Gå videre til hovedindholdet

Biblioteket skal stå vagt om ytringsfriheden og det skriger til himlen, hvis ikke samfundet kan beskytte den ret

Biblioteket er et farligt sted for mennesker

Kopi af min klumme i Altinget.dk 14. januar 2014 kl. 4:40
DEBAT: Biblioteket skal stå vagt om ytringsfriheden, og det skreg til himlen, at politiet anbefalede at flytte Yahya Hassan-arrangement væk fra Vollsmose Bibliotek. Det skriver direktør for Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen.

Biblioteket skal stå vagt om retten til at tale og ytre sig frit. Det slår Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening, fast.
Af Michel Steen-HansenDirektør for Danmarks Biblioteksforening 

"Biblioteket kan være et farligt og forvirrende sted for mennesker, der i forvejen er i besiddelse af Sandheden. Det er derfor, vi sjældent ser nogen af dem. Her fortæller bødlen og offeret, vismanden og klovnen, romantikeren og kynikeren, hver sin historie. Mein Kampf lige i nærheden af Anne Franks dagbog.
Karl Marx lige før Adam Smith. Yahya Hassan et par bogstaver til venstre for Johannes V. Jensen. Bibelen få centimeter fra Koranen.
Trykkefrihedsselskabets udgivelser tæt på Hizb ut-Tahrirs skrifter. Det er ikke som bogreolen derhjemme, som bevidst eller ej vidner om din smag, dine interesser, din beskæftigelse.

Biblioteket handler ikke om, hvad du holder af. Det handler om, hvad du holder ud."
Sådan stod der at læse i Politikens kronikden 25. december.
Er det ikke netop det, biblioteket er – altså en forudsætning for demokratiet – og det er jo ikke ufarligt!?

Politikens kronik var et efterskrift til stormen om Yahya Hassans oplæsning på Vollsmose Bibliotek, der først blev aflyst og senere flyttet til en nærliggende skole.
Kronikken er skrevet af Georgios Skouros fra Vollsmose Bibliotek efter tingene var kommet lidt på afstand og de stærke følelser, udmattelsen, forventningerne, der blev og ikke blev indfriet. Nu er det ved at være hverdag igen.
Det har han reflekteret over og er nået frem til, at biblioteket er et farligt og forvirrende sted for mennesker.

Bibliotekets demokratiske funktionDanmarks Biblioteksforening pressede forud for arrangementet hårdt på, for at arrangementet skulle gennemføres, som det også fremgik af flere medier.
Det var ud fra argumentationen om, at biblioteket skal være farligt, hvis det skal udfylde sin demokratiske rolle.

Derfor må vi også forlange, at politiet kan sikre bibliotekernes arrangementer, også når der er risiko for, at arrangementerne bliver farlige.
Vi undrede os over, at politiet af sikkerhedsmæssige årsager frarådede at afholde arrangementet på biblioteket, mens politiet kan bruge store ressourcer på at sikre fodboldfans mod andre fodboldfans hver søndag.

Det fik da også provokeret Fyns Politis direktør, Poul Løhde, til at gå i medierne og sige at der var ”fuldstændig misforstået, hvis man tror, det bare er som en fodboldkamp. Det er 20 gange så meget,” sagde han.
Den udlægning stod han til gengæld ret alene med, og efter et massivt pres både fra politikerne og i medierne kunne politiet da også pludselig godt sørge for sikkerheden, hvis blot arrangementet blev flyttet til H. C. Andersen Skolen.
Ytringsfrihed ikke en selvfølge Tilbage står nu, at biblioteket tog initiativet til at få en kontroversiel digter ud i et område, hvor der med hans egne ord ”vil være tilsvininger, trusler og dårlig stemning, men det er derude, jeg er nødt til at få mit budskab ud og forklare, hvad jeg laver” frem for at læse op i Politikens foredragssal hvor ”300 hvide mennesker står og klapper?”

Så langt, så godt, men bør vi ikke alle blive bekymrede, hvis demokrati er afhængig af ressourcer til at sørge for sikkerhed?
Demokrati er ikke uden omkostninger, og ytringsfrihed er ikke en selvfølge. Det er biblioteket med til at erindre os om.
Yahya Hassan – og alle andre – har en demokratisk ret til at udgive digte og til at læse digtene op, hvor man vil, og det lægger biblioteket gerne hus til, faktisk har vi skabt det med netop det formål.
Om Hassan er en god digter og debattør, vil jeg lade andre om at bedømme. En kendsgerning er det, at Hassans digtsamling er en af de mest solgte nogensinde i Danmark.

Og arrangementet i Vollsmose har vel været et af de mest omtalte arrangementer i 2013.
Derfor er det også så interessant at læse det, Georgios Skouros fra Vollsmose skriver i sit efterskrift, som slutter med:
"Yahya er nu gået. Flere og flere skriver til ham, at han skal passe på sig selv. Det vil sige at holde sig lidt tilbage. Som jeg forestiller mig ham, er det at stå frem hans måde at passe på sig selv på.

Uanset hvad han gør, er én ting sikker: Han gør det ikke, bare fordi nogen sagde det til ham.
Men vi, biblioteket, er stadigvæk her. Og det er ved at blive hverdag igen. Med lektiehjælp, udlån af madopskrifter og julebøger, bogstart og bydelsmødre, udstedelser af pas, vejledning i digitale medier og meget, meget mere.

Men lad dig ikke narre. Dybest set er vi ret farlige. Du er vel ikke i tvivl om, hvor vi har bestemt os for, Yahyas bog skal stå?"

Nationen i hænderne på bibliotekerne
Som Berlingske Mads Kastrup efterfølgende skrev ”Nationens ve og vel samt bevarelse er i urolige tider åbenbart bedre lagt i hænderne på bibliotekarer end på politiet……
Og håbet dukker op, hvor man mindst venter det. Man bør ikke opgive hele den litterære verden som bolværk mod den officielle, nationale undvigeadfærd.

I sjældne tilfælde findes folk, som både er belæste og begavede. Hør blot formanden for Danmarks Biblioteksforening, Vagn Ytte Larsen, der til sin egen forenings hjemmeside udtaler:
»Det er fuldstændig absurd, hvis vi som samfund accepterer det overgreb på ytringsfriheden, som det er, når politiet anbefaler at flytte et udsolgt arrangement med Yahya Hassan væk fra Vollsmose Bibliotek. At det netop er i demokratiets hus, biblioteket, man ikke kan garantere hans sikkerhed, skriger jo til himlen, for det er jo netop biblioteket, der om nogen står vagt om ytringsfrihed og fri og lige adgang til information.«

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Plads til kulturen på Folkemødet - Kulturens Plads på Folkemødet

Det er så fedt igen at kunne komme på Folkemøde og være en del af den demokratiske samtale, der opstår når mange mødes på kryds og tværs. I år vil jeg nok mest være på Kulturens Plads som vi har skabt i Dansk Kulturliv. Vi åbner torsdag den 16. juni kl. 11.30 så kig forbi til en snak og vue på pladsen og det omfattende program.  Her vil folketingets kulturordfører også komme forbi og holde Kulturens Tale lige efter deres partiledere har holdt tale på hovedscenen. TV2 kom forbi for at høre mere om #KulturensPlads og det krævede store armbevægelser - du kan se indslaget på TV2 Men der er mange flere spændende events, jeg ser frem til og hvor jeg med kulturbrillerne på er med i debatten eller deltager på anden vis. F.eks. TORSDAG Kl. 13:15 - 14:00 Sustainable Education – to secure Sustainable Development. På A6 - Den Internationale Scene 17.30-18.15 Data i kulturlivet – galt eller genialt? På K21 – Kulturens Plads og så når jeg nok forbi Bobler i Civilsamfundet som foregår i Domen på