Gå videre til hovedindholdet

FN's kulturbevarende styrker #UNESCO

Mange mennesker forbinder UNESCO med den kulturelle verdensarv som f.eks. Kronborg eller steder vi besøger ude i verden som turister. Men UNESCO er meget mere, og dens store betydning går mere og mere op for mig, efter jeg sidste år blev udpeget til UNESCOs Nationalkommision.

UNESCO kan måske bedst betegnes som FN's kulturbevarende styrker, hvis man skal blive i FN sproget, hvor UNESCOs opgave er at bidrage til fred og sikkerhed ved at fremme samarbejde mellem nationerne indenfor de fire mandatområder uddannelse, videnskab, kultur, kommunikation og information.

Billedresultat for UNESCO
Betydningen bliver også tydelig for mig, mens jeg deltager i UNESCOs Generalkonference i Paris. Den foregår fra 3. november til den 18. november, men jeg slipper med at være her et par dage, da jeg er tilknyttet Mandatområde der handler om "Kommunikation og information" hvis hovedmøder heldigvis kan holdes på et par dage. Som medlem af nationalkommissionen er man personligt udpeget, og repræsenterer som sådan ikke specielle interesser, men når man deltager i den internationale Generalkonference repræsenterer man den til en hver tid siden regering, så der bruges ret meget tid på at afstemme holdninger og lave talepapirer, som skal indgå som input til en fælles global indsats.

Det er spændende, uoverskueligt og forvirrende, men heldigvis også tilfredsstillende, da man kan mærke at det nytter at sætte fælles dagsordner.

Se også:

For mig er et af de vigtigste områder at få sikret rettet til Information som en grundlæggende menneskerettighed. Hele grundlaget for at man som menneske kan indgå som myndig borger kan indgå i en bæredygtig udvikling. Det vi i Danmark ofte tager som en selvfølgelighed når vi indgår i demokratiske processer. Men det er ikke en naturlov, og den frie adgang trues både at store kommercielle interesser i vores del af verden,og af diktatoriske regimer i andre dele af verden.

Den ret lykkedes det forførste gang at få med i FN's udviklingsmål i år og nu skal vi have dem udtrykt i UNESCO sammenhæng nu. Det vil jeg skrive mere om i de kommende dage. Herunder kanm du læse lidt mere om UNESCOS opbygning.

Se Adgang til vand og information er forudsætning for.

UNESCOs historie og de fire mandatområder

UNESCOs formål er at bidrage til fred og sikkerhed ved at fremme samarbejde mellem nationerne indenfor de fire mandatområder uddannelse, videnskab, kultur, kommunikation og information.

UNESCO er et frit forum for udveksling af ideer og viden, og udarbejder såkaldte rekommandationer, deklarationer og konventioner. UNESCO iværksætter også praktiske samarbejdsprojekter inden for de fire om råder.


Generalkonferencen og Styrelsesrådet

UNESCO administreres af to styrende organer: Generalkonferencen og Styrelsesrådet. Generalkonferencen består af repræsentanter fra alle UNESCOs medlemslande. Den samles hvert andet år og det er her jeg deltager for første gang lige nu.


Det mandatområdejeg hører under er som sagt "Kommunikation og information

UNESCOs arbejde inden for mandatområdet kommunikation og information omfatter blandt andet:
Informationssamfundet
Biblioteker
Arkiver
Medieudvikling
Informations- og kommunikationsteknologi
Assistance til medier i konfliktsituationer
Ytringsfrihed
”E-heritage”.

UNESCO varetager blandt andet ’The International Programme for the Development of Communication (IPDC)’, hvor Danmark har en fremtrædende rolle, og programmet ’Memory of the World (MoW)’, der vedrører bevaring og beskyttelse af den dokumentariske kulturarv. Under programmet findes også et register over umistelige dokumenter, der omfatter over 300 elementer.

UNESCO har vedtaget en række deklarationer, anbefalinger og konventioner på kulturområdet.

Danske verdensarvsområder

Kulturel verdensarvI Danmark hører UNESCO under undervisningsministeriet, så derfor er det Ellen Trane Nørby der har holdt hovedindlægget i UNESCO


FN’s nye verdensmål i fokus på UNESCO’s generalkonference.

UNESCO holder generalkonference i Paris i november, og børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby skal, som den danske UNESCO-ansvarlige minister, holde det danske hovedindlæg den 5. november.

Talen vil blandt andet handle om det kommende arbejde med FN’s nye verdensmål. Ministeren fokuserer på det fjerde verdensmål, der handler om at sikre en inkluderende undervisning af god kvalitet og mulighed for livslang læring for alle. Den globale handlingsplan for implementeringen af uddannelsesmålet skal vedtages på et ministermøde på generalkonferencen.

Desuden vil ministeren tale om Danmarks syn på UNESCO og dets arbejde.

Generalkonferencen er UNESCOS’s besluttende myndighed. Den holdes hvert andet år, og her vedtages program og budget for de næste to år. UNESCO har 195 medlemslande og ni associerede lande, og desuden deltager en række internationale NGO’er i generalkonferencen. Den foregår fra den 3. november til den 18. november.Læs mere


Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe