torsdag den 30. januar 2014

Et helt nyt dannelsesideal - Corporate Cultural Responsibility

I Danmarks Biblioteksforening er vi igang med nyvalg til vores styrende organer. Det handler om kulturpolitik og derfor har vi også haft en del levende kulturpolitiske debatter rund om i landet, hvor vi holder valg- og debatmøder i de enkelte regioner (valgresultatet offentligøres først senere)
Læs mere om møderne: Der er mere prestige i kulturpolitik end man skulle tro
På tre af møderne har Christian Have stået i spidsen for nogle særdeles livlige debatter. Hans fokus var på et nyt kulturelt ansvar, der ikke længere kun ligger hos det offentlige, men også hos private virksomheder, fonde og alle os andre. Målet er at skabe et nyt kulturelt dannelsesideal, et nyt aktivistisk kulturbegreb og nye kulturelle offentligt -private partnerskaber, der gennem direkte private kulturinvesteringer bevarer og aktualiserer vores kunst og kulturarv overalt i samfundet.

Det samme fokus har han i sin nyeste bog  ”Ansvar eller anarki” Christian Have beskriver selv han han tager sit udgangspunkt i de "presserende kulturpolitiske udfordringer, som vi i de vestlige samfund står overfor netop nu, og giver aktive og konkrete råd til, hvordan vi i fremtiden kan sikre, at et nyt kulturelt ansvar spirer frem overalt i samfundet gennem et nyt transformativt kulturbegreb. Bogen er en opsang til alle kulturverdens aktører om at komme ind i samfundskampen og tage deres ansvar for en positiv udvikling af vores fælles kultur.

Christian Have udfordrer desuden en række vedtagne paradigmer om bl.a. kultur versus erhvervsliv, kunstens nytteværdi, tilskuerens død, kunsternes selvforståelse og kulturinstitutionernes kulturelle ansvarsforskubbelse."

Corporate Cultural Responsibility
Christian Have beskrev på de tre debatarrangementer, som han også gør i sin lille bog, helt konkret hvordan det private erhvervsliv i fremtiden kan påtage sig "et radikalt nyt ansvar for kunsten og kulturen gennem et helt nyt begreb: Corporate Cultural Responsibility, hvor private virksomheder og fonde aktivt og direkte overtager driften og udviklingen af tidligere offentlige kunst- og kulturinstitutioner på en ny og samfundsengagerende måde. Og hvor de kulturaktører, der ikke kan omstille sig til den nye virkelighed, måske i virkeligheden har udlevet sig selv – og derfor bør dreje nøglen om."

Med ”Ansvar og anarki” åbner Christian Have op for en tiltrængt ny debat om vores fremtidige kunst og kultur og om behovet for, at vi alle sammen påtager os et nyt kulturelt ansvar. Det handler om at tage valg, prioritere og tage ansvaret for vores handlinger. Kun på den måde kan vi sikre en stadig levende kulturarv, kulturel og demokratisk sammenhængskraft og humanistisk udvikling og vækst i vores samfund.

Han udfordrede både fagfolk og politikerne med sin fokus på at vi blev nødt til at prioritere og finde nye samarbejds- og finansieringsformer, men på ingen af møderne stod nogen til lyd for at bibliotekerne skulle nedprioriteres, da de netop er et udtryk for den fortælling der bør være bærende i den kommunale kulturpolitik, evnen til at forandre sig når samfundets behov ændre sig.
Hovedbudskabet kan vist konkluderes at være 
Kunsten betaler sig!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar