Gå videre til hovedindholdet

Vores digitale fremtid?

Skal du med til Webinar kl. 9.00 om ’Algoritmer, Data & Demokrati’ på vores Webinar om biblioteksansattes rolle og opgaver. 

Vær med her https://lnkd.in/gzc8sJjA

Mød Lisbeth Knudsen Tine Segel Christian Langelund Hansen Nina Thorsted Petersen Lotte Hviid Dhyrbye og Michel Steen-Hansen

Vores liv er på alle måder påvirket af digitale teknologier. For de fleste af os er de en naturlig og vigtig del af vores arbejde, hverdag og sociale liv. Men det er ikke alle, der kan navigere i det digitale samfund eller er gearet til den hastighed, udviklingen drøner afsted med. Det handler derfor om at give alle borgere digitale kompetencer, digital dannelse og ikke mindst handleevne. Bibliotekerne og de biblioteksansatte har en særlig samfundsforpligtigelse til at oplyse og styrke borgerne i den digitale transformation. De skal være med til at modvirke en udvikling, hvor for mange bliver koblet af, og hvor selve fundamentet for vores demokrati risikerer at smuldre.

Derfor sætter vi rammerne om et fagligt inspirerende webinar, hvor du bliver præsenteret for Tænketanken Mandag Morgens projekt ’Algoritme, Data og Demokrati’ og får indsigter i dets nationale befolkningsundersøgelse Danskernes digitale liv. Og så stiller vi skarpt på, hvordan netop bibliotekets og de biblioteksansattes rolle og opgaver kommer til at se ud i en digital fremtid.

 


Program

09.00 – 09.05 Velkomst
Velkomst ved Tine Segel, formand, Forbundet Kultur og Information og Lotte Hviid Dhyrbye, leder af Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

09.05 – 09.40 ADD-projektet og befolkningsundersøglesen Danskernes digitale liv
Præsentation af projektet ved Lisbeth Knudsen, strategidirektør hos Mandag Morgen og leder af ADD-projektet. Præsentation af befolkningsundersøgelsen Danskernes digitale liv ved Nana Holstein, senioranalytiker og projektleder i Tænketanken Mandag Morgen. Nana vil i sin præsentation fokusere på resultaterne om vidensbehov og ulighed i de digitale kompetencer i Danmark.

09.40 – 10.20 Debat
De biblioteksansattes roller, opgaver og kompetencer i den digitale transformation

Bibliotekerne har spillet en væsentlig rolle i udmøntningen af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016 – 2020. Hvad så nu? Hvordan kan de biblioteksansatte fortsat hjælpe borgerne i den digitale transformation, herunder de borgere, der måske ikke ved, at de bliver løbet over ende af udviklingen? Hvilke kompetencer skal biblioteksansatte have, når udviklingen går så stærkt, som den gør?  Hvordan sikrer vi et ensartet tilbud i hele landet? Dette er nogle af de mange spørgsmål, der vil blive taget op, når vi drøfter udviklingen.

Paneldeltagere:

  • Nina Thorsted Petersen, programkoordinator ved Odense Centralbibliotek
  • Tine Segel, formand for Forbundet Kultur og Information
  • Christian Langelund Hansen, formidler ved Aalborg Bibliotekerne

10.20 – 10.30 Hvad skal der til nu?
Opsamling ved Michel Steen-Hansen, direktør, Danmarks Biblioteksforening

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet

Plads til kulturen på Folkemødet - Kulturens Plads på Folkemødet

Det er så fedt igen at kunne komme på Folkemøde og være en del af den demokratiske samtale, der opstår når mange mødes på kryds og tværs. I år vil jeg nok mest være på Kulturens Plads som vi har skabt i Dansk Kulturliv. Vi åbner torsdag den 16. juni kl. 11.30 så kig forbi til en snak og vue på pladsen og det omfattende program.  Her vil folketingets kulturordfører også komme forbi og holde Kulturens Tale lige efter deres partiledere har holdt tale på hovedscenen. TV2 kom forbi for at høre mere om #KulturensPlads og det krævede store armbevægelser - du kan se indslaget på TV2 Men der er mange flere spændende events, jeg ser frem til og hvor jeg med kulturbrillerne på er med i debatten eller deltager på anden vis. F.eks. TORSDAG Kl. 13:15 - 14:00 Sustainable Education – to secure Sustainable Development. På A6 - Den Internationale Scene 17.30-18.15 Data i kulturlivet – galt eller genialt? På K21 – Kulturens Plads og så når jeg nok forbi Bobler i Civilsamfundet som foregår i Domen på