mandag den 8. juli 2013

Brug biblioteket og få de unge til at stemme - Biblioteksdebat ønnsker god sommer

Så vil jeg holde sommerferie og håber at andre end jeg synes den er velfortjent.

At biblioteksdebat.dk holder sommerferie betyder heldigvis ikke at biblioteksdebatten gør. Jeg er sikker på at der igen i denne sommer vil udspille sig en livlig debat. I Danmarks Biblioteksforening vil vi i hvert fald gøre vores for at holde gryden i kog.

Som efterhånden vanligt har vi foretaget en større opinionsundersøgelse op til sommerferien. Primært for at få mere viden om borgernes holdninger og forventninger til folkets biblioteker, men når man laver så store undersøgelser kommer der jo mange forskellige svar ind og nogle af de er oplagte at viderebringe som ideer eller oplæg til debat.

I sommer kan du hver uge finde nye oplæg på db.dk 

Det første budskab fra DB er:

Brug biblioteket og få de unge til at stemme
Over 600.000 danskere med stemmeret * mener, at det vil kunne påvirke deres valgdeltagelse positivt, hvis de også fik mulighed for at stemme på det lokale bibliotek. Det viser en helt ny undersøgelse, som er lavet af Epinion og Moos-Bjerre Analyse for Danmarks Biblioteksforening.

”Med tanke på den rekordlave valgdeltagelse på 65,8 % ved kommunalvalget i 2009, burde disse nye tal kunne få enhver politiker op af stolen for at tænke bibliotekerne aktivt ind i den demokratiske valgproces i Danmark” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen.

Især den unge del af befolkningen mener, at der bør kunne stemmes på bibliotekerne, idet 68 % af de 20-29 årige er tilhængere af denne mulighed. For den øvrige del af befolkningen ligger tallet på ca. 55 %.

”Unges demokratiske deltagelse er ikke en selvfølge. Derfor er behov for, at vi løbende undersøger, om vi har indrettet valghandlingerne på den bedst mulige måde. Hvis bibliotekerne kan bruges til at styrke den demokratiske deltagelse, så vi i højere grad også får de unge til at stemme, så ser vi meget positivt på det” udtaler DUF-formand Signe Bo i anledning af den nye undersøgelse.
Undersøgelsen viser overordnet set, at hele 57 %, eller flere end 2,5 mio. borgere mener, at man bør kunne afgive sin stemme på det lokale bibliotek, og hele 40 % mener, at denne mulighed vil kunne fremme valgdeltagelsen generelt.

”Den 19. november er der igen kommunalvalg i Danmark. Skal vi have styrket demokratiet og få flere danskere, også de helt unge, til at deltage, viser vores undersøgelse, at det er oplagt også at benytte bibliotekerne som valgsted” slutter formand Vagn Ytte Larsen.

Disse udsagn blev undersøgt
I høj grad
I nogen grad
Man bør kunne stemme til Folketings- og kommunalvalg på biblioteket
29 %
28 %
Biblioteker som valgsted kan fremme valgdeltagelsen til kommunalvalg
15 %
25 %
Det påvirker, om jeg stemmer til kommunalvalget, hvis jeg har mulighed for at afgive min stemme på nærmeste bibliotek
6 %
10 %

* Undersøgelsen er gennemført i perioden 17. juni – 26. juni 2013 ved gennemførelse af i alt 1.030 interviews med repræsentativt udvalgte danskere på 15 år og derover. Ifølge Danmarks Statistik er der 4,63 mio. danskere over 15 år.

Undersøgelsen er lavet af Epinion og Moos-Bjerre Analyse for Danmarks Biblioteksforening.

Følg med på db.dk 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar