torsdag den 3. januar 2019

Kulturministeren har en drøm...

"Borgerne tænker ikke i regneark eller institutioner, men i indhold, oplevelser og erkendelser. Og meget har ændret sig i 2025. Først og fremmest på grund af et helt anderledes positivt engagement og vilje til andre måder at gøre tingene på. 
Apropros Platons påpegning af betydningen af både de musiske fag og gymnastik og bevægelse som grundlæggende fag viser min forunderlige drøm mig, at det lykkes for de store idrætsorganisationer DIF og DGI at realisere visionen ’Bevæg dig for livet’, der blev formuleret helt tilbage i 2018. I et samarbejde med skoler og foreninger og ved at udbrede interessen også for de nye og mindre idrætsgrene er det i 2025 hele 75 procent af borgerne, der er idrætsaktive, mens 50 procent er det i foreningsregi. I min drøm er der mange eksempler på, at de frivillige fællesskaber og foreningslivet står midt i en renæssance. 
Bibliotekerne kommer til at spille en central rolle i den udvikling. Efter den grundige biblioteksdebat tilbage i 2018-19 blev strategien i kommunerne tydelig. Litteraturen er fortsat omdrejningspunktet i 2025, men bibliotekerne er blevet kultur- og forsamlingshuse, hvor mennesker mødes. I de mindre lokalsamfund er der etableret små, ubemandede biblioteker, hvor borgerne selv henter bøger, selvom de i stigende omfang låner e-bøger, gerne efter vejledning af en bibliotekar, som de har adgang til via nettet."
Sådan skrev Kulturminister Mette Bock i Politiken mellem Jul og nytår i en længere beskrivelse af en drøm hun havde om kulturen i 2025, hvor hun drømmer om at det på det tidspunkt er bredt forstået, at kulturen er fundamentet for både menneskelivet og det fællesskab, et samfund bygger på. Kulturen blomstrer i 2025, og utraditionelle samarbejder på tværs af sektorer og søjler bringer kunst og kultur ind overalt, hvor livet folder sig ud. På skoler, i foreninger, lokalområder og på arbejdspladserne. Ja, selv på Christiansborg holder ingen politikere taler uden at nævne kulturens betydning.
Jeg tror og håber hun har ret i sin drøm, og jeg er ret sikker på at bibliotekerne under alle omstændigheder kommer til at spille en central rolle for samfundsudviklingen. Det kulturministeren ikke drømmer om er hvordan hendes drøm bliver til virkelighed. Men heldigvis er der mange der drømmer om kulturen og de drømme må vi  have fanget ind så vi sammen kan realisere dem. 

Du kan selv se hele hendes nytårstale som blev bragt på DK4:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar