tirsdag den 2. juli 2013

Unge læser og bruger biblioteket mere end de ældre generationerSådan skrev Information i går. Historien havde fundet frem til Informations spalter på baggrund af en twitterbesked jeg havde udsendt nogle dage før, som lød "De unge bruger den ny teknologi til at få adgang til bøger og brugere mere end de ældre - Se undersøgelse " eller også var det "Texting Generation More Likely To Read Books and Use the Library Than Older Americans :" men en avisartikel kom der i hvert fald ud af det.

Jeg fornemmer at de korte twitterbeskedder oftere og oftere finder vej til de lidt længere artikler i pressen, fordi twitter er en så fantastisk hurtig til at sprede gode historier og danne sig et overblik over emner via hashtags. Så selvom twitter stadig ikke er så stor i Danmark, er der en ret stor kommunikation mellem meningsdannere, journalister og politikere på twitter. Men jeg savner godt nok bibliotekerne som en aktiv stemme og formidler også der, specielt set i lyset af hvordan de tog facebook til sig og var med i pionerstrømmen for at bruge facebook "professionelt", men endnu ikke ret meget på Twitter. Prøv f.eks. at søge på hashtagget #bibliotek og se hvor få beskedder der kommer op (og de fleste er norske og svenske)

Hvad er det mon der gør danskerne (og bibliotekerne) så usikre over for twitter?
Jeg følger f.eks. en del normænd og svenskere i kulturlivet og der er betydelig mere gang i dem, end der er i den danske twitterkultur.
Følg mig på twitter.com/saintmichels


Tilbage til Informations artikel fra i går. Journalisten Rasmus Elmelund så altså den korte Twitterbesked om at unge bruger den nye teknologi til at læse flere bøger, men at de også bruger det traditionelle bibliotek mere end de ældre. Det synes han er så interessant at han tager kontakt til mig, hvor jeg fortalte om undersøgelser som Danmarks Biblioteksforening har lavet om emnet, samtidig med at jeg henviste til Tænketanken Fremtidens Biblioteker  og nogle af de undersøgelser de har gang i. Det tager den vakse journaliset under behandling og afdækker, hvad Tænketanken forventer at få ud af deres undersøgelser, selvom dataene stadig er under bearbejdning. Men det er da fedt at der er sådan en interesse for hvem der bruger bibliotekerne og hvordan vi gør det.

Information skriver under overskriften Unge læser og bruger biblioteket mere end de ældre generationer, at Amerikansk forskning viser, at unge læser flere bøger og bruger biblioteket hyppigere end deres ældre landsmænd. I Danmark findes endnu ikke tilsvarende forskning, men den er på vej, og indtil videre kan man ane samme tendens.

Og det får han så følgende artikel ud af:

"Nogle steder siger man, at når en gammel mand dør, brænder et bibliotek ned til grunden. Det er et lidt mystisk mundheld, men måske hænger det sammen med en forestilling om, at biblioteket er samlingssted for ældre mennesker – og at de i øvrigt er de eneste, der læser bøger.
Men en undersøgelse fra Pew Research Center – en tænketang hjemmehørende i Washington D.C. – viser, at den unge generation (den såkaldte ’texting generation’) mellem 16 og 29 år oftere end ældre amerikanere læser bøger, ligesom de oftere bruger de traditionelle biblioteker og deres tilbud.
For eksempel har 75 procent af de unge amerikanere læst en bog i løbet af det seneste år, mens kun 64 procent af de ældre kan prale af en sådan præstation. Det fremgår af undersøgelsen, som også viser, at de unge oftere bruger moderne teknologi til at få adgang til bøger – og stadig hyppigere.
Formanden for Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen, er overrasket over, at unge amerikanere bruger biblioteket i et sådant omfang. Der findes ikke tilsvarende statistik over danske forhold, siger han. Michel Steen-Hansen fremhæver imidlertid en anden undersøgelse lavet af Epinion og Moos-Bjerre Analyse sidste år, som viser, at de helt unge – de 15-19-årige – i fremtiden vil bruge biblioteket mere end den øvrige del af befolkningen.
»Men det er interessant at grave et spadestik dybere,« siger han. »For mange unge er studerende, og de bruger bibliotekerne til noget helt andet og på en helt anden måde end den øvrige befolkning. Det er man jo nødt til at have in mente.«
Hjørring Bibliotek har for eksempel lavet en undersøgelse af bibliotekets egne brugere, der viser, at den klart største målgruppe er de unge. Men – som Michel Steen-Hansen siger – det er langt hen ad vejen et spørgsmål om lokale forskelle.

Fysiske rammer vigtige

Lotte Dhyrbye er leder af tænketanken Fremtidens Bibliotek, og resultatet af den amerikanske undersøgelse kommer også bag på hende: »Det overrasker mig, at det er så markant,« siger hun og fortæller, at tænketanken lige nu er i gang med at behandle data, som den har indsamlet i forbindelse med en ny stor undersøgelse af danskernes biblioteksvaner.
De danske tal understøtter de amerikanske, selv om der indtil videre kun foreligger data for den helt unge generation – de 15-19-årige – sammenlignet med den øvrige befolkning. 57 procent af den yngste gruppe bruger biblioteket mindst én gang om måneden, mens tallet for befolkningen som helhed er 34 procent. »I den nye undersøgelse undersøger vi, hvad der kan motivere til at bruge biblioteket mere, og hvilke barrierer biblioteket har. Her betyder det fysiske meget for de unge. Helt konkret er det noget med flere siddepladser, kaffe, et stort udvalg af fysiske bøger, længere åbningstider,« siger hun. »Og det er overraskende, at de unge prioriterer fysiske bøger så højt.«

På forkant med udviklingen

Ikke desto mindre stemmer de danske resultater overens med dem fra den amerikanske undersøgelse. Heraf fremgår det, at de unge amerikanere også efterlyser et bedre fysisk rum. På spørgsmålet om, hvad de unge amerikanere mener, bibliotekerne bør tilbyde, svarer 64 procent flere komfortable områder/siddepladser, 57 procent svarer ’forskellige områder til forskellige tilbud’. Kun 44 procent mener, at bibliotekerne skal tilbyde hovedparten af deres servicer online, og 41 procent mener, at bibliotekerne skal »automatisere« de fleste af deres tjenester.
Det overrasker hverken Lotte Dhyrbye eller Michel Steen-Hansen, at den unge generation læsere i højere grad end den ældre bruger moderne teknologi, som det fremgår af den amerikanske undersøgelse.
»Men det er en indikator for, at vi skal være på forkant med den teknologiske udvikling. For selv om der måske er mange, der ikke bruger det så meget endnu, handler det om den kommende generation,« siger han.
Den nye store danske undersøgelse fra Tænketanken Fremtidens Bibliotek bliver efter planen offentliggjort efter sommerferien."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar