Gå videre til hovedindholdet

Demokratianalysen 2024 viser at unge tager stilling til verden, men den demokratiske selvtillid halter

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd har for 13. år i træk temperaturen på befolkningens og særligt unge mellem 16-25 års holdninger til og deltagelse i demokratiet. Demokratianalyse 2024 bliver i dag præsenteret og debateret på Christiansborg.
"Demokratiet skal vindes for hver ny generation." Indledte Christine Ravn Lund, der er forkvinde for DUF med henvisning til Hal Koch

Formålet med demokratianalysen er løbende at spotte positive og negative tendenser i ungdommens deltagelse i foreningslivet og demokratiet samt tillid til relevante samfundsinstitutioner. 

I årets demokratianalyse har de sat fokus på Europa-Parlamentsvalget 2024. Helldigvis viser den, at 82 % af unge over 18 år forventer at stemme til valget, men at 44 % savner flere konkrete eksempler på, hvordan politik fra EU påvirker hverdagen.

HENT DEMOKRATIANALYSEN 2024 HER

Socialklasse og uddannelsesbaggrund er afgørende for demokratisk selvtillid

Unges demokratiske selvtillid er et vigtigt mål, fordi demokratisk selvtillid hænger sammen med, hvor aktivt man deltager i demokratiet. Baseret på spørgsmålene til unges syn på politik og følelse af berettigelse til at deltage i samfundsdebatten udregnes et demokratisk selvtillidsniveau for den enkelte, som bruges til at undersøge betydningen af og udviklingen i unges demokratiske selvtillid.

Der er stor forskel på den demokratiske selvtillid afhængig af forældres og egen uddannelsesniveau.

Hovedkonklusioner fra Demokratianalysen 2024:

Mere end 4 ud af 5 unge forventer at stemme til det kommende Europa-Parlamentsvalg

48 % af unge peger på klima- og miljøproblemer som det vigtigste politiske emner for parlamentet i den kommende periode efterfulgt af bekæmpelse af terrorisme og international kriminalitet (26 %)

76 % af unge har deltaget i minimum én politisk aktivitet i løbet af det seneste år.

27 % af unge har meget høj demokratisk selvtillid, men samtidig har 32 % meget lav demokratisk selvtillid

Hvor 84 % af unge foreningsmedlemmer har deltaget i en politisk aktivitet i løbet af det sidste år, gælder det 74 % af ikke-foreningsmedlemmer.

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe