torsdag den 26. september 2019

Nej til ekkorum og øget fragmentering. Ja til udvikling i stedet for afvikling.

"Nej til ekkorum og øget fragmentering. Ja til udvikling i stedet for afvikling." skriver Danmarks Biblioteksforening i overskriften til deres kulturkonference som i dag afholdes på BLOX i København. (og nej, desværre kan du ikke deltage, da den længe har været overtegnet)

Læs også:  Brug biblioteket som bylivsgenerator

Udgangspunktet er, at der er en bevægelse er i gang. På den ene side er det fælles, offentlige rum under forandring, og samfundet karakteriseres i stigende grad af øget individualisering og digitalisering. På den anden side stemmer borgerne med fødderne og bruger for eksempel biblioteket i rekordstort omfang. Biblioteker, civilsamfund og kulturtilbud danner det nye fælles rum i lokalsamfundet, stedet hvor vi både kan være sammen om en konkret aktivitet og samtidig være sammen alene, mens vi læser, studerer, drikker kaffe og meget andet.


Den bevægelse vil i dagens løb blive udfoldet, og resultaterne vil indgå i fremtidigt oplæg om behovet for de fælles rum ude i lokalsamfundene. Bl.a. arbejder biblioteketforeningen på et debatoplæg sammen med KL om bibliotekernes uudnyttede potentialet, hvor netop denne pointe vil indgå.  

Dagen ser sådan ud

Velkomst
Mads Sørensen
 (V) formand for DB Kulturudvalget og for Vardes Kultur- og fritidsudvalg
Giv liv til tomme bygninger & offentlige rum
Søren Friis Møller
, Ekstern lektor CBS

10.30
FRA AFVIKLING TIL UDVIKLING – NYE PROJEKTER – VISION/PROJEKT, BYGGERI OG BIBLIOTEK
Ny Malt, Syddjurs Kommune, vision/projekt, byggeri og bibliotek
Kristian Krog
, Direktør, og Claus Gustav Pettersson, Biblioteksleder


Sports- og Kulturcampus Gellerup
Trine Berthold
, Arkitekt, Loop Architects A/S

Gellerup ligger i den vestlige del af Aarhus Kommune, hvor beboernes forskellige kulturelle bag-grunde er et klart kendetegn. Multihuset vil blive et nyt samlingssted med funktioner så som et bibliotek og medborgercenter, et beboerhus, et bevægelseshus og et Verdensbad og forventes at tiltrække op med 600.000 besøgende årligt. Det nye Sports- og Kulturcampus er en del af byens ambitiøse masterplan, som har til formål at forbedre livskvaliteten og sikkerheden i området i samarbejde med samfundets beboere. 
Se mere her 

11.30
Spørgsmål og debat til formiddagens indlæg
12.15
Frokost
13.00
BIBLIOTEKET – SAMFUNDETS DELTE STED
Et rum er ikke bare et rum
Biblioteket som sted og dets betydning for samfund og byudvikling
Christian Lauersen, Chef for Bibliotek og Borgerservice, Roskilde

En hedebølges anatomi; var Roskilde bibliotekschef Christian Lauersens udgangspunkt på konferencen "samfundets nye fælles sted" da han brugte  den amerikanske sociolog Klinenberg som har undersøgt hedebølge i sin hjemby Chicago i 1998 hvor mange hundrede mennesker døde. Da han undersøgte konsekvenserne af hedebølgen, opdagede Klinenberg noget interessant. Selv i nabolag, der på overfladen kunne minde om hinanden, var konsekvenserne meget forskellige. Da han dykkede ned i materien, fandt han, at den underliggende sociale infrastruktur betød meget for, hvordan de forskellige nabolag taklede krisen og kom igennem den.
Den indsigt fik Klinenberg til at skrive ’Palaces for the People’ og vi fik det som oplæg til en rigtig god diskussion. 

Rummet og de unge
Hvordan tiltrækkes og engageres (store) børn og unge?
Esben Danielsen, Direktør for Lokale og Anlægsfonden
14.00
Spørgsmål og debat, kaffe og kage
14.15
DAGENS POLITIKERINDSPARK:
OM FOLKEOPLYSNING OG BIBLIOTEKER
Kristian Jensen
 (V), MF
14.45
DAGENS INSPIRATION:
LEVENDE LOKALSAMFUND MED BIBLIOTEKET!
Karen Lumholt
, Forfatter og journalist
15.30
Tak for i dag
Steen Bording Andersen
 (A), formand for DB og for Aarhus Kulturudvalg
Moderatorer: Hellen Niegaard, DB, formiddag,
og Kirsten Boelt, Aalborg Bibliotekerne, eftermiddag

Ingen kommentarer:

Send en kommentar