mandag den 17. maj 2021

Biblioteket som den demokratiske arena, hvor folk har en stemme - vil du være med at vise det?

Bibliotekerne er en af de kulturinstitutioner som flest forskellige mennesker bruger. Over halvdelen af borgerne kommer der med jævne mellemrum, og der er knap 38 mio. fysiske besøg om året, samtidig med der er en enorm brug af de digitale bibliotek, ikke kun for at hente e-bøger, men også i forhold til at deltage i digitale arrangementer af forskellige karakter. I sandhed en hverdagskultur, som folk ofte bruger uden at tænke over at det er en af samfundets institutioner. 

Det forpligter folkebibliotekerne til få folk til at deltage i samfundet og demokratiet.

Jeg blev igen i går erindret om vigtigheden, da jeg sad og så TV2 Fyns fantastiske tema "RESPEKT" som netop handler om det at give folk en stemme og at skabe respekt mellem de der tager del i debatten. Se det her.

Her fortæller den socialdemokratiske borgmesterkandidat fra Nyborg, Sonja Marie Jensen, om nogle af de kommentarer, hun er udsat for på de sociale medier, men i denne forbindelse er det mest interessante, at de ringer til Torben og spørger hvorfor han skriver så grimme ting til hende. Hans svar er at, det er fordi han ikke bliver hørt, men det altid kun er politikeren der får taletid i TV, det gør han ikke, som han siger i dette klip. 


Netop dette bør være en åbenlys øjenåbner og en chance for bibliotekerne til at være med til at give folk en stemme, og mulighed for at kunne deltage i den nødvendige demokratiske samtale. Det at møde hinanden, møde politikeren og at kunne deltage i den samme samtale. 

Noget af det, som der blandt de demokratiske forkæmpere bliver talt allermest om, er netop at give folk lyst til at tage del i debatten. Men desværre bliver initiativer ofte udmøntet som kortvarige kampagner eller projekter. På bibliotekerne har vi derimod alle muligheder for at skabe en permanent bevægelse for at skabe mere demokrati og samtale om hvordan vi udvikler det.

Vil du være med? 

Kom med dine ideer
I dag er der ½ år til kommunalvalget. Vi bruger den anledning til at samle en masse ideer, hvor vi sammen kan udvikle mere demokrati. Helt konkret så har vi i Danmarks Biblioteksforening også planlagt en fælles idestorm om lokale demokrati-aktiviteter den 7. juni
, hvor alle der arbejder med demokrati i bibliotekerne er velkomne, og hvis du allerede nu arbejder med en ide, et projekt eller et arrangement, som rammer ind i beskrivelsen, så send os meget gerne nogle linjer om det til kv21@db.dk, så tager vi dine ideer med på mødet.

Læs mere om idestorm-mødet og tilmeld dig  herBiblioteket og KV21
På ide-genereringsmødet den 7. juni ser vi også på mere konkrete aktiviteter forud for kommunalvalget den 16. november. I Danmarks Biblioteksforening har vi en række demokrati-tiltag og debatter i støbeskeen, som kan bruges lokalt frem mod kommunevalget den 16. november, som vi på mødet vil fortælle mere om.

Den sidste del af mødet den 7. juni er en fælles idestorm om yderligere KV21-aktiviteter for bibliotekerne. Vi afslutter mødet med at lave interessegrupper for folk, som vil arbejde videre med de bedste ideer, så vi i fællesskab kan sætte bibliotekerne i centrum for den demokratiske debat frem mod kommunevalget.

Efterfølgende samler vi det hele op og deler alle ideerne på 
www.db.dk/kv21

Faktisk er der jo mange der gerne vil samarbejde med bibliotekerne, fordi de netop er den oplagte arena for debat. 

Et konkret eksempel som du også kunne læse om i sidste nummer af DB's nyhedsbrev OVERBLIKKET  er dette:

Vil du lave nye demokratiske debatter?
- bliv debatpilot hos Frirummet

Frirummet åbner nu for at alle kan tilmelde sig Debatpilotuddannelsen. Som Debatpilot lærer du at udvikle og facilitere Frirumsdebatten – et nyt debatformat.

Frirumsdebatten tager konflikten og dens dilemmaer alvorligt, men udråber ikke vindere og tabere. Den giver derimod plads til nuancer og tvivl og gør os klogere.

Debatpilotuddannelsen foregår som et todages seminarophold med undervisning i blandt andet konfliktanalyse, spørgeteknikker, debatstyring, kunsten at afbryde respektfuldt, opsummering mv.

Sideløbende vil du få hjælp til at idéudvikle din egen debat, som du efterfølgende selv kan arrangere og facilitere.

Læs mere HER   

Ingen kommentarer:

Send en kommentar