Gå videre til hovedindholdet

Nu åbner vi fakenewslaboratorium

Internettet og de sociale medier giver de unge en hidtil uset ytrings- og informationsfrihed, men det udsætter dem også for et frit flow af misledende information. Det stiller nye krav til de unges evne til kritisk at vurdere de historier, de møder, og til deres kendskab til de bagvedliggende mekanismer, der slører grænserne mellem facts og fakes.

Her spiller bibliotekerne en vigtig rolle som formidler og vejleder til at kunne skelne mellem 
 facts og fakes - mens det store nationale leksikon lex.dk bør være det naturlige sted at tjekke oplysningerne for os alle. Så hvad er mere naturligt, end at lære alle børnene det, hvilket i alt sin enkelthed er målet for vores fakenewslaboratorium  som vi åbner 1. september i år - fakenewslab.dk 

FAKENEWSLAB stiller ressourcer frit til rådighed for lærere, undervisere, bibliotekarer og andre, så de kan klæde unge mennesker bedst muligt på til at begå sig i deres digitale samtid. Indsatsen retter sig først og fremmest mod unge mennesker mellem 13 og 18 år. De fleste unge tilgår nemlig nyheder på de sociale medier, hvor nyheder står side om side med underholdningsstof og opslag fra familie og venner, hvilket får grænserne mellem facts og fakes til at flyde. De unge skal altså lære at skelne mellem facts og fakes, ligesom de skal lære de bagvedliggende mekanismer, der former deres digitale liv, at kende.FAKENEWSLAB har tre ben:

Den digitale øvelsesbank består af en lang række undervisningsmaterialer, der dækker temaer som algoritmer, des- og misinformation, digitalt medborgerskab, sociale medier og meget andet. Lektionerne veksler i længde få minutter til flere timer, og de kan både tjene til inspiration, stå alene og kædes sammen i længere forløb. Lektionerne gør brug af forskellige formidlingsformer og lægger vægt på, at de unge både skal forbruge og selv producere information. De er udviklet med afsæt i det svenske site MIK för mig – digital lektionsbank og med tilladelse fra Statens Medieråd i Sverige.

De digitale live-talks er en digital samtalerække, hvor toneangivende fagfolk og meningsdannere giver indblik i mis- og desinformation med mere. Høringerne kan streames live eller ses bagefter som led i din undervisning med afsæt i øvelserne.

Det digitale ambassadørkorps består af unge studerende, som er uddannet til at undervise andre unge i digital dannelse i øjenhøjde. De digitale ambassadører kan komme ud på skoler, biblioteker eller i foreninger og holde oplæg og workshops, der gør undervisningen levende.

FAKENEWSLAB er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Indsatsen er tilrettelagt i et partnerskab bestående af  lex.dk, Biblioteksvagten og Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag og Danmarks Biblioteksforening hvor vi forsøger at binde det hele sammen.


http://www.fakenewslaboratoriet.dk/ 

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe