onsdag den 22. marts 2017

Uddannelse, alder og køn afgør, hvor meget vi læser - ny undersøgelse

Uddannelse, alder og køn har indflydelse på, hvor meget vi læser. Det viser en ny rapport, som kulturministerens Bog- og Litteraturpanel udgiver i dag.

Hovedpunkter i rapporten

  • Kvinder læser oftere end mænd.
    I Danmark læser 47 procent af kvinderne skønlitteratur ugentligt eller hyppigere, mens tallet er 29 procent for mændenes vedkommende. 
  • De ældre læser mest.
    25 procent af den danske befolkning på 70 år eller derover læser skønlitteratur dagligt eller næsten dagligt. Det samme gælder kun for 12 procent af de 15-19 årige.
  • Uddannelse spiller en rolle i forhold til læsning.
    49 procent af danskere med en lang eller mellemlang uddannelse læser skønlitteratur ugentligt eller hyppigere. Det samme gør sig gældende for 33 procent af befolkningen, der har folkeskolen som højeste uddannelse.

Læs hele rapporten her


Bog- og Litteraturpanelets hjemmeside 


Det skal tilføjes, at på grund af metodiske forskelle er det ikke muligt at sammenligne landene direkte, men man kan dog udlede nogle overordnede tendenser omkring læsning i de fem udvalgte europæiske lande, og de samme tendenser gør sig også gældende i Danmark. 

Fakta om Bog- og Litteraturpanelet Bog- og Litteraturpanelet blev nedsat i 2014. Panelet har udgivet en årsrapport i 2015 og endnu en i september 2016

Panelet har gennemført to eksterne undersøgelser: "Alternative publikationsformer i Danmark" i september 2015, og "Forfattere og oversætteres økonomiske levevilkår" i november 2016. 

1 kommentar: