fredag den 5. juli 2013

Der er vist ikke rigtig nogen der ku forestille sig brugerbetaling på bibliotekerne

Pudsigt som pseudohistorier ind i mellem opstår, specielt i denne tid, hvor vi høster agurker. Jeg blev i hvert fald lidt overrasket da jeg sad og så DR's TV-avis i aftes, for der høstede de vist en af de større agurker, da de fortalte om en rundspørge blandt venstreborgmestre, som viser at flere af dem var for brugerbetaling på bibliotekerne. Ikke et flertal af Venstreborgmestrene, men et flertal af de der har svaret og DR fortæller ikke hvor mange der rent faktisk har svaret.

De havde også et interview med Nordfyns borgmester og Egedals Borgmester, der argumenterede for brugerbetaling, for så kunne bibliotekerne få flere penge andre velfærdsområder og til udvikling af bibliotekerne. Så kan man så spørge hvilken størelsesorden de ønskede brugerbetaling, hvis de tror brugerbetaling på 50 mio. udlån kan finansierer ret mange skoler eller bedre hjemmepleje. Men sådanne spørgsmål stillede DR ikke, for historiens vinkel var klar "Opbakning til brugerbetaling på bibliotekerne" og den skulle bare underbygges.  

Se indslaget her

Men det kneb faktisk med at finde større opbakning til historien, ikke engang fra Claus Hjort kunne man vriste en positiv forholden sig til ideen, men blot at Venstre har stillet forslag om at undersøge brugerbetaling på sundhedsområdet, men altså ikke andre områder.

Hvor opstår sådan en historie mon så?
Tjaaa det kan jeg jo kun gisne om, måske en borgmester som gerne vil ud med budskabet eller en journalist som synes det er en god ide og så finder denne baglænsargumentation. Men ok, de bragte indslaget (selvom DR så åbenbart ikke synes det var så vigtigt, at de har skrevet noget om det på deres web eller omtalt den andre steder) og så er der selvfølgelig mulighed for debat. Retfærdigvis skal også siges at der sidste år var en rundspørge på Fyn om emnet som viste at
Fynske borgmestre åbner for brugerbetaling, men det underbygger jo ikke grundlæggende TV avisens historie.

I Danmarks Biblioteksforening er vi altid parate til en debat, og vil da også gerne være med til at lægge ideen om brugerbetaling på bibliotekerne i graven. Den ide er simpelthen skadelig for videnssamfundet og demokratiet, fordi den vil afholde mange mennesker fra at få del i den viden biblioteket stiller til rådighed.

Det har vi i dag udsendt en pressemeddelelse om:

Brugerbetaling på bibliotekerne skader uddannelsesniveauet
En undersøgelse omtalt i TV-Avisen på DR torsdag den 4. juli viser, at et flertal blandt Venstreborgmestre ønsker at indføre brugerbetaling på bibliotekerne.

”Der er sådan lidt rygmarvs reaktion over de venstreborgmestre, der ønsker brugerbetaling på bibliotekerne, når nu Venstre har sat brugerbetaling på dagsordnen ” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen, og fortsætter;
”Jeg tror de forregner sig, for der er altså et overvældende flertal i befolkningen imod brugerbetaling, ifølge en opinionsundersøgelse, som Danmarks Biblioteksforening netop har foretaget. Undersøgelsen viser, at 64 % af befolkningen er modstandere af brugerbetaling, og det kan jeg godt forstå, for vi skal huske på, at nogle ydelser er helt grundlæggende for, at alle borgere får mulighed for at kvalificere sig og dermed fungere i dagens vidensamfund. Her er den lige adgang til viden og information som bibliotekerne tilbyder helt nødvendig, og vi ved, at selv ganske lidt brugerbetaling får folk til at fravælge brug - og det er vel ikke ligefrem mindre viden, Danmark har brug for?”
Bliver udlån af bøger pålagt et gebyr, vil det især være de svageste og dem med det største behov, som fravælger bibliotekstilbuddet. Gratis brug af bibliotekernes materialer er et af de helt grundlæggende offentlige tilbud, som har været med til at sikre det højt udviklede vidensamfund, som Danmark er i dag.

”Bibliotekernes tilbud er simpelthen nødvendige for at udvikle og uddanne alle borgere, og derfor er vi i Danmarks Biblioteksforening klart imod brugerbetaling på bibliotekerne. Blandt andet derfor skal vi også passe meget på med at pålægge grundlæggende ydelser som brug af bibliotekerne brugerbetaling. Vi risikerer simpelthen, at en gruppe borgere mister en helt nødvendig adgang til den information og viden, som alle bør have fri og lige adgang til, til gavn for hele samfundet” slutter formand Vagn Ytte Larsen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar