Gå videre til hovedindholdet

Nu åbner vi fakenewslaboratorium

Internettet og de sociale medier giver de unge en hidtil uset ytrings- og informationsfrihed, men det udsætter dem også for et frit flow af misledende information. Det stiller nye krav til de unges evne til kritisk at vurdere de historier, de møder, og til deres kendskab til de bagvedliggende mekanismer, der slører grænserne mellem facts og fakes.

Her spiller bibliotekerne en vigtig rolle som formidler og vejleder til at kunne skelne mellem 
 facts og fakes - mens det store nationale leksikon lex.dk bør være det naturlige sted at tjekke oplysningerne for os alle. Så hvad er mere naturligt, end at lære alle børnene det, hvilket i alt sin enkelthed er målet for vores fakenewslaboratorium  som vi åbner 1. september i år - fakenewslab.dk 

FAKENEWSLAB stiller ressourcer frit til rådighed for lærere, undervisere, bibliotekarer og andre, så de kan klæde unge mennesker bedst muligt på til at begå sig i deres digitale samtid. Indsatsen retter sig først og fremmest mod unge mennesker mellem 13 og 18 år. De fleste unge tilgår nemlig nyheder på de sociale medier, hvor nyheder står side om side med underholdningsstof og opslag fra familie og venner, hvilket får grænserne mellem facts og fakes til at flyde. De unge skal altså lære at skelne mellem facts og fakes, ligesom de skal lære de bagvedliggende mekanismer, der former deres digitale liv, at kende.FAKENEWSLAB har tre ben:

Den digitale øvelsesbank består af en lang række undervisningsmaterialer, der dækker temaer som algoritmer, des- og misinformation, digitalt medborgerskab, sociale medier og meget andet. Lektionerne veksler i længde få minutter til flere timer, og de kan både tjene til inspiration, stå alene og kædes sammen i længere forløb. Lektionerne gør brug af forskellige formidlingsformer og lægger vægt på, at de unge både skal forbruge og selv producere information. De er udviklet med afsæt i det svenske site MIK för mig – digital lektionsbank og med tilladelse fra Statens Medieråd i Sverige.

De digitale live-talks er en digital samtalerække, hvor toneangivende fagfolk og meningsdannere giver indblik i mis- og desinformation med mere. Høringerne kan streames live eller ses bagefter som led i din undervisning med afsæt i øvelserne.

Det digitale ambassadørkorps består af unge studerende, som er uddannet til at undervise andre unge i digital dannelse i øjenhøjde. De digitale ambassadører kan komme ud på skoler, biblioteker eller i foreninger og holde oplæg og workshops, der gør undervisningen levende.

FAKENEWSLAB er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Indsatsen er tilrettelagt i et partnerskab bestående af  lex.dk, Biblioteksvagten og Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag og Danmarks Biblioteksforening hvor vi forsøger at binde det hele sammen.


http://www.fakenewslaboratoriet.dk/ 

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet

Vores digitale fremtid?

Skal du med til Webinar kl. 9.00 om ’Algoritmer, Data & Demokrati’ på vores Webinar om biblioteksansattes rolle og opgaver.  Vær med her https://lnkd.in/gzc8sJjA Mød Lisbeth Knudsen Tine Segel  Christian Langelund Hansen Nina Thorsted Petersen Lotte Hviid Dhyrbye og Michel Steen-Hansen Vores liv er på alle måder påvirket af digitale teknologier. For de fleste af os er de en naturlig og vigtig del af vores arbejde, hverdag og sociale liv. Men det er ikke alle, der kan navigere i det digitale samfund eller er gearet til den hastighed, udviklingen drøner afsted med. Det handler derfor om at give alle borgere digitale kompetencer, digital dannelse og ikke mindst handleevne. Bibliotekerne og de biblioteksansatte har en særlig samfundsforpligtigelse til at oplyse og styrke borgerne i den digitale transformation. De skal være med til at modvirke en udvikling, hvor for mange bliver koblet af, og hvor selve fundamentet for vores demokrati risikerer at smuldre. Derfor sætter vi rammerne

Plads til kulturen på Folkemødet - Kulturens Plads på Folkemødet

Det er så fedt igen at kunne komme på Folkemøde og være en del af den demokratiske samtale, der opstår når mange mødes på kryds og tværs. I år vil jeg nok mest være på Kulturens Plads som vi har skabt i Dansk Kulturliv. Vi åbner torsdag den 16. juni kl. 11.30 så kig forbi til en snak og vue på pladsen og det omfattende program.  Her vil folketingets kulturordfører også komme forbi og holde Kulturens Tale lige efter deres partiledere har holdt tale på hovedscenen. TV2 kom forbi for at høre mere om #KulturensPlads og det krævede store armbevægelser - du kan se indslaget på TV2 Men der er mange flere spændende events, jeg ser frem til og hvor jeg med kulturbrillerne på er med i debatten eller deltager på anden vis. F.eks. TORSDAG Kl. 13:15 - 14:00 Sustainable Education – to secure Sustainable Development. På A6 - Den Internationale Scene 17.30-18.15 Data i kulturlivet – galt eller genialt? På K21 – Kulturens Plads og så når jeg nok forbi Bobler i Civilsamfundet som foregår i Domen på