Gå videre til hovedindholdet

Kommunalpolitik er velfærd, men er det ikke også kultur?

På vej til Det Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg har jeg siddet i toget og regnet på, at det er 27 år siden jeg deltog for første gang. Den gang var jeg et helt andet sted i livet og der var 271 kommuner. Jeg var studerende og i gang med mit afsluttende speciale om…… kommunernes regionale og demokratiske udvikling fra 1850-1996. 

Så måske er det ikke helt tilfældigt at jeg i år har noget der kunne minde om sølvbryllup i antal gange jeg har deltaget. For uanset hvor jeg har været i livet og arbejdslivet, så har der været en interesse i netop kommunernes topmøde. Men sådan er det jo egentlig i alles liv, altså ikke nødvendigvis topmødet, men kommunen. For kommunen er rammen om langt det meste af den velfærd som vi som mennesker får og tager del i. Kommunen er jo netop skabt af borgerne og for borgerne, også selv om nogen ikke altid oplever det sådan eller ”kommunen” måske ikke helt optræder sådan. Samtidig med man i medierne stort set kun fokuserer på de nationale politikere, så er det kommunalpolitikerne der skaber rammerne for langt den største del af den velfærd vi alle tager del i. Og det er de lokale politikere som hver dag er i kontakt med borgerne i deres kommuner og som derfor skaber langt de fleste offentlige løsninger.


En ting jeg dog har undret mig over i alle årene er at KULTURpolitik fylder så lidt på Det Kommunalpolitiske Topmøde, da kulturen jo netop er et udtryk for alt det der sker mellem mennesker. I år er ordet faktisk slet ikke nævnt i KL beretningen. MEN det er så også gået op for mig, at en væsentlig årsag til det, er at en stor del af kommunernes kulturpolitik jo drøftes på Det Bibliotekspolitiske Topmøde. Det har jeg så haft æren af at planlægge i mange år, og det holdes i år også i Aalborg den 22. og 23 april. Her mødes der rigtig mange af kulturpolitikkerne i år under temaet AT UDVIKLE MED KULTUR (det kan de se mere om på db.dk) og så er der måske ikke behov for at ofre tid på kulturpolitikken på KL Topmødet, men bemærkelsesværdigt er det.

 Nå ja, så har jeg faktisk også mødt min kone på Det kommunalpolitiske Topmøde, så alene derfor er det en milepæl i mit liv

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

#DanmarksKanMere med kultur; men lad os være lidt konkrete - Regeringen har ret "Det demokratiske engagement er højt i Danmark...... og den demokratiske samtale i Danmark er under pres" Men hvad gør vi ved det?

"Det demokratiske engagement er højt i Danmark...... men den demokratiske samtale i Danmark er under pres" Sådan skriver Regeringen i deres oplæg " Danmarks kan mere "  og en af pointerne i oplægget er derfor at kulturen skal styrkes, hvordan det skal ske er de en kende mere upræcise med. Men det er klart at lige nøjagtig på det punkt i at styrke den demokratiske samtale spiller folkebibliotekerne en nøglerolle. Men det sker ikke automatisk og er ikke altid tydeligt på den politiske dagsorden.  I oplægget skriver regeringen "Det danske samfund bygger på frihed i dobbelt forstand. For det første giver økonomisk velstand og et socialt sikkerhedsnet den enkelte frihed til at leve et godt liv. For det andet er kulturel dannelse og demokratisk samtale en forudsætning for et frit samfund. Derfor skal Danmark ikke kun være rigere i økonomisk forstand.  Vi skal også være rigere på ånd, refleksion og demokratisk engagement. Dannelse og kultur   Siden Grundtvig har det v

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte