Gå videre til hovedindholdet

Hvorfor deltage i Internationalt arbejde?


World Library and Information Congress: 78th IFLA General Conference and Assembly - 11-16 August 2012, Helsinki, Finland
I den kommende weekend og nogle dage frem, holder den internationale biblioteksorganisation IFLA verdenskongres i Helsinki.

I Danmarks Biblioteksforening synes vi det er vigtigt med globalt udsyn og deltagelse i de internationale samarbejder. Både fordi det kan inspirerer os i lille Danmarks til nye innovative tiltag, men også fordi vi i den danske biblioteksverden har en masse at byde på, som kan inspirerer andre.  Fra DB deltager der fire af vores bestyrelsesmedlemmer, både fra den politiske og faglige verden. Danmarks Biblioteksforening støtter også folk fra den danske biblioteksverdnen til at deltage aktivt i de styrende organer i IFLA. Det gælder bl.a. vores næstformand Kirsten Boelt, som har sæde i IFLA'S børnesektionKent Skov Andreasen  som er medlem af IFLA'S bestyrelse og Hellen Niegaard som arbejder i sektionen for ledelse.

Danmarks Biblioteksforening tror det nytter at være med hvor det sker, og vi bruger en del kraft på at dele alle de inspirerende tanker vi mødes på sådan en kongres. De aktive folk fra biblioteksverdenen bruger rigtig meget tid på det organisatoriske arbejde der skal til for at drive de forskellige sektioner, et arbejder som rækker langt ud over almindelig arbejdstid. Et engagement som jeg er imponeret over, men de brænder for en sag. Nemlig den sag der skal skabe en bedre verden gennem fri og lige adgang til information, viden, oplysning, læring, kultur........ja alt det der skal til for at sikre en udvikling af det demokratiske samfund. Derfor er det også så vigtigt, at vi alle bakker op om det internationale arbejde.

 • Se også DB International Strategi.pdf • Herunder fortæller jeg lidt om hvorfor Danmarks Biblioteksforening er aktiv i IFLAs internationale biblioteksnetværk, og om at vi under hele kongressen vil blogge og lave småfilm om emner vi synes kan være inspirerende at dele med resten af verden. 

  Læs mere på www.db.dk/IFLA2012

  Følg os på vores youtubekanal
  Kommentarer

  Populære opslag fra denne blog

  Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

  "Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

  Hvad læser børn i en skole uden et bibliotek?

  Mine største børn siger stadig at de går på skolebiblioteker, men jeg tvivler på at min den yngste på 4 kommer til at kende begrebet. I kølvandet på folkeskolereformen er skolebiblioteket nemlig blevet afskaffet eller i hvert fald erstattet af pædagogiske læringscentre . Hvad betyder det for skolen og elevernes kompetencer i forhold til traditionelle biblioteksdyder som litteratursøgning, kildekritik og læselyst, når man ændre fokus fra bibliotek til læringscenter. Det er tanker der er inspireret af at jeg er på vej til generalforsamling i Aarhus hos Kommunernes Skolebiblioteksforening eller de har naturligvis også skiftet navn til  Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre . En forening som vi I Danmarks Biblioteksforening har et godt og udbytterigt samarbejder med, hvilket vi desværre ikke har med den anden "skolebiblioteksforening" Pædagogisk LæringsCenterForening som har meddelt at de ikke længere ønsker at deltage i biblioteksparaplysamarbejdet da de ikke l

  The development of ‘open library’ in Denmark #wlic2013

  In occasion of my participation in the World Congress for Libraries IFLA, I have made ​​a presentation of the libraries in Denmark and especially the concept we call OPEN LIBRARIES. The theme of WLIC 2013 is "Future Libraries: Infinite Possibilities" and OPEN LIBRARIES is one of the possibilities. In Denmark, all the libraries is free to use, In the way, that all the basis services are free of charge for the public. In Denmark almost all the Libraries are funded by tax. The libraries are obligated to make all kinds of materials available, both physical and digital. Not just books. We have 98 municipalities and all of them are obligated, by legislation, to have a library and to finance it. Some of the municipalities have more than one library. We have approximately 450 public libraries, to a population of 5,5 mil. people.  Half of the libraries are closed in the last ten years, but the development has hopefully stopped now. It seems that development lead to fewer and few