Gå videre til hovedindholdet

Skal bibliotekerne forsat stille musik til rådighed?


"Der sker markante ændringer i bibliotekernes fysiske indretning i disse år, fx for at give plads til arrangementer og borgerservice. I det omfang disse ændringer har negativ effekt på andre dele af bibliotekernes virksomhed, er det altså ikke bogudlånet det går ud over. Snarere kan man sige, at det som traditionelt betragtes som “bibliotekernes kerneopgave”, udlån af bøger, står væsentligt stærkere."

Magasinet Søndag Aften og redaktør Tom Ahlberg har endnu engang begået en analyse af statistik. Den interessante pointe når han frem til ved at kigge nærmere på Danmarks Statistiks Biblioteksstatistik og Folkebibliotekerne i tal.

Fra 2010-2014 er bibliotekernes udlån af fysiske materialer faldet med 19%. Udlån af bøger er dog kun faldet med 11%. Derimod er udlån af musik faldet med 57%, udlån af film er faldet med 20% og udlån af øvrige materialer er faldet med 26%.
Kilde: Danmarks Statistik.
Søndag aften skriver også at I 2012 udlåntes musik i fysisk form 3,4 mio. gange. I 2014 var dette faldet til 2,2 mio. udlån. Streamingtjenesten Bibzoom udlånte i 2012 10,5 mio. enheder, hvilket faldt til 3,8 mio. enheder i 2014.

Det dramatiske fald kan givetvis primært forklares med opblomstringen af private streamingtjenester som fx Spotify.

Og det er måske ikke den store overraskelse at der sker dette store fald i den digitale formidling af musik, da ophavsrettigheder og musikudgivere oven i den udvikling, har gjort det særdeles vanskeligt for bibliotekerne at udlåne digital musik, samtidig med at mange kommuner ikke længere stiller digital musik til rådighed for deres borgere og ikke abonnerer på Bibzoom.

Det får Søndag aften til at stille det særdeles relevante spørgsmål:

 


Musikken ud af bibliotekerne


På to år er folkebibliotekernes samlede udlån af musik faldet med dramatiske 58%. Spørgsmålet er, hvor længe bibliotekerne fortsat vil have musik?

Jeg vil bare lige til det anføre at jeg synes det er en relevant debat, og vil stilfærdigt erindre om at der findes mange indgange til dannelse - nogle møder den via læsinge, andre ser den og andre igen hører den. Det synes jeg man skal huske på i biblioteksdanmark når man prioriterer.

I biblioteksloven hedder det:

Formål
”Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet
- ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier.”

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte