Gå videre til hovedindholdet

Læsning på UNESCO dagsordenen

I dag offentliggøres den danske UNESCO nationalkommissions strategi for 2019-2022. I den bliver læsning fremhævet som et indsatsområde. Personligt er jeg selvfølgelig glad for at det er lykkedes at få netop det på dagsordenen, men mest af alt er jeg glad for at flere og flere anerkender den udfordring, der er med lysten til at læse og fordybe sig i længere tekster. Specielt set i lyset af vores arbejde med at skabe en National Læsestrategi.

I UNESCO strategien er det udtrykt på denne vis:

God uddannelse og globalt medborgerskab
Læsning drevet af lyst og læsning som en færdighed går hånd i hånd. Der er behov for at skabe fokus på nødvendigheden af dybdelæsning i et stadig mere digitalt samfund og for at fremme initiativer, der skaber læselyst og kompetente læsere blandt alle uanset køn og alder.
Verdensmålene er vor tids vigtigste samtale, og det glæder mig,
at vi i det danske
UNESCO-arbejde kan være med til at bære dette videre til
en endnu større kreds,” sagde H.K.H. Prinsesse Marie,
i dag til præsentationen af strategien, i sin egenskab af
 protektor for Den danske
UNESCO-nationalkommission, 

Handlingsplan:
sammen med biblioteker, skoler og civilsamfund understøtte strategiske såvel som konkrete aktiviteter, der fremmer læsning og læselyst – for eksempel i forbindelse med FN’s læsedag hvert år den 8. september.

Selvfølgelig handler UNESCOs strategi om meget andet end læsning, men læsning og uddannelse står centralt. Ved lanceringen sagde undervisningsminister Merete Riisager, da også ”Danmark er blandt de bedste i verden til at nå målet om en god uddannelse for alle, men der er fortsat udfordringer. Det handler blandt andet om at få alle med i forhold til at gennemføre en uddannelse, gøre det attraktivt at tage en erhvervsuddannelse og at skabe inkluderende læringsmiljøer med plads til den enkelte. Dét kan UNESCO hjælpe os til at gøre bedre,”

           LÆS OGSÅ: Hvad vil vi med UNESCO i Danmark?

Se hele UNESCO strategi her.

UNESCOs strategiske indsatser

I perioden 2019-2022 vil Den danske UNESCO-nationalkommission fokusere på fem strategiske indsatser:
  • Partnerskaber for fremtiden
  • God uddannelse og globalt medborgerskab
  • Ytringsfrihed og viden skaber demokrati
  • Verdensarv og lokalsamfund i udvikling
  • Ligestilling og inklusion går på tværs

UNESCO og verdensmålene

  • FN’s medlemslande er blevet enige om 17 verdensmål, der skal sikre klodens bæredygtige udvikling frem mod 2030
  • UNESCO er udnævnt til at koordinere arbejdet med at indfri verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse til alle
  • Verdensmålene er universelle og gælder for alle FN’s medlemslande – fattige som rige
Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet