Gå videre til hovedindholdet

WEB 3.0 and libraries

There are some who have asked for a detailed description of a twit message about sharing of data and preparation for Web 3.0. I've cut a little from my notes and ALA congnotes.

--------------------------------------------------------------------------------

Eric Miller told about preparing Libraries for WEB 3.0. He is the President of Zepheira, Inc. which provides both technology and business solutions to effectively integrate, navigate and manage data across personal, group and enterprise boundaries.

Most recently, Eric led the Semantic Web Initiative for the World Wide Web Consortium (W3C) at MIT. During his work at the W3C, Eric's responsibilities included the architectural and technical leadership in the design and evolution of the Semantic Web. See more http://www.w3.org/People/EM/

Semantic Interoperability of Metadata and Information in unLike EnvironmentsSIMILE is focused on developing robust, open source tools that empower users to access, manage, visualize and reuse digital assets. Learn more about the SIMILE project. http://simile.mit.edu/about.html

Library of Congress Embraces Linked Data Movement
“Is Washington D.C. waking up to the semantic web? The evidence is growing that maybe it is.
A visit to a page on the Library of Congress site, reveals plans for services that implement "the Linked Data movement's approach of exposing and interconnecting data on the Web via dereferenceable URIs. “

PURLZ
Open, persistent identifiers for managing Web resources

PURLZ are Web addresses or Uniform Resource Locators (URLs) that act as permanent identifiers in the face of a dynamic and changing Web infrastructure. Instead of resolving directly to Web resources (documents, data, services, people, etc.) PURLZ provide a level of indirection that allows the underlying Web addresses of resources to change over time without negatively affecting systems that depend on them. This capability provides continuity of references to network resources that may migrate from machine to machine for business, social or technical reasons. http://purlz.org/


And here is some links to more about it.
library linked data, past perfect http://lcsh.info/
Archive for the “web 3.0” Category http://www.semanticlibrary.net/category/web-30/ Web 3.0 Promises New Ways To Analyze And Share Data http://electronicdesign.com/Article/ArticleID/21351/21351.html&feed=Top20
Semantic Web http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet