Gå videre til hovedindholdet

Læsning på UNESCO dagsordenen

I dag offentliggøres den danske UNESCO nationalkommissions strategi for 2019-2022. I den bliver læsning fremhævet som et indsatsområde. Personligt er jeg selvfølgelig glad for at det er lykkedes at få netop det på dagsordenen, men mest af alt er jeg glad for at flere og flere anerkender den udfordring, der er med lysten til at læse og fordybe sig i længere tekster. Specielt set i lyset af vores arbejde med at skabe en National Læsestrategi.

I UNESCO strategien er det udtrykt på denne vis:

God uddannelse og globalt medborgerskab
Læsning drevet af lyst og læsning som en færdighed går hånd i hånd. Der er behov for at skabe fokus på nødvendigheden af dybdelæsning i et stadig mere digitalt samfund og for at fremme initiativer, der skaber læselyst og kompetente læsere blandt alle uanset køn og alder.
Verdensmålene er vor tids vigtigste samtale, og det glæder mig,
at vi i det danske
UNESCO-arbejde kan være med til at bære dette videre til
en endnu større kreds,” sagde H.K.H. Prinsesse Marie,
i dag til præsentationen af strategien, i sin egenskab af
 protektor for Den danske
UNESCO-nationalkommission, 

Handlingsplan:
sammen med biblioteker, skoler og civilsamfund understøtte strategiske såvel som konkrete aktiviteter, der fremmer læsning og læselyst – for eksempel i forbindelse med FN’s læsedag hvert år den 8. september.

Selvfølgelig handler UNESCOs strategi om meget andet end læsning, men læsning og uddannelse står centralt. Ved lanceringen sagde undervisningsminister Merete Riisager, da også ”Danmark er blandt de bedste i verden til at nå målet om en god uddannelse for alle, men der er fortsat udfordringer. Det handler blandt andet om at få alle med i forhold til at gennemføre en uddannelse, gøre det attraktivt at tage en erhvervsuddannelse og at skabe inkluderende læringsmiljøer med plads til den enkelte. Dét kan UNESCO hjælpe os til at gøre bedre,”

           LÆS OGSÅ: Hvad vil vi med UNESCO i Danmark?

Se hele UNESCO strategi her.

UNESCOs strategiske indsatser

I perioden 2019-2022 vil Den danske UNESCO-nationalkommission fokusere på fem strategiske indsatser:
  • Partnerskaber for fremtiden
  • God uddannelse og globalt medborgerskab
  • Ytringsfrihed og viden skaber demokrati
  • Verdensarv og lokalsamfund i udvikling
  • Ligestilling og inklusion går på tværs

UNESCO og verdensmålene

  • FN’s medlemslande er blevet enige om 17 verdensmål, der skal sikre klodens bæredygtige udvikling frem mod 2030
  • UNESCO er udnævnt til at koordinere arbejdet med at indfri verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse til alle
  • Verdensmålene er universelle og gælder for alle FN’s medlemslande – fattige som rige
Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte