Gå videre til hovedindholdet

Bibliotekernes rolle i den bæredygtige omstilling – hvorfor blander de sig?

Bibliotekernes rolle i den bæredygtige omstilling – hvorfor blander de sig? sådan hedder vores åbningsdebat på KLIMA FOLKEMØDET i Middelfart. Den finder sted på fællesscenen torsdag den 1. september klokken 11.00

Men det er kun én biblioteksaktivitet ud af mange. I år er der nemlig biblioteker fra hele landet med til  det årlige klimafolkemøde mellem 1-3. september. Hele 25 biblioteker er med, og for nogen kan det måske undre, at bibliotekerne er så solidt repræsenteret –men der er en grund til, at de er med i år. Bibliotekerne har nemlig et helt særligt potentiale for at inddrage befolkningen i den grønne og bæredygtige dagsorden og er på en mission om at blive borgernes foretrukne innovationsrum for bæredygtige idéer og handlinger.

Jeg håber der vil komme rigtig mange og jeg glæder mig til at skulle moderer debatten om bibliotekernes rolle i den bæredygtige omstilling, og hvorfor de blander sig, på den store fællesscene ved Klimafolkemødet. 

 I den debat kan du også møde:

  • Helene Bruhn Schvartzman, procesleder for verdensmål, co-design og bæredygtighed, Aarhus Bibliotekerne
  • Thomas Sture Rasmussen, national verdensmålskoordinator, Danmarks Biblioteksforening
  • Thomas Ravn-Pedersen, direktør, Verdens Bedste Nyheder
  • Tine Segel, formand, Forbundet Kultur og Information
  • Andrew Cranfield, leder, Biblioteker og Kulturinstitutioner i Tønder Kommune og medlem af European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
Debatten er arrangeret af Danmarks Biblioteksforening, SAMMEN OM VERDENSMÅL og CHORA2030

Se alle de andre aktiviteter som bibliotekernes står bag på Klimafolkemødet, når vi star SAMMEN OM VERDENSMÅL
Derfor er bibliotekerne med til Klimafolkemødet
Jeg har faktisk tidligere fået spørgsmålet om, hvorfor bibliotekerne blander sig i dem med klima og verdensmål. Så det kræver jo nok et svar, også selvom der ikke er så mange der spørger mere og regeringen også i deres verdensmålsplan har skrevet bibliotekerne ind, og sat penge af til at skabe en folkelig forankring gennem folkebibliotekerne. Bibliotekerne er oplagte mødesteder for at huse – ikke blot de gode intentioner, men også reelle handlinger som gør en positiv forskel. Det kan du opleve på Klimafolkemødet i Middelfart, hvor bibliotekerne er flot repræsenteret på fællesscenen og i eget telt.

Bibliotekernes rolle er udgangspunktet når vi indleder på Klimafolkemødet fællescenen den 1. september kl. 11.00 – altså lige efter åbningen af hele Folkemødet. Det passser også som fod i hose, da Klimafolkemødets tema er: ”Klimahandling sammen”, så vi skal sætte ord på, hvordan biblioteker og borgere i fællesskab kan bidrage til den grønne omstilling.

Det har vores projekt Sammen Om Verdensmål lavet flere andre arrangementer om, hvor jeg har klippet lidt i dem.

 

Bibliotekerne kan få borgernes bæredygtige idéer til at spire

At bibliotekerne ikke bare stiller viden og bøger til rådighed, men også kan være mødested og facilitator for borgernes bæredygtige idéer, er Middelfarts nye bæredygtige og kunstneriske oase ”Trækbanen” et godt eksempel på.

Projektet blev nemlig en realitet, efter at det pensionerede ægtepar Axel og Anni Høyer fik deres idé til at spire i samarbejde med det lokale bibliotek og forvandlede et trist byrum til et blomstrende og attraktivt udflugtsmål. Ved klimafolkemødet kan du sammen med meteorolog Jesper Theilgaard og ægteparret tage på gåtur til Trækbanen og nyde vilde blomster, klimakunst og gå på nødderov torsdag den 1. september klokken 14.30-15.15.

 

Kan skønlitteraturen skabe klimahandling?

Klimarapporter og grafer kan ikke skabe klimahandling i sig selv, og der er derfor mere end nogensinde brug for, at vi finder nye måder at tænke menneskets forhold til verden og til naturen på.

Her har skønlitteraturen et særligt potentiale, for når vi fordyber os i den, får vi adgang til at opleve verden og vores forhold til naturen på nye måder.

Det mener blandt andre meteorologen og klimaeksperten Jesper Theilgaard, der optaget af at finde andre måder at formidle klima- og naturproblemer end den rent videnskabelige, som i hans øjne godt kan være lidt ”støvet”.

Ved Klimafolkemødet i Middelfart går Theilgaard torsdag den 1. september klokken 14 på scenen med den skønlitterære forfatter Josefine Klougart for at undersøge og tale om det store potentiale, skønlitteraturen rummer, når det kommer til at mobilisere handling på klimaområdet.

 

Naturens og fællesskabernes rolle i en bæredygtig omstilling: Kan vi se skoven for bare træer? 

Hvilken rolle spiller naturen – både den ydre, men også vores indre – i en bæredygtig omstilling? Hvordan kan vi lade os inspirere af naturen til at skabe samfund, hvor alt liv trives? Og hvilken betydning har naturen og fællesskaberne for os mennesker?

Ved Klimafolkemødet i Middelfart går ph.d. i bæredygtighedspsykologi Simon Elsborg Nygaard og ekspert i bæredygtig ledelse og naturens intelligens Laura Storm på scenen fredag klokken 14 for at tale om, hvordan naturen kan bringes med ved bordet som en aktiv allieret i en bæredygtig omstilling, hvor vi samtidig har blik for de psykologiske mekanismer og fællesskaber, som kan skabe bæredygtig trivsel.

 

Hvad kan du opleve i bibliotekernes telt?

I bibliotekernes telt på KulturØpladsen har vi bæredygtige installationer, kreative workshops, samtalesaloner, book-talks og mere end 50 biblioteksfolk og borgere fra hele landet, som arbejder meget seriøst med verdensmål og bæredygtighed – og som alle er klar til at lade sig interviewe.

De har det tilfælles, at de vil bidrage til en bedre verden, og det gør de ved at invitere resten af byen med til små og større events – og ved at igangsætte bæredygtige aktiviteter, som andre kan være med i.

I den ene ende af teltet indretter vi et innovationsværksted for bæredygtige idéer. Her kan du møde engagerede borgere og biblioteker, som er i gang med at pode træer, bygge klimakæpheste, forspire vinterafgrøder, bygge frøbomber, reparere og re-designe gammelt tøj og meget mere.

Du kan fx møde Lars, som har været med til at etablere en eventyrhave i en ghetto - eller Bodil, som forsøger at lære borgerne i Viborg at pode deres egne træer. Jonas og Erling er ved at overtale kommunen til at plante skov og træer på skolerne. Og Ruth har lavet en besøgstjeneste for ensomme borgere.

Ud over de topengagerede borgere, er der også flere prisbelønnede og grønne forfattere som Jane Ibsen Piber, Josefine Klaugart og Charlotte Weitze, som sammen med videnskabsfolk og borgere skal debattere skønlitteraturens rolle i den grønne omstilling.

 

Vi har både events på fællesscenen og i teltet. Dem kan I læse mere om ved at klikke på torsdag eller fredag – og Kultur eller Fællesscene. https://klimafolkemoedet.dk/klimafolkemoedets-program-2022/

 

Klimafolkemødet i Middelfart

Mere end 20 biblioteker er med til Klimafolkemødet i Middelfart den 1. og 2. september 2022. Vi har vores eget telt på KulturØpladsen, hvor vi har bæredygtige installationer, kreative workshops, book-talks og en række samtalesaloner med forfattere og klima-og bæredygtighedseksperter, som vil inspirere os til handling. Du kan også møde nogle af de borgere, der arbejder meget seriøst med FN´s verdensmål.

Læs mere om vores events her.

https://klimafolkemoedet.dk/klimafolkemoedets-program-2022/

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet

Vores digitale fremtid?

Skal du med til Webinar kl. 9.00 om ’Algoritmer, Data & Demokrati’ på vores Webinar om biblioteksansattes rolle og opgaver.  Vær med her https://lnkd.in/gzc8sJjA Mød Lisbeth Knudsen Tine Segel  Christian Langelund Hansen Nina Thorsted Petersen Lotte Hviid Dhyrbye og Michel Steen-Hansen Vores liv er på alle måder påvirket af digitale teknologier. For de fleste af os er de en naturlig og vigtig del af vores arbejde, hverdag og sociale liv. Men det er ikke alle, der kan navigere i det digitale samfund eller er gearet til den hastighed, udviklingen drøner afsted med. Det handler derfor om at give alle borgere digitale kompetencer, digital dannelse og ikke mindst handleevne. Bibliotekerne og de biblioteksansatte har en særlig samfundsforpligtigelse til at oplyse og styrke borgerne i den digitale transformation. De skal være med til at modvirke en udvikling, hvor for mange bliver koblet af, og hvor selve fundamentet for vores demokrati risikerer at smuldre. Derfor sætter vi rammerne

Plads til kulturen på Folkemødet - Kulturens Plads på Folkemødet

Det er så fedt igen at kunne komme på Folkemøde og være en del af den demokratiske samtale, der opstår når mange mødes på kryds og tværs. I år vil jeg nok mest være på Kulturens Plads som vi har skabt i Dansk Kulturliv. Vi åbner torsdag den 16. juni kl. 11.30 så kig forbi til en snak og vue på pladsen og det omfattende program.  Her vil folketingets kulturordfører også komme forbi og holde Kulturens Tale lige efter deres partiledere har holdt tale på hovedscenen. TV2 kom forbi for at høre mere om #KulturensPlads og det krævede store armbevægelser - du kan se indslaget på TV2 Men der er mange flere spændende events, jeg ser frem til og hvor jeg med kulturbrillerne på er med i debatten eller deltager på anden vis. F.eks. TORSDAG Kl. 13:15 - 14:00 Sustainable Education – to secure Sustainable Development. På A6 - Den Internationale Scene 17.30-18.15 Data i kulturlivet – galt eller genialt? På K21 – Kulturens Plads og så når jeg nok forbi Bobler i Civilsamfundet som foregår i Domen på