torsdag den 27. januar 2011

Computerspil er kulturarv

I medierne har der været fokus på hvorvidt det kongelige bibliotek lever op til deres rolle i forhold til indsamling og bevaring af computerspil. Bl.a. om området skal have en særlig lov eller loven skal præciseres.

For nylig blev jeg interviewet af Århus Stiftstidende om emnet, hvor jeg bl.a. sagde:

Er computerspil bevaringsværdige?
Ja klart, fordi de er en del af vores kulturarv. Og kulturarven er det vi bygger vores identitet på.
Selvom computerspil i historisk perspektiv er forholdsvis nye, viser de utrolig meget om den teknologiske udvikling og faktisk også om hele samfundsudviklingens hastighed. Den udvikling som man pludselig får sat i perspektiv ved at se de første Commodore 64 til de internetbaserede community platforme vi er på i dag.

Hvis ja, hvem bør så påtage sig opgaven?
Det er klart en opgave for Det Kongelige Bibliotek, men gerne suppleret af private initiativer som f.eks. spilmuseet i Ikast. Danske producenter og udgivere af computerspil er ifølge loven om pligtaflevering, forpligtet til at indlevere.

Og til det kan jeg så tilføje, at jeg synes at man bør overveje om lovteksten er god nok. Jeg synes den bør udvides til også at omfatte når der f.eks. dansk ophavsmand, dansk producent, dansk-ejet IP eller dansk udførelse tæller med, når KB skal indsamle spil via Pligtafleveringsloven.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar