Gå videre til hovedindholdet

EU-Parlamentet kunne lære noget af danske biblioteker

I dag skriver Jyllands Posten om 18 danske kunstneriske organisationer har skrevet under på en erklæring, der udtrykker bekymring over EU-Parlamentets kommende opdatering af regler om ophavsret. Det skriver avisen om som opfølgning på, at EU parlamentariker RIKKE KARLSSON (DF) i går skrev EU truer opblomstringen i den danske litteratur

I dag siger hun så til avisen »Jeg synes, at de aftaler, som indtil videre er indgået mellem forlagene og bibliotekerne i Danmark, er fremragende. Med dem oplever jeg, at der er fundet en god balance mellem ønsket om tilgængelighed for offentligheden og rettighedshavernes krav om at opnå et rimeligt honorar for deres værker. Spørgsmålet er, om det ikke også er en model, de kunne lære af i EU i stedet for at komme rendende med stive regelværk og krav,« siger Rikke Karlsson. 

I Danmarks Biblioteksforenig er hele problematikken om ophavsret og hvordan man skaber en fornuftig adgang for bøgerne til e-bøgerne generelt noget der fylder meget. På europæisk plan arbejder DB for at skabe bedre vilkår for at bibliotekerne mulighed for at stille e-bøger til rådighed. En ret som bibliotekerne ikke har i dag, når det gælder e-bøger, da det alene er ophavsretindehaveren der bestemmer om den må stilles til rådighed. I modsætning til den fysiske bog, hvor bibliotekerne har en undtagelses i ophavsretsloven, så de kan købe og udlåne alle bøger. Det ændre sig når bøgerne bliver digitale af mage årsager, men er problematisk, hvis ikke der kan opnår aftaler mellem forlag, forfattere og biblioteker som vi kender det i Danmark, lige nu, fordi vi har udnyttet vores gode tradition for at forhandle os frem til løsninger, men for bare et ½ år siden var situationen anderledes. Det er også en af de væsentligste årsager til at DB formand Steen B. Andersen stiller op til bibliotekernes europæiske lobby organisation EBLIDA som hele tiden arbejder på at påvirke EU parlamentet til at skabe gode rammer for bibliotekerne og borgernes adgang til information, læring og kultur.
LÆS også EU er (også) kulturpolitik

Jyllands Posten har fokus på netop den problemation i dagens artikel, hvor de beskriver dilemmaet: 

Den danske model 
Formanden for Danmarks Biblioteksforening, Steen B. Andersen, forstår godt, hvorfor netop danske kunstnere ikke ønsker for megen EUindblanding, for Danmark er det eneste land i Europa, som i hvert fald på litteraturområ- det har en ordning, der virker, mener han.

 »Vi har som det første land i Europa lavet en aftale mellem bibliotekerne og forfatterne, og det er ikke en endelig aftale, men en aftale, der skal forhandles løbende. Vi skal hele tiden balancere muligheden for, at bøger bliver læst, og muligheden for, at forfattere bliver kompenseret. Så vi er nødt til at have en form for friktion, som betyder, at man ikke kan downloade et ubegrænset bøger til enhver tid via bibliotekerne,« siger han.

Aftalen mellem danske biblioteker, forlag og forfattere er en lokal aftale, og det er præcis, hvad de 18 kunstneriske organisationer anbefaler i stedet for EU-standardisering. Love er nødvendige 

Som biblioteksmand forstår Steen B. Andersen på den anden side godt, hvorfor EU Parlamentet føler et behov for at ændre på reglerne. Dels fordi reglerne er fra 2001, da digitaliseringen var på et helt andet stadie, og verden endnu ikke vidste, hvad en iPad var. Dels fordi forlag i mange europæiske lande er med til at bremse udviklingen.

»EU har en rolle, for forlagene har så stærk en forhandlingsposition, at de kan trække titler ud af bibliotekerne. Sådan har det også været i Danmark. Så det er smart, at der findes lovgivning, som kan forpligte forlag til at stille materiale til rådighed for bibliotekerne, men jeg synes ikke, at EU skal blande sig i de økonomiske aftaler,« siger Steen B. Andersen. 

»Danmarks Biblioteker bakker altså for den del op om de 18 organisationer, når de siger, at økonomi og friktion skal forhandles lokalt. Men med den forudsætning, at det er et lovkrav, at alle materialerne skal kunne lånes på bibliotekerne,« mener formanden for Danmarks Biblioteksforening.

Artiklen jeg citerer fra er ikke online, men kan læses i dagens Papirudgave af JP
  

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe

Open libraries - without staff ............. all the time

Do you know this when you visit the library? The experience is no longer as common in Denmark North Beach: San Francisco Public Library   yesterday at 9:55 am When I as a Dane participant in such a big event like IFLA or the ALA Annual Meeting is one of the questions we often get; is it true that in Denmark the libraries are open without staff?  The answer I give is; no, we do not have libraries without staff, but we have libraries that are open even when the staff is not there. More than half of all public libraries in Denmark are now "open libraries" In Denmark, all the libraries is free to use, In the way, that all the basis services are free of charge for the public. In Denmark almost all the Libraries are funded by tax. The libraries are obligated to make all kinds of materials available, both physical and digital. Not just books.  See  New e-book deals between all danish publishers and the public libraries in Denmark We have 98 municipalities a