Gå videre til hovedindholdet

Hvordan skaber vi innovation?

Idag har vi afholdt temadag om:

Innovation i en krisetid
- hvordan udvikler vi bibliotekerne i økonomiske nedgangstider?

Dagens innovationsbud

Definer den brændende platform!

1. Tænk i situationer! Vi lever i en tid præget af travlhed, hvor folk samtidig fra mange sider bombarderes med information, tilbud og opfordringer.

2. Tag brugerne med og forlad skrivebordet! Læg fordommene på hylden, flyt dig fysisk og skab nye forestillinger sammen med andre – i partnerskab.

3. Bryd vaner og gør det anderledes! Min attitude + vores adfærd + organisationen = innovationens energipunkter.

4. Tænk i kundeværdi! – innovation skal skabe merværdi

5. Prioriter! Spørg dig selv hvad du kan nå inden på tirsdag - vælg til og fra og værn om jeres brand.

6. Innovation er målrettet kommunikation! Skab en fælles fortælling, formidl den og skab ejerskab internt og eksternt – også politisk.

7. Lær at være glad for en beta-version! vi skal ikke vente med at rykke før alt er perfekt afprøv din ide - eller dele af den, frem for at pudse og pudse på koncept!

8. Koncentration om situationens væsentligste udfordringer! lyder banalt, men det værste for kreativitet er at lade sig begrave i en masse irrelevante detaljer.

9. Skab en stemning af leg! Det skal være lidt sjovt, ellers går det ikke. Innovation handler mere om proces end om resultat.

10. Open mode vekslet med close mode! mixed med diversitet af ressourcer/kompetencer incl. leadership prioritet.

11. Vær sikker på at komme i mål første gang! Det skaber den nødvendige risikovillighed i fremtiden

12. Etabler en innovationsstrategi! Det skaber en fælles forståelse i organisationen af hvad innovation er og hvordan der arbejdes, det bidrager også til at gøre det lettere at kommunikere med partnere/omverden.

13. Innovation er en iterativ proces! Derfor er det vigtigt hele tiden at starte forfra

Men det var ikke kun os selv der udviklede, vi tog også udgangspunkt i andres bud, som f.eks.:Du kan se alle oplæg fra dagen herKommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet