Gå videre til hovedindholdet

Danmarks Biblioteksforening bakker Ukraine op i europæisk fælles front: »Vi skal værne om sandheden i en konflikt«

 »Vi har ikke tænkt os at smide bøger ud« sagde jeg til Kulturmonitor da de spurgte ind til bibliotekernes fælles europæiske initiativ i forbindelse med krigen i Ukraine om at værne om sandheden. Det er nemlig vigtigt ikke bare at kasserer al russisk kultur fordi der lige nu er et krigerisk styrer, men at skabe en forståelse for forskelle som også er kulturelle - og altså gøre folk i stand til at skelne sandt fra falsk. 

Vi fortsætter debatten om bibliotekernes kamp for sandheden i Ukraine


Svaret fra mig kommer i forbindelse med dette spørgsmål

Kulturministeren annoncerede i weekenden, at de statslige museer skal indstille samarbejder med Rusland. Har I gjort jer nogle overvejelser om, hvordan I forholder jer til jeres russiske materiale?

»Vi er en pluralistisk institution, som skal stille viden til rådighed. Derfor kan vi godt deklarere, hvad der er sandt og falsk. Men hos os, kan man eksempelvis også finde ’Kapitalen’ og ’Mein Kampf’ side om side. Men vi kan som institution godt forholde os til, hvad vi anbefaler og især i forhold til faktatjek, og der har vi mange muligheder. Men vi har ikke tænkt os at smide bøger ud,« siger Michel Steen-Hansen og understreger vigtigheden af bibliotekernes rolle i konflikter.

»Biblioteker er sat i verden for at understøtte demokrati, hvor brændstoffet er viden og adgang til information. Så uanset hvor konflikten måtte være, skal biblioteket værne om sandheden.«


I kan selv læse artiklen i Kulturmonitor (hvis I har adgang) men den blev faktisk til en en pudsig kontekst, som journalisten Anne Thora Lykkegaard beskriver på denne måde:

Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening, afbryder en konference om fake news, da Kulturmonitor får fat på ham.

»En krig har mange våben – en af dem er fake news,« konstaterer han.

Danmarks Biblioteksforening er sammen med en lang række europæiske biblioteker og biblioteksforeninger gået sammen og har erklæret deres støtte til Ukraine og særligt de ukrainske biblioteker.

»Sandheden er ofte det første offer i krig, og det er også det, den ukrainske biblioteksorganisation gør opmærksom på. Derfor skal vi stå sammen og værne om sandheden i en konflikt,« siger han med henvisning til en udmelding fra den ukrainske biblioteksforening onsdag 23. februar.

Her erklærede de, at bibliotekerne er i fronten, når det gælder krigen mod fake news, misinformation og cyber-trusler.

»Biblioteker er steder for uddannelse, hvor alle har en mulighed for at opnå ny viden og egenskaber. Bibliotekarer underviser og hjælper hundrede tusindvis af mennesker hver dag med at få kompetencerne til at leve i en digital verden og få et sikkert cyberspace for dem selv og deres kære. Hver dag arbejder bibliotekarer for, at mennesker, fællesskaber og samfund kan kende sand information fra løgne og modstå manipulation,« skriver de i deres opråb.

Det er det opråb, som de fælleseuropæiske biblioteksforeninger, Naple, Eblida og Public Libraries 2030 har reageret på.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

#DanmarksKanMere med kultur; men lad os være lidt konkrete - Regeringen har ret "Det demokratiske engagement er højt i Danmark...... og den demokratiske samtale i Danmark er under pres" Men hvad gør vi ved det?

"Det demokratiske engagement er højt i Danmark...... men den demokratiske samtale i Danmark er under pres" Sådan skriver Regeringen i deres oplæg " Danmarks kan mere "  og en af pointerne i oplægget er derfor at kulturen skal styrkes, hvordan det skal ske er de en kende mere upræcise med. Men det er klart at lige nøjagtig på det punkt i at styrke den demokratiske samtale spiller folkebibliotekerne en nøglerolle. Men det sker ikke automatisk og er ikke altid tydeligt på den politiske dagsorden.  I oplægget skriver regeringen "Det danske samfund bygger på frihed i dobbelt forstand. For det første giver økonomisk velstand og et socialt sikkerhedsnet den enkelte frihed til at leve et godt liv. For det andet er kulturel dannelse og demokratisk samtale en forudsætning for et frit samfund. Derfor skal Danmark ikke kun være rigere i økonomisk forstand.  Vi skal også være rigere på ånd, refleksion og demokratisk engagement. Dannelse og kultur   Siden Grundtvig har det v

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte