afholdes på:  Nordkraft, Kjellerups Torv, 9000 Aalborg,  6. etage.

PROGRAM:
9.00 – 9.15
Kaffe
9.15 – 9.35
Velkomst og indledning
Kirsten Boelt, publikumschef ved Aalborg Bibliotekerne

9.35 – 10.35
Blir’ man rundtosset af at jorden drejer rundt?
Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening.
Trends, tendenser og teknologier - hvordan påvirker de samfundet, vores arbejdsplads og mig? Michel Steen-Hansen kommer med oplæg til en debat om, hvordan samfundsud-viklingen påvirker os som mennesker, og hvorfor det hele tiden er nødvendigt at ændre vores arbejdspladser for at kunne opfylde omverdenens krav. Borgernes behov og forventninger forandrer sig, og derfor gør bibliotekerne det også. Det er nemlig borgernes biblioteker.

10.35.- 10.45
Pause

10.45 – 11.20
Hvorfor handler bibliotekets fremtid (også) om din faglige identitet og kompetencer?
Brian Stephansen, cand.scient.bibl. Har skrevet speciale om forandringsprocesser og kompetenceudvikling. Nu ansat ved Vesthimmerlands Biblioteker.
Vi taler om alt fra metakompetencer, lærings- og forandringskompetence, til relations- og handlekompetence. Hvorfor er det netop de kompetencer, vi taler om – og hvorfor taler vi om kompetencer og faglig identitet på en og samme tid?
Oplægget synliggør nogle af de mekanismer, der gør sig gældende bag kompetencebegrebet og lægger op til erkendelser og refleksioner i forhold ”kompetence-virkeligheden” i din organisation – og i forhold til dig som medarbejder.11.20 – 12.25


Den succesfulde forandring i biblioteket – starter med os selv
Michael Nørager, ph.d. og lektor i innovation og forandringsledelse på Århus Universitet (AU- Herning).
Vi står midt i en forandrings- og omstillingstid, der kræver en masse af os alle sammen. Hvad er det, der gør forandringer svære for os? Og hvordan håndterer vi det på en måde, så det bliver en positiv oplevelse? 
Hvad skal der til for, at vi som medarbejdere og ledere ”tænker” med i udviklingen af fremtidens bibliotek?
En forudsætning er, at vi alle øger vores opmærksomhed på bibliotekernes fremtidige muligheder og vores egne roller. Større opmærksomhed og en indre drevet motivation er det stof succesfulde forandrings- og udviklingsprocesser er gjort af. 
Hvordan skaber vi de processer hos os selv og hinanden?

12.25 – 13.30
12.30.- 13.15
Praktisk info
Frokost

13.15 – 15.45
Workshop og pause og kaffe undervejs:
Med udgangspunkt i oplæggene drøfter vi, hvordan vi sammen og hver for sig får gjort ord til handling. Michael Nørager faciliterer workshoppen og målet er, at du får ideer, værktøjer og refleksion, som du kan bruge til at starte eller understøtte diskussionen i dit eget bibliotek.

15.45– 16.00
Opsamling og farvel

Ingen kommentarer:

Send en kommentar