fredag den 14. januar 2011

Det koster at udsulte innovation

I dag kunne man i Computerworld læse denne overskrift ”Det koster at udsulte innovation

Jeg tror de har fat i en meget vigtig pointe. De skriver at ifølge hundredvis af it-beslutningstagere fra otte lande i Europa, Mellemøsten og Afrika går det ud over konkurrenceevne og produktivitet, at området innovation udsultes i budgetterne. Fordelingen af penge til drift, vedligehold og innovation er så skævt fordelt i mange virksomheder, at manglende investeringer i innovation går ud over konkurrenceevne og bundlinje. Det er en af konklusionerne i en undersøgelse, som software-koncernen SAP står bag.

Bibliotekerne har også behov for innovation
Jeg kan frygte den samme situation i biblioteksbranchen, som eller traditionelt er kendt for at være en af de mest innovative. Den økonomiske krise generelt og de mange kommunale nedskæringer, kan få chefer og politikere til at nedprioritere udviklingsarbejdet til fordel for bare at holde lyset tændt. Det er at grave sin egen grav, hvis man ikke konstant udvikler sine tilbud over for de krævende og kritiske brugere, de vil nemlig forsvinde, hvilket vil føre til flere nedskæringer – altså den negative spiral.

Sidste år lavede Danmarks Biblioteksforening en konference om innovation i en krisetid hvor der blev udviklet en række gode råd. Se dem her

For meget til drift
Den undersøgelse som Computerworld tager udgangspunkt i omfatter knap 500 it-beslutningstagere fordelt på otte lande. En tredjedel af de spurgte mener, at deres it-strategi fokuserer for meget på 'bare' at holde it-systemerne kørende i det daglige.
Strategien med 'bare at holde lyset tændt' afholder 60 procent af de spurgte fra at investere i innovation.

Usikkerhed omkring økonomien angives af 48 procent af de adspurgte som en væsentlig årsag til de manglende investeringer i innovation, mens 39 procent mener, at der bliver brugt for mange penge på driften.

Hvis bare...
Mange mener ligeledes, at denne situation går ud over såvel konkurrenceevne som produktivitet. SAP Danmark oplever kunder, som gerne vil øge investeringerne i innovation og dermed få bedre gang i forretningen, hvis bare de kan få reduceret deres udgifter til drift og vedligehold.

Der er altså en stor opgave i konstant at udvikle rationelle driftløsninger, for at sikre råd og tid til de innovative tiltag. Men det er to sider af samme sag, at skabe rationaler og være innovativ, selvom det kan være ekstremt at skabe forståelsen for at det er nødvendigt hele tiden af innovere.

Så prioriter de innovative tiltag også selvom vi bliver presset økonomisk.

Lav en innovationsstrategi - du kan f.eks. tage udgangspunkt i de 13 innovations råd vi har udviklet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar