mandag den 2. november 2015

Skal bibliotekerne forsat stille musik til rådighed?


"Der sker markante ændringer i bibliotekernes fysiske indretning i disse år, fx for at give plads til arrangementer og borgerservice. I det omfang disse ændringer har negativ effekt på andre dele af bibliotekernes virksomhed, er det altså ikke bogudlånet det går ud over. Snarere kan man sige, at det som traditionelt betragtes som “bibliotekernes kerneopgave”, udlån af bøger, står væsentligt stærkere."

Magasinet Søndag Aften og redaktør Tom Ahlberg har endnu engang begået en analyse af statistik. Den interessante pointe når han frem til ved at kigge nærmere på Danmarks Statistiks Biblioteksstatistik og Folkebibliotekerne i tal.

Fra 2010-2014 er bibliotekernes udlån af fysiske materialer faldet med 19%. Udlån af bøger er dog kun faldet med 11%. Derimod er udlån af musik faldet med 57%, udlån af film er faldet med 20% og udlån af øvrige materialer er faldet med 26%.
Kilde: Danmarks Statistik.
Søndag aften skriver også at I 2012 udlåntes musik i fysisk form 3,4 mio. gange. I 2014 var dette faldet til 2,2 mio. udlån. Streamingtjenesten Bibzoom udlånte i 2012 10,5 mio. enheder, hvilket faldt til 3,8 mio. enheder i 2014.

Det dramatiske fald kan givetvis primært forklares med opblomstringen af private streamingtjenester som fx Spotify.

Og det er måske ikke den store overraskelse at der sker dette store fald i den digitale formidling af musik, da ophavsrettigheder og musikudgivere oven i den udvikling, har gjort det særdeles vanskeligt for bibliotekerne at udlåne digital musik, samtidig med at mange kommuner ikke længere stiller digital musik til rådighed for deres borgere og ikke abonnerer på Bibzoom.

Det får Søndag aften til at stille det særdeles relevante spørgsmål:

 


Musikken ud af bibliotekerne


På to år er folkebibliotekernes samlede udlån af musik faldet med dramatiske 58%. Spørgsmålet er, hvor længe bibliotekerne fortsat vil have musik?

Jeg vil bare lige til det anføre at jeg synes det er en relevant debat, og vil stilfærdigt erindre om at der findes mange indgange til dannelse - nogle møder den via læsinge, andre ser den og andre igen hører den. Det synes jeg man skal huske på i biblioteksdanmark når man prioriterer.

I biblioteksloven hedder det:

Formål
”Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet
- ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier.”

Ingen kommentarer:

Send en kommentar