tirsdag den 10. september 2019

Pligtlæsning er ikke nok: Vi skal pirre de unges nysgerrighed til at udforske bøgernes verden #LæsLøs

Læsning er ikke kun noget, børn og unge lærer i skolen og på deres ungdomsuddannelser. Det er heller ikke noget, de kun har brug for i disse arenaer. De seneste års udvikling har lært os, at ingen sektorer alene kan fremtidssikre børns glæde ved at læse, og at læseglæden dæmpes, når fokus udelukkende ligger på det funktionelle.
Derfor foreslår vi, at der afsættes midler til at omsætte de syv indsatsområder til konkrete initiativer, der kan styrke læsningen på tværs af kultur-, undervisnings-, social- og sundhedspolitik og på tværs af uddannelser.
Vi opfordrer til, at børn og unge inddrages aktivt i at udforme en handlingsplan, og at børn og unges læsning og læseglæde fremhæves som en prioriteret opgave i alle relevante love, bekendtgørelser og studieordninger samt i landets kommuner og på tværs af forvaltninger.
Vores forslag til en national læsestrategi er også en åben invitation til alle, der vil sætte temaet på fælles dagsorden og sikre en stærk og mangfoldig læsekultur samt mere læseglæde blandt børn og unge.
Det er nødvendigt.
Sådan skriver Brian Mikkelsen er direktør i Dansk Erhverv Steen Bording Andersen er formand for Danmarks Biblioteksforening Christine Bødtcher-Hansen er direktør i Danske Forlag. Morten Visby er formand for Dansk Forfatterforening. Cecilie Harrits er næstformand i Skole og Forældre i kronikken i dagens Politikken

#LæsLøs her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar