Gå videre til hovedindholdet

Vores digitale fremtid?

Skal du med til Webinar kl. 9.00 om ’Algoritmer, Data & Demokrati’ på vores Webinar om biblioteksansattes rolle og opgaver. 

Vær med her https://lnkd.in/gzc8sJjA

Mød Lisbeth Knudsen Tine Segel Christian Langelund Hansen Nina Thorsted Petersen Lotte Hviid Dhyrbye og Michel Steen-Hansen

Vores liv er på alle måder påvirket af digitale teknologier. For de fleste af os er de en naturlig og vigtig del af vores arbejde, hverdag og sociale liv. Men det er ikke alle, der kan navigere i det digitale samfund eller er gearet til den hastighed, udviklingen drøner afsted med. Det handler derfor om at give alle borgere digitale kompetencer, digital dannelse og ikke mindst handleevne. Bibliotekerne og de biblioteksansatte har en særlig samfundsforpligtigelse til at oplyse og styrke borgerne i den digitale transformation. De skal være med til at modvirke en udvikling, hvor for mange bliver koblet af, og hvor selve fundamentet for vores demokrati risikerer at smuldre.

Derfor sætter vi rammerne om et fagligt inspirerende webinar, hvor du bliver præsenteret for Tænketanken Mandag Morgens projekt ’Algoritme, Data og Demokrati’ og får indsigter i dets nationale befolkningsundersøgelse Danskernes digitale liv. Og så stiller vi skarpt på, hvordan netop bibliotekets og de biblioteksansattes rolle og opgaver kommer til at se ud i en digital fremtid.

 


Program

09.00 – 09.05 Velkomst
Velkomst ved Tine Segel, formand, Forbundet Kultur og Information og Lotte Hviid Dhyrbye, leder af Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

09.05 – 09.40 ADD-projektet og befolkningsundersøglesen Danskernes digitale liv
Præsentation af projektet ved Lisbeth Knudsen, strategidirektør hos Mandag Morgen og leder af ADD-projektet. Præsentation af befolkningsundersøgelsen Danskernes digitale liv ved Nana Holstein, senioranalytiker og projektleder i Tænketanken Mandag Morgen. Nana vil i sin præsentation fokusere på resultaterne om vidensbehov og ulighed i de digitale kompetencer i Danmark.

09.40 – 10.20 Debat
De biblioteksansattes roller, opgaver og kompetencer i den digitale transformation

Bibliotekerne har spillet en væsentlig rolle i udmøntningen af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016 – 2020. Hvad så nu? Hvordan kan de biblioteksansatte fortsat hjælpe borgerne i den digitale transformation, herunder de borgere, der måske ikke ved, at de bliver løbet over ende af udviklingen? Hvilke kompetencer skal biblioteksansatte have, når udviklingen går så stærkt, som den gør?  Hvordan sikrer vi et ensartet tilbud i hele landet? Dette er nogle af de mange spørgsmål, der vil blive taget op, når vi drøfter udviklingen.

Paneldeltagere:

  • Nina Thorsted Petersen, programkoordinator ved Odense Centralbibliotek
  • Tine Segel, formand for Forbundet Kultur og Information
  • Christian Langelund Hansen, formidler ved Aalborg Bibliotekerne

10.20 – 10.30 Hvad skal der til nu?
Opsamling ved Michel Steen-Hansen, direktør, Danmarks Biblioteksforening

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe