Gå videre til hovedindholdet

Bibliotekspolitisk Topmøde - stedet hvor politikere og fagfolk mødes. Skal du med?

Bibliotekspolitisk Topmøde den 16. og 17. april i Aarhus

Så er der kun tre uger til DBs Bibliotekspolitiske Topmøde 2015 begynder.
Ca. 450 politikere, bibliotekschefer og -personale samt firmaer og samarbejdspartnere fra branchen er allerede tilmeldt de to spændende dage på Scandinavian Congress Center i Aarhus - er du?
DBs Bibliotekspolitiske Topmøde kan du bl.a.:
  • Få første kig i det nye spektakulære DOKK1, Aarhus nye multimediehus med biblioteket som kerne
  • Litteraturen vakte min politiske interesse - hør om FOA’s formand Dennis Kristensens liv
  • Høre kulturforsker Johs. Nørregaard Frandsen om kulturens betydning i det moderne samfund
  • Opleve kulturminister Marianne Jelved præsentere sin kulturpolitiske vision
  • Få svar på om man kan måle kultur? Fra professor Thomas Nordahl
  • Arbejde i workshops om læring, kulturby, borgerinddragelse, digitalisering - Talk less - do more!
  • Deltage i politisk debat om den epokegørende undersøgelse Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi udarbejdet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker
  • Danse - og meget mere. Kom selv og oplev!

Danmarks Biblioteksforenings Beretning 2014Danmarks Biblioteksforenings Beretning 2014 er nu tilgængelig online. Læs om nogle af DBs vigtigste projekter, resultater, oplevelser og erfaringer fra biblioteksverdenen i det forgangne år.

Du kan downloade den skriftlige version af DBs årsberetning 2014 som pdf, ligesom du kan læse hele beretningen som e-magasin
På årsmødet vil beretningen også være tilgængelig i fysisk udgave.


Velkommen til DBs Årsmøde - Bibliotekspolitisk Topmøde 2015
16. - 17 april 2015 i Aarhus


Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet