Gå videre til hovedindholdet

Biblioteket fornyr sig


I går havde jeg en replik til Karen Syberg artikel fra Information under overskriften Biblioteket forfalder...

Det har affødt forskellige reaktioner bl.a. på facebook. En af de mere gennemarbejdede reaktioner på hendes indlæg er et indlæg fra Jeppe Bjørn bibliotekschef i Lyngby-Taarbæk kommune, som har været bragt i Information i forkortet udgave. Jeg synes I fortjener den uforkortede udgave, så den bringer jeg her: 

Karen Syberg efterlyser under overskriften ”Biblioteket forfalder” en debat om bibliotekernes forhold i Information den 3. januar 2014. Anledningen er, at de fleste af landets kommuner fra 2010 – 2013 har gennemført besparelser på biblioteksområdet. Det er trist for både bibliotekerne og danskerne og som bibliotekschef kan jeg kun give Karen Syberg ret i, at besparelserne bør give anledning til debat. Hvad jeg dog ikke kan være enig i, er at tilbuddet om længere åbningstid og selvbetjening er et tegn på forfald i kølvandet på besparelserne. Tværtimod er der tale om en positiv udvikling, hvor bibliotekerne kommer brugerne i møde og følger med udviklingen i samfundet.

Sandheden er nemlig den, at rigtig mange danskere efterspørger længere åbningstider og muligheden for selvbetjening på deres lokale biblioteker. Det er et behov, som er helt løsrevet fra besparelser og politiske prioriteringer i landets kommuner. I 2013 gennemførte tænketanken Fremtidens Biblioteker en landsdækkende undersøgelse af danskernes kendskab til, og brug af bibliotekerne. Undersøgelsen havde blandt andet til formål at afdække, hvad der ville kunne få danskerne til at bruge bibliotekerne noget mere. Et overvældende flertal af de adspurgte svarede længere åbningstid! Det er altså i høj grad øget tilgængelighed som efterspørges, og det er bibliotekerne heldigvis allerede i gang med at introducere i de fleste af landets kommuner. Samtidig har mange danskere vænnet sig til selvbetjening på en lang række områder, som tidligere krævede at man stod i kø ved en skranke, på tidspunkter som kun dårligt kunne passes ind i en travl hverdag.

Den øgede åbningstid og muligheden for selvbetjening er derfor helt centrale udviklingstiltag på biblioteksområdet, og absolut ikke et symptom på besparelser. Karen Syberg skiver med beklagelse, at bibliotekerne i dag mest bruges som et sted, hvor man afhenter og afleverer de bøger man selv har fundet på at læse. Det er der sådan set ikke noget nyt i, og de fleste biblioteksbrugere bestemmer selv hvad de vil læse. På mange måder giver Karen Sybergs indlæg påmindelser om den debat, som opstod i forbindelse med introduktionen af det selvbetjente supermarked i slutningen af 50'erne. De fleste oplevede det som et fremskridt, men enkelte savnede kontakten med den flinke købmand.


De fleste biblioteker tilbyder heldigvis stadig specialiseret biblioteksfaglig vejledning i en stor del af åbningstiden. Det er en vigtig service, som er med til at gøre folkebibliotekerne til landets mest brugte kulturinstitutioner. Men hvis vi fortsat skal bestå, skal vi følge med tiden og være så tilgængelige som overhovedet muligt. Uanset om der spares eller ej.   

------------
For fuldstændighedens skyld vil jeg også nævne, at der i dagens Information er et svar på Jeppe Bjørns indlæg og selvom jeg ikke helt forstår budskabet, så bringer jeg også dette:

Bibliotekerne er i frit fald

Ole Kløcker, Frederiksberg
Bibliotekschef Jeppe Bjørn broderer efter Karen Sybergs sympatiske oplæg på, at bibliotekernes nedskæringer ikke er et forfald, men en omprioritering for at følge op på folks behov. Hermed fortolkes det biblioteksmæssige forfald til et fremskridt.
Det er ikke et ukendt politisk trick at forsvare det beklagelige med, at det i virkeligheden er noget positivt, at man skærer i budgetterne. Bibliotekskulturen længe har blødt, og bløder fortsat, så længe de bibliotekarløse bibliotekers antal vokser. Man kunne lige så godt smide alle bøgerne på gulvet til fri afbenyttelse.
Det er sørgeligt, at den fortsat gældende bibliotekslov undergraves så flittigt, endda med politisk velsignelse.
Det varsler en meget tom og meningsløs fremtid, hvor muligheden for formidling og folkeoplysning for længst er frataget de få eksisterende folkebiblioteker.

Kommentarer

  1. Ole Kløcker hævder, at jeg i min støtte til de åbne biblioteker, tolker det biblioteksmæssige forfald til et fremskridt. Det er nok de færreste biblioteksansatte som vil betragte besparelser på biblioteksområdet som et fremskridt. Men det ikke er de åbne bibliotekers skyld, at der er blevet gennemført besparelser. Der er tale om politiske prioriteringer ude i kommunerne, og derfor bør diskussionen løftes et niveau op.

    Når Ole Kløcker og Karen Syberg kritiserer bibliotekernes nye udviklingstiltag udebliver den nødvendige kulturpolitiske diskussion.

    Bibliotekernes brugere vil have længere åbningstider, og da de færreste af os får flere penge, må og skal der tænkes i alternative løsninger. Heldigvis kan man stadig få en god og professionel biblioteksbetjening i dag- og aftentimerne på mange biblioteker, som samtidig fungerer som åbne og delvist ubemandede på ydertidspunkterne.

    SvarSlet

Send en kommentar

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe