torsdag den 24. januar 2019

Læsning på UNESCO dagsordenen

I dag offentliggøres den danske UNESCO nationalkommissions strategi for 2019-2022. I den bliver læsning fremhævet som et indsatsområde. Personligt er jeg selvfølgelig glad for at det er lykkedes at få netop det på dagsordenen, men mest af alt er jeg glad for at flere og flere anerkender den udfordring, der er med lysten til at læse og fordybe sig i længere tekster. Specielt set i lyset af vores arbejde med at skabe en National Læsestrategi.

I UNESCO strategien er det udtrykt på denne vis:

God uddannelse og globalt medborgerskab
Læsning drevet af lyst og læsning som en færdighed går hånd i hånd. Der er behov for at skabe fokus på nødvendigheden af dybdelæsning i et stadig mere digitalt samfund og for at fremme initiativer, der skaber læselyst og kompetente læsere blandt alle uanset køn og alder.
Verdensmålene er vor tids vigtigste samtale, og det glæder mig,
at vi i det danske
UNESCO-arbejde kan være med til at bære dette videre til
en endnu større kreds,” sagde H.K.H. Prinsesse Marie,
i dag til præsentationen af strategien, i sin egenskab af
 protektor for Den danske
UNESCO-nationalkommission, 

Handlingsplan:
sammen med biblioteker, skoler og civilsamfund understøtte strategiske såvel som konkrete aktiviteter, der fremmer læsning og læselyst – for eksempel i forbindelse med FN’s læsedag hvert år den 8. september.

Selvfølgelig handler UNESCOs strategi om meget andet end læsning, men læsning og uddannelse står centralt. Ved lanceringen sagde undervisningsminister Merete Riisager, da også ”Danmark er blandt de bedste i verden til at nå målet om en god uddannelse for alle, men der er fortsat udfordringer. Det handler blandt andet om at få alle med i forhold til at gennemføre en uddannelse, gøre det attraktivt at tage en erhvervsuddannelse og at skabe inkluderende læringsmiljøer med plads til den enkelte. Dét kan UNESCO hjælpe os til at gøre bedre,”

           LÆS OGSÅ: Hvad vil vi med UNESCO i Danmark?

Se hele UNESCO strategi her.

UNESCOs strategiske indsatser

I perioden 2019-2022 vil Den danske UNESCO-nationalkommission fokusere på fem strategiske indsatser:
  • Partnerskaber for fremtiden
  • God uddannelse og globalt medborgerskab
  • Ytringsfrihed og viden skaber demokrati
  • Verdensarv og lokalsamfund i udvikling
  • Ligestilling og inklusion går på tværs

UNESCO og verdensmålene

  • FN’s medlemslande er blevet enige om 17 verdensmål, der skal sikre klodens bæredygtige udvikling frem mod 2030
  • UNESCO er udnævnt til at koordinere arbejdet med at indfri verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse til alle
  • Verdensmålene er universelle og gælder for alle FN’s medlemslande – fattige som rige
Ingen kommentarer:

Send en kommentar