Gå videre til hovedindholdet

Skal bibliotekerne forsat stille musik til rådighed?


"Der sker markante ændringer i bibliotekernes fysiske indretning i disse år, fx for at give plads til arrangementer og borgerservice. I det omfang disse ændringer har negativ effekt på andre dele af bibliotekernes virksomhed, er det altså ikke bogudlånet det går ud over. Snarere kan man sige, at det som traditionelt betragtes som “bibliotekernes kerneopgave”, udlån af bøger, står væsentligt stærkere."

Magasinet Søndag Aften og redaktør Tom Ahlberg har endnu engang begået en analyse af statistik. Den interessante pointe når han frem til ved at kigge nærmere på Danmarks Statistiks Biblioteksstatistik og Folkebibliotekerne i tal.

Fra 2010-2014 er bibliotekernes udlån af fysiske materialer faldet med 19%. Udlån af bøger er dog kun faldet med 11%. Derimod er udlån af musik faldet med 57%, udlån af film er faldet med 20% og udlån af øvrige materialer er faldet med 26%.
Kilde: Danmarks Statistik.
Søndag aften skriver også at I 2012 udlåntes musik i fysisk form 3,4 mio. gange. I 2014 var dette faldet til 2,2 mio. udlån. Streamingtjenesten Bibzoom udlånte i 2012 10,5 mio. enheder, hvilket faldt til 3,8 mio. enheder i 2014.

Det dramatiske fald kan givetvis primært forklares med opblomstringen af private streamingtjenester som fx Spotify.

Og det er måske ikke den store overraskelse at der sker dette store fald i den digitale formidling af musik, da ophavsrettigheder og musikudgivere oven i den udvikling, har gjort det særdeles vanskeligt for bibliotekerne at udlåne digital musik, samtidig med at mange kommuner ikke længere stiller digital musik til rådighed for deres borgere og ikke abonnerer på Bibzoom.

Det får Søndag aften til at stille det særdeles relevante spørgsmål:

 


Musikken ud af bibliotekerne


På to år er folkebibliotekernes samlede udlån af musik faldet med dramatiske 58%. Spørgsmålet er, hvor længe bibliotekerne fortsat vil have musik?

Jeg vil bare lige til det anføre at jeg synes det er en relevant debat, og vil stilfærdigt erindre om at der findes mange indgange til dannelse - nogle møder den via læsinge, andre ser den og andre igen hører den. Det synes jeg man skal huske på i biblioteksdanmark når man prioriterer.

I biblioteksloven hedder det:

Formål
”Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet
- ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier.”

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Bogen og litteraturens vilkår 2022 - hvordan gik det med læsning, bogsalg og biblioteker?

Bogpanelets årsrapport for 2022 udkommer i dag. Rapporten viser, at e-bøger og lydbøger er i vækst, uanset om man ser på produktion, distribution eller forbrug. Den digitale udvikling fortsætter ufortrødent. Fra 2020 til 2021 er forlagenes omsætning fra salg af netlydbøger og e-bøger steget med henholdsvis 34,6 % og 14,7 %. Udlån af e-bøger og lydbøger er steget med henholdsvis 279 % og 241 % fra 2012-2021. FOLKEBIBLIOTEKER I forhold til folkebibliotekerne er der følgende HOVEDPOINTER i rapporten • På to år (2019-2021) er der sket en stigning på næsten 60 % i udlån af netlydbøger og 45 % i udlån af e-bøger, imens de fysiske udlån er faldet med næsten 38 %. Samlet set er dansker nes udlån (af både digitale og fysiske bøger) i de to år faldet med ca. 23 % (fra ca. 30 mio. til 24 mio. udlån). • Netlydbogen ser ud til at have etableret sin øget popularitet fra nedlukningerne (både marts 2020, vinteren 2020 og vinteren 2021), som kan ses det fortsatte højere udlånstal. • Børnebogsserierne n