onsdag den 18. marts 2015

Hvordan får vi mange til at læse lidt....mere #DanmarkLæser

I dag kan man i Politiken læse om hvordan læsekampagnen Danmark Læser har udfoldet sig i Ringkøbing Skjern, hvor den har fået tidligere ikke-læsere på plastfabrikken JSB Plast i Ringkøbing til at læse flere bøger om ugen.


Dansk litteratur er med til at binde os sammen som nation. Vi bruger den til at forstå os selv og Danmark lige nu. Litteraturen giver plads til eftertænksomhed, nærvær og indlevelse, og den åbner for livsnerven i vores demokrati – samtale og dialog.

Sådan skrev kulturminister Marianne Jelved i en kronik efter hun på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i 2013 fik ideen til den store kampagne Danmark Læser. På mange måder er jeg sikker på hun har ret i lige den pointe, at litteraturen er med til at binde os sammen. En pointe jeg så underbygget i en pudsig observation i en stor narrativ undersøgelse fra Mapped - Digital Patterns som viste at enlige forældre læser betydelig mere skønlitteratur end forældre der lever i parforhold. Umiddelbart ville jeg tro det forholdt sig omvendt fordi man som to forældre har mere tid til at læse fordi man deler opgaverne. Men det viste sig altså at de enlige forældre læste mere og når man spurgte ind til hvorfor var svaret  at "det var en måde at skabe voksenkontakt på" altså at de følte et fællesskab med andre voksne gennem litteraturen, som man som enlig måske ikke havde tid eller mulighed for at møde IRL.
Se også man er hvad man læser, på min private blog 

Journalisten ELISABETH ESKILDSEN beskriver i dag i Politiken stemningen på en fabrik i det vestlige Jylland hvor man har sat fokus på at læse skønlitteratur. 
"Når det er sidst på aftenen, går en dør op, og natholdet kommer ind i den store produktionshal ved JSB Plast i Ringkøbing.

En gruppe på cirka 12 mennesker fordeler sig ved hver sin maskine, lukker motorlarmen ude med solide høreværn og går i gang med nattens arbejde på fabrikken, der producerer skumkomponenter til roterbladene på vindmøller.

Der bliver ikke talt meget på tværs af stationerne; kun når medarbejderne holder pause sammen tre gange i løbet af natten. Tidligere var det derfor radiostemmer i høreværnene, der fik tiden frem til klokken syv til at glide lidt lettere på natholdet. Men i dag er flere og flere medarbejdere begyndt at høre indtalte lydbøger, og i pauserne har medarbejderne fået noget nyt at tale om.

»Jeg havde næsten ikke talt med Charlotte før«, siger eksempelvis Susanne Jensen på 52 år, mens hun peger på sin sidemand, Charlotte Wraae på 43 år. Charlotte har været med i læseprojektet i længere tid og lytter til to bøger om ugen. Og hun har netop anbefalet sin kollega at gå i gang med Sara Blædel.

Læs også Ny forskning: Læs en god bog og bliv et bedre menneske...

Ringkøbing-Skjern blev udvalgt som modelkommune i forbindelse med Kulturministeriets kampagne ’Danmark Læser’. 

Jeg er med i kulturministerens følgegruppe til projektet, hvor vi fra starten har rådgivet om hvordan man kunne udfolde projektet, og én af de ting vi har diskutteret er netop om konkurrencen mellem kommunerne ville være yderligere motiverende. Det har jeg været skeptisk over for, da mit kendskab til bibliotekerne og deres personale erfaringsmæssigt viser mig, at der er motivationen i sig selv at få flere til at læse og være med at skabe den samtale og dialog som er forudsætningen for vores demokrati. Derfor er jeg også rigtig glad for at artiklen i dag fremhæver et citat fra bibliotekar på Ringkøbing-Skjern Bibliotek Bodil Hejlsvig, der er tovholder på modelkommunens læseprojekt  
»Vi ville hellere arbejde med, hvordan man kunne få litteraturen ind i en produktion som her ved JSB Plast, og i stedet for at fokusere på en konkurrence, hvor det gælder om at læse mest, ville vi hellere få mange til at læse lidt«, 

Sådan sagde Bodil Hejlsvig til arrangementet ’Bog, bajer og bio’, der markerer afslutningen på læseprojektet for JSB Plast 

Men læs selv artiklen i dagens Politiken 

Fabrikkens nathold har fantasy og krimigåder i høreværnet  


Faktabox:
1,5 millioner danskere læser ikke
Kulturvaneundersøgelsen fra 2012 viser, at 40 procent af den voksne befolkning i Danmark aldrig eller sjældent læser en skønlitterær bog, svarende til 1,5 millioner mennesker.
Ud fra de tal har Kulturministeriet lavet en ny undersøgelse for at identificere ikke-læseren. 1.575 mennesker i alderen 18-74 år, der hører til gruppen, der aldrig eller sjældent læser, er blevet spurgt til deres læsevaner og andre forhold. De har fordelt sig i tre segmenter, de motiverede, de ikke-interesserede og de travle familier, der hver har deres grunde til, at der sjældent bliver åbnet en bog.
Det er dem man i de mange projekter rundt om i landet forsøger at finde forskellige måder til at motiverer. 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar