Gå videre til hovedindholdet

Frivillig udvikling af samfundet

For få år siden lavede Danmarks Biblioteksforening en undersøgelse om frivillighed sammen med Tænketanken Fremtidens biblioteker og Organisationen Danske Museer. Den viste bl.a. at hele 68 % af de danske folkebiblioteker i dag samarbejder med frivillige, og endnu flere biblioteker forventer, at frivillige i fremtiden skal løfte flere og nye opgaver.
Se Frivillig Velfærd  

Siden da har vi intensiveret samarbejdet. Både med frivillige på de enkelte biblioteker og mellem de organisationer, der beskæftiger sig med kultur, biblioteker og frivillighed.

F.eks. er DB og Tænketanken gået ind i et aktivt samarbejde med Frivilligrådet, hvor vi udvikler fælles projekter.

Helt aktuelt er vi ved at planlægge session på Velfærdens Innovationsdag sammen med Mandag Morgen. 

Fremtidens biblioteker - ny velfærdsaktør?
Bibliotekernes rolle er i forandring. Rundt omkring i landet ser vi eksempler på, at bibliotekerne hjælper lokalt engagement og nye fællesskaber i gang, spiller en rolle for inklusion af udsatte grupper og bringer flere aktører sammen om at løse velfærdsudfordringer. Sessionen stiller skarpt på, hvordan folkebibliotekerne kan sættes i spil i forhold til udviklingen af velfærd. Du kan høre om gode eksempler og tage del i debatten om de udfordringer, udviklingen giver.
Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Frivilligrådet og Danmarks Biblioteksforening er værter for temasessionen

Der er mange begreber der dækker over det "frivillighed". Nogle taler om "frivillig arbejde" andre om  "samskabelse" andre om noget helt tredie. I visse situationer kan det være vigtigt at skelne mellem de forskellige begreber fordi det er mennesker det handler om og vores incitament for at indgå i de fælles løsninger kan være vidt forskellige. Og motivation og incitament er driven kræfter for os mennesker. 

En del kritiserer også begrebsligheden og beskylder frivillighed for blot at være en skjult udlicitering af kernevælrfærdsopgaver til civil samfundet. I visse situationer er det desværre også det der sker, når politikere i deres spareiver f.eks. nedlægger offentlige servicetilbud eller institutioner og forventer at borgerne selv løser opgaven. Vi har også set eksempler på det inden for bibliotekssektoren, hvor man politisk tror at biblioteker kan drives alene af frivillige. Det kan de ikke og er bare en langsom nedlæggelse fordi der mangler kordination og faglig sparing. Men det betyder ikke, at man ikke kan udvide bibliotekets service og åbningstid i samarbejde med frivillige. Det kræver at vi udvikler samarbejdsstrategier i kommunerne og på bibliotekerne. At vi åbner vores faglighed og lader den udfordre af medborgerne.

Men der findes heldigvis også rigtig gode eksempler


Det handler om at udvikle samfundet til gavn for den enkelte borger og for fællesskabet. Det handler ikke om at det offentlige kan fralægge sig ansvaret for værdssamfundet, men om at vi i fællesskab kan løse opgaver. Hele det fundament som er grundlaget for velfærdsstaten. At fælleskabet løser opgaver som den enkelte ikke kan klare alene. I den danske velfærdsmodel har vi udviklet det som en skattefinansieret velfærd, men det behøver ikke forhindre at borgerne i fællesskab løser opgaver, som så ikke behøver blive løst af skattefinansierede medarbejdere. Det handler om at man som myndige borgere får mulighed for klare opgaver selv, måske endda bedre eller i hvert fald på en anden måde fordi man indgår i en fælles løsning, som man selv er med at definere og udvikle. 

Det betyder ikke at man bare skal lade være at skelne mellem samskabelse eller frivilligt arbejde, men at man skal være opmærksom på hvordan man udvikler rammerne for at de mennesker som ønsker at tage del, sådan at de får mulighed for det på deres præmisser. At vi skaber mulighed for at borgerne har så mange og gode muligheder for at deltage i udviklingen af samfundet, samtidig med vi udvikler den fælles velfærd.

Det er der mange elementer i. Både at der er myndige medborgere som har lyst og kompetencer til at deltage. Det kan biblioteket være med til at udvikle i en empowerment tilgang. Og det kræver ikke mindst, at der er mennesker og organisationer som har lyst og mulighed for at udvikle fællesskabet.

Frivillighed handler nemlig ikke om at udvikle (eller afvikle) velfærd, men om at udvikle fællesskabet og samfundet, hvilket i mange tilfælde har det biprodukt at det udvikle vores alle sammens velfærd.

I hvert fald synes jeg vi er forpligtet til at skabe rammer for at alle kan deltage, og det bliver jeg bestyrket i på FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE 2015 - AF BANEN - PÅ BANEN http://www.frivilligraadet.dk/aktuelle-konferencer

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte