Gå videre til hovedindholdet

Et helt nyt dannelsesideal - Corporate Cultural Responsibility

I Danmarks Biblioteksforening er vi igang med nyvalg til vores styrende organer. Det handler om kulturpolitik og derfor har vi også haft en del levende kulturpolitiske debatter rund om i landet, hvor vi holder valg- og debatmøder i de enkelte regioner (valgresultatet offentligøres først senere)
Læs mere om møderne: Der er mere prestige i kulturpolitik end man skulle tro
På tre af møderne har Christian Have stået i spidsen for nogle særdeles livlige debatter. Hans fokus var på et nyt kulturelt ansvar, der ikke længere kun ligger hos det offentlige, men også hos private virksomheder, fonde og alle os andre. Målet er at skabe et nyt kulturelt dannelsesideal, et nyt aktivistisk kulturbegreb og nye kulturelle offentligt -private partnerskaber, der gennem direkte private kulturinvesteringer bevarer og aktualiserer vores kunst og kulturarv overalt i samfundet.

Det samme fokus har han i sin nyeste bog  ”Ansvar eller anarki” Christian Have beskriver selv han han tager sit udgangspunkt i de "presserende kulturpolitiske udfordringer, som vi i de vestlige samfund står overfor netop nu, og giver aktive og konkrete råd til, hvordan vi i fremtiden kan sikre, at et nyt kulturelt ansvar spirer frem overalt i samfundet gennem et nyt transformativt kulturbegreb. Bogen er en opsang til alle kulturverdens aktører om at komme ind i samfundskampen og tage deres ansvar for en positiv udvikling af vores fælles kultur.

Christian Have udfordrer desuden en række vedtagne paradigmer om bl.a. kultur versus erhvervsliv, kunstens nytteværdi, tilskuerens død, kunsternes selvforståelse og kulturinstitutionernes kulturelle ansvarsforskubbelse."

Corporate Cultural Responsibility
Christian Have beskrev på de tre debatarrangementer, som han også gør i sin lille bog, helt konkret hvordan det private erhvervsliv i fremtiden kan påtage sig "et radikalt nyt ansvar for kunsten og kulturen gennem et helt nyt begreb: Corporate Cultural Responsibility, hvor private virksomheder og fonde aktivt og direkte overtager driften og udviklingen af tidligere offentlige kunst- og kulturinstitutioner på en ny og samfundsengagerende måde. Og hvor de kulturaktører, der ikke kan omstille sig til den nye virkelighed, måske i virkeligheden har udlevet sig selv – og derfor bør dreje nøglen om."

Med ”Ansvar og anarki” åbner Christian Have op for en tiltrængt ny debat om vores fremtidige kunst og kultur og om behovet for, at vi alle sammen påtager os et nyt kulturelt ansvar. Det handler om at tage valg, prioritere og tage ansvaret for vores handlinger. Kun på den måde kan vi sikre en stadig levende kulturarv, kulturel og demokratisk sammenhængskraft og humanistisk udvikling og vækst i vores samfund.

Han udfordrede både fagfolk og politikerne med sin fokus på at vi blev nødt til at prioritere og finde nye samarbejds- og finansieringsformer, men på ingen af møderne stod nogen til lyd for at bibliotekerne skulle nedprioriteres, da de netop er et udtryk for den fortælling der bør være bærende i den kommunale kulturpolitik, evnen til at forandre sig når samfundets behov ændre sig.
Hovedbudskabet kan vist konkluderes at være 
Kunsten betaler sig!

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet