onsdag den 19. maj 2021

Bibliotekerne styrker rollen som facilitator for at vi sammen når verdens mål

For et par år siden tog Danmarks Biblioteksforening initiativ til DB2030 som er et agilt netværk for biblioteker og aktører, der arbejder med FN’s Verdensmål og som vil være med til at skabe en bedre verden i en folkelig forankring gennem bibliotekerne. 

Læs mere om netværket her på db2030.dk 

I dag starter vi i samarbejde med Forbundet Kultur og Information række gratis, kompetencegivende arrangementer for biblioteksansatte, der ønsker at arbejde med FN’s verdensmål.

Modulerne består af en række korte oplæg, hvor du som deltager lytter, hvorefter der afsluttes med frivillligt netværk, sparring og videndeling i breakout-rooms.Modul 1: deltagelse, partnerskaber og målgrupper
19. maj 2021
Få redskaber til, hvordan du som biblioteksansat kan arbejde med verdensmålene via partnerskaber og frivillige, og få viden om, hvordan du aktiverer unge og ældre.
Mere information samt tilmelding til kurset

Modul 2: ligestilling og ulighed
9. juni 2021
Få inspiration til, hvordan du som biblioteksansat kan arbejde med verdensmål 5: ligestilling mellem kønnene, og 10: reducer ulighed.
Mere information samt tilmelding til kurset

Modul 3: forbrug og biodiversitet
23. juni 2021
Få inspiration og værktøjer til, hvordan du som biblioteksansat kan arbejde med verdensmål 12: ansvarligt forbrug og produktion samt verdensmål 15: livet på land, herunder standsning af tab af biodiversitet.
Mere information samt tilmelding til kurset

Ingen kommentarer:

Send en kommentar