onsdag den 26. august 2009

IFLA 2009

Den internationale biblioteksorgansation IFLAs 75. World Library and Information Congress er i gang i Milano, og Danmarks Biblioteksforening deltager. I Danmarks Biblioteksforening vil vi gerne dele vores indtryk. Vi vil også forsøge at holde folk opdateret på den internationale dagsorden om kampen for den fri og lige adgang til information, læring og viden.

En af metoderne er nogle små hurtige videoer fra IFLA kongressen.

· Indtryk fra konferencestedet, lørdag den 22. august 2009 »
· Indtryk fra åbningen, søndag den 23. august 2009 »
· En aften på La Scala samt åbning af Poster sessions »
· Direktøren om IFLA og besøg på Lyngby Stadsbiblioteks poster »

Du kan løbende følge med på http://www.dbf.dk/

Ingen kommentarer:

Send en kommentar